Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Skylt: "Här bygger vi för ett säkrare elnät hem till dig".

Mångmiljoninvesteringar i elnätet

Jämtkraft investerar cirka 200 miljoner kronor per år i elnätet. Det handlar både om utbyggd elnätskapacitet och vädersäkring. Norderåsen är ett av områdena där förbättringar sker.
Publicerad:

För att minimera risken för avbrott ersätts luftledningarna med nya markförlagda ledningar.

– Det blir bra med nedgrävda ledningar, det blir både snyggare utan stolpar och ännu mer stabilt elnät, säger Janne Sundqvist, fastighetsägare i Norderåsen.

Utsatt läge

Norderåsen och grannbyn Österåsen ligger högt och med vacker utsikt men när nordvästanvinden ligger på kan vädret utmana, både bybor och elnätet. Genom att riva gamla luftledningar, gräva ned nya och bygga nya nätstationer vädersäkras området.

– Stolparna i Österåsen från 50-talet var mestadels placerade i åkermark vilket gjorde eventuell felavhjälpning svår vintertid på grund av stora snömassor som drivit in. Att gräva ned luftledningar ger ett bra skydd mot driftstörningar vid vind, åska och andra väderrelaterade orsaker, säger Fanny Önstad, som ansvarade för Jämtkrafts arbete i Österåsen som nu är avslutat.

Vid en informationsträff vid föreningshuset Nordanborg i Norderåsen resonerar Bodil Hjort, Hjorts Entreprenad & Linjearbete AB (till vänster) och Mattias Kronebrant, Nektab (till höger) med en av boende om upplägg och utförande. 

Lyssna och planera A och O

Omkring ett år innan grävningarna börjar involveras mark- och fastighetsägarna och skiss på lämplig dragning tas fram utifrån gällande tillstånd, trafik, markförhållanden och önskemål från byborna. År två sker entreprenaden. Gamla ledningar tas ned vintertid på tjälad mark för att minimera markskador av maskinerna som utför arbetet. År tre besiktigas hela arbetet efter att snön försvunnit.

– Jag brukar tänka på hur jag själv skulle vilja ha det om det vore min mark, då skulle jag vilja ha ett ord med i laget. Jag försöker lyssna till de önskemål och tankar som mark- och fastighetsägarna har. Förutom bra förprojektering och planering är min erfarenhet att det viktigaste för ett lyckat projekt är att kunna ta folk. Att möta dem där de är, säger Mattias Kronebrant, ansvarig för beredningen och tekniska frågor för Nektab. 

Inför sommarens arbete i Norderåsen hölls informationsträff i föreningshuset Nordanborg.

– Det är jättebra att börja med beredningen i god tid, då hinner jag som fastighetsägare fundera hur jag vill ha det och göra justeringar efter hand. Jag ville till exempel göra en ändring av anslutningspunkten och det kunde jag lösa nu direkt på informationsträffen. Jag uppskattar också att det är samma kontaktperson, det underlättar mycket och känns både tryggt och professionellt, säger Emil Dahlberg, fastighetsägare i Norderåsen.

Emil Dahlberg och Janne Sundqvist fastighetsägare i Norderåsen tog tillfället i akt på informationsträffen och diskuterade ledningsdragningen kring deras hus.

I både Öster- och Norderåsen är det den lokala entreprenören Hjorts som sköter grävningarna.

– Det underlättar att känna bygden och folket som bor här. Vi har jobbat tillsammans med Jämtkraft till och från sedan 2005 då det första stora vädersäkringsprojektet inleddes. Samarbetet mellan oss är gott. Vi är utförare och Jämtkraft beställare men vi jobbar som ett team. Det ger ett slutresultat där både fastighetsägare, beställare och vi blir nöjda, säger Bodil Hjort, vid Hjorts Entreprenad & Linjebygg AB.

Både mark- & luftburna ledningar behövs

Efterfrågan på el ökar kraftigt i stora delar av samhället. Att hinna med att förstärka och bygga ut elnätet är en utmaning för samtliga elnätsbolag. Jämtkraft investerar årligen en summa om 200 miljoner kronor i förnyelse av elnätet och byggnation för att ansluta nya kunder. I de fall det är möjligt grävs ledningarna ned men det är inte alltid det fungerar.

– Många uppskattar när vi gräver ned ledningarna så att de inte syns men vi behöver också bygga luftledningar, både av tekniska och ekonomiska aspekter. Elnätet är en del av samhällets infrastruktur precis som vägarna och de syns och tar plats, det måste även vårt elnät få göra, säger Pär Erik Petrusson, avdelningschef Elnät Nätdrift vid Jämtkraft.

Några av de elnätsinvesteringar som planeras i Jämtkrafts elnätsområde de kommande åren är:

 • Österåsen, vädersäkring cirka 15 miljoner kronor
 • Norderåsen, vädersäkring cirka 12 miljoner kronor
 • Järpens fördelningsstation, utbyggd elnätskapacitet cirka 64 miljoner kronor 
 • Storlien - Enafors, utbyggt och förstärkt elnät, cirka 30 miljoner kronor
 • Bydalen, utbyggd elnätskapacitet och nedkabling, cirka 30miljoner kronor
 • Bydalen- Hallen, förstärkning regionnät 58Mkr
 • Sundsbacken och Rönnöfors, utbyte av transformator 12Mkr
 • Brunflo, nedkabling 25Mkr
 • Stensjön, nedkabling 30Mkr (tre etapper där sista ska slutföras under 2023)
 • Duved fördelningsstation 36Mkr
 • Näldens fördelningsstation 36Mkr
 • Utbyte nätstationer 40Mkr (etappvis med ca 40 stationer)
 • Vädersäkring runt Pilgrimstad och Ås 12Mkr
 • Regionnät mellan Krokom och Litsnäset 15Mkr 
 • Regionnät mellan Rönnöfors – Änge 20Mkr

Fakta om Jämtkrafts elnät:

 • Jämtkrafts elnät är 8770 kilometer långt och sträcker sig från stad till fjäll. Elnätet är ett av Sveriges mest geografiskt utbredda.
 • Jämtkraft levererar el till cirka 63 000 abonnenter.