Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Pressträff på Åre Östersund flygplats med de elva företag och organisationer i Jämtland som tillsammans engagerat sig för klimatet och regionen.

Matavfall lyfter flyget i Östersund

Näringslivet och kommunen i Östersund investerar för minskade koldioxidutsläpp från flyget. Tillsammans köper de in biobränsle till inrikesflyget från Åre Östersund flygplats. Biobränsle som producerats av matavfall. Ett initiativ för att ta ansvar för klimatet men även för regionens attraktivitet.
Publicerad:

– Vi vill skapa förutsättningar för att regionen ska fortsätta att blomstra. Flyget är en viktig del av infrastrukturen men i nuläget har flyget en väsentlig klimatpåverkan. Vi vill göra det möjligt att flyga hållbart, säger Erik Brandsma vd Jämtkraft.

Erik Brandsma, Jämtkrafts vd, på Åre Östersund flygplats. 

Press på marknaden

Syftet med initiativet är att driva på utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle. Alternativa flygbränslen, så kallad biojet, produceras i liten volym och är dyrare än flygfotogen. Flygbolagen har än så länge inte tagit steget att gå över till biojet med argumenten ökade kostnader och därmed minskad konkurrenskraft.

Efterfrågan för biojet måste öka för att stimulera marknaden att producera större volymer till en lägre pris.

– Vi har nu visat med det här initiativet att betalningsvilja för förnybart bränsle finns, till och med i den mån att vi tar initiativ och fixar det själva. Men vi kan inte fortsätta göra på det här sättet. Nu är det upp till marknaden att bemöta efterfrågan på förnybart bränsle. Jag skulle gärna se att det är inhemskt, allra helst regionalt eller lokalt av restråvaror från skogen, säger Karin Österberg hållbarhetschef Östersundshem.

Tankning med biojet. 

Bjuder in fler

Just nu är det elva företag och organisationer i Jämtland som tillsammans engagerat sig för klimatet och regionen och fler välkomnas.

– Jag önskar att fler företag i länet ansluter sig till vårt initiativ och att vi också inspirerar företag över hela landet att göra liknande satsningar i sina regioner. Ju fler vi är desto mer kraftfull blir signalen till marknaden, säger Erik Brandsma.

Medverkande i initiativet: Jämtland Härjedalen Turism, Diös, Frösö Park, Kaj63, Östersunds kommun, SkiStar, Atea, Handelskammaren Mittsverige, Östersundshem, Swedavia, Jämtkraft.

Peter Fahlén, flygplatschef på Åre Östersund Airport och Erik Brandsma, vd Jämtkraft. 

Fakta

Jämtkraft investerar 550 000 kronor i fossilfritt flygbränsle för medarbetarnas tjänsteresor mellan Östersund och Stockholm under 2019. Merkostnaden för biobränslet istället för fossilt flygbränsle blir cirka 385 kronor per resa. Tillsammans har de som medverkar i initiativet köpt 60 ton fossilfritt flygbränsle under 2019.

jamtkraft.se/rentflyg finns mer information om hur företag och organisationer kan vara med och skapa en renare framtid.

Kontakt: Karin Bodén, karin.boden@jamtkraft.se +46 63-57 74 72