Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Stefan Sedin, enhetschef för Elnät på Jämtkraft och Magnus Andersson, ordförande i Miljö- och samhällsnämnden.

Jämtkrafts miljöarbete prisas

Jämtkraft får Östersunds kommuns Miljöpris 2019 för företagets satsningar på miljö- och klimatprojekt.
Publicerad:

Jämtkrafts arbete med att minska klimatpåverkan och främja hållbara transporter ligger till grund för utmärkelsen.

– Det känns fantastiskt roligt att få motta en sådan fin utmärkelse som Miljöpriset! Det är en bekräftelse på att vi är på rätt väg vad gäller våra satsningar för en mer hållbar framtid, säger Stefan Sedin, enhetschef för Elnät och representant för Jämtkrafts ledningsgrupp, som tog emot priset.

Jämtkraft motor för miljö- och klimatarbetet

Östersunds kommun delar varje år ut ett miljöpris till företag, privatpersoner, organisationer eller andra. I år är Jämtkraft pristagare med motiveringen:

”Jämtkraft är motor för miljö- och klimatarbetet i regionen och är viktiga för att Östersund ska bli fossilbränslefritt. Jämtkraft jobbar för att minska beroendet av fossilbränsle, och bedriver forskning om att producera framtidens fossilfria flygbränsle från rökgaserna i Lugnviksverket. De driver utvecklingen framåt när det gäller infrastruktur för elfordon. Dessutom förbättrar man möjligheterna för biologisk mångfald, till exempel genom fisktrappor i Billstaån. Tillsammans med Östersundshem satsar Jämtkraft på en av Sveriges största solparker. Jämtkraft köper också in 100 ton biojet för flyg för att stimulera efterfrågan och utvecklingen av biobaserat jetbränsle. Jämtkrafts arbete för miljön skapar förutsättningar för oss alla att bli fossilbränslefria. ”

Energibranschen är i snabb omställning drivet av digitalisering, hållbar utveckling, klimatmål och på sikt en övergång till en cirkulär ekonomi. ­Jämtkraft har tagit flera utvecklingssteg de senaste åren och fler kommer att tas framöver.

– Jämtkraft kan, vill och ska bidra till hållbar samhällsutveckling och regionalt företagande. Mycket spännande händer just nu både hos oss på Jämtkraft och i regionen när det gäller klimat och miljö. Det här priset lägger ett stort ansvar på våra axlar inför framtiden och Jämtkrafts fortsatta framgång när det gäller miljöframsteg är starkt beroende av att vi som lever och verkar här både tänker och gör tillsammans. På så vis framtidssäkrar vi oss och blir det föredöme för resten av Sverige och världen som vi absolut har möjlighet att vara. Jag är övertygad om att det går att skapa ett hållbart samhälle och där är nyckelfrågan att göra saker tillsammans och att samhällsmotorn går på förnybart, säger Andreas Gyllenhammar, nytillträdd enhetschef för strategi, innovation och hållbarhet vid Jämtkraft.

I samband med utmärkelsen tilldelades Jämtkraft en check på 10 000 kronor. Jämtkraft väljer att skänka pengarna till Surfbukten i Östersund för att stötta deras framtida hållbarhetsarbete. Priset delades ut av Magnus Andersson, ordförande i Miljö- och samhällsnämnden, under Klimatseminariet på Storsjöteatern i Östersund den 18 september.