Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Duveds Vattenkraftstation.

Mer förnybar energi när Duveds vattenkraftstation renoveras

Endast skalet är kvar av vattenkraftstationen i Duved, Åre kommun. Inuti är precis allting nytt, från golv till tak. Moderna maskiner säkrar fortsatt stabil vattenkraft och ökar effektiviteten, resultatet blir mer förnybar energi.
Publicerad:

Med den nya turbinen höjs verkningsgraden från 82 procent till 90 procent.

 Utan att bygga ut får vi åtta procent mer förnybar vattenkraft. Det kanske inte låter så mycket men i de här sammanhangen är det ett rejält tillskott på förnybar energi. Vid renoveringar brukar verkningsgraden höjas med max två, tre procent. En ökning med åtta procent mer förnybar energi är bra för hela samhället, säger Bert-Ola Wolfenstein, platschef och projektansvarig Jämtkraft.

Det är insidan som räknas

Utvändigt ser tegelbyggnaden från 60-talets början ut som förut. Det är invändigt det händer grejer. Under drygt fyra månader renoveras nu hela stationen. Allt arbete sker i torrhet vilket innebär stopp i vattenkraftstationen från den första juni till den femte oktober, då anläggningen ska vara klar.

 Det har varit en idealisk sommar för att göra det här arbetet. Snösmältningen från fjällen var rejäl och fyllde på magasinet i Greningen Övre men sedan har det inte regnat så mycket vilket har gjort att vi knappt har behövt spilla något vatten. Intäktsförlusterna är därför minimala, säger Ber-Ola Wolfenstein.

Allt på en gång

Det vanliga arbetssättet är att man byter en del i sänder. Men för att minimera stopptiden och för att vara så effektiva som möjligt valde Jämtkraft att byta allt på en gång.

 Det är ett logistiskt konststycke att göra allting samtidigt och få det att klaffa med allt från maskindelar till bemanning men det rullar på enligt tidplan och budget, säger Bert-Ola Wolfenstein.

Det innebär förstås inte att renoveringen gått som på räls. Att få ut det gamla sugröret tog till exempel betydligt längre tid än beräknat att få bort.

 Det var en betongklump på 25 ton som tog veckor att borra och såga lös. Det var inte det enklaste att få ut den klumpen. 

Prestigelöst arbetssätt

Bert-Ola lyfter hela projektgruppen som receptet för att tidplanen ändå håller och att projektet går bra.

 Alla hjälper alla. Man hugger tag i det som behöver göras oavsett vilken roll man har i projektet. Vi är ett 20-tal personer som jobbar på plats, tre från Jämtkraft och övriga är olika entreprenörer. Under de 15 år jag jobbat med liknande projekt på Jämtkraft skulle jag säga att den här gruppen är unik med sitt prestigelösa arbetssätt, säger Bert-Ola Wolfenstein.

Steffen Kannegiesser som är inhyrd konsult för byggentreprenaden instämmer i Bert-Olas tankegångar.

 Jag tror att du får bättre kvalitet om alla drar åt samma håll och känner sig delaktiga. Dessutom underlättar det att hålla tidplanen. Det är mycket Bert-Olas förtjänst att vi har den här stämningen. Behövs det så är han också med och hugger i där det behövs. Han visar vägen med sitt agerande. Hans arbetsledarkläder är lika smutsiga som våra och det brukar inte projektledare jag jobbat med tidigare ha. Det säger lite om hans arbetssätt, säger Steffen Kannegiesser, byggingenjör.

 Fördelen att vara så aktiv på plats är att jag ser direkt om något håller på att gå fel eller behöver åtgärdas. Jämtkraft har valt att jag ska fokusera helt på detta projekt och endast ha det som ansvar. Jag tycker att det är ett effektivt och tidsbesparande arbetssätt, säger Bert-Ola Wolfenstein.

Fakta

Var: Duveds Vattenkraftstation ligger cirka 18 kilometer väster om Åre.
Anläggning: Duveds vattenkraftstation är ett så kallat klass 1-kraftverk och ett av 255 kraftverk i landet som bidrar mest till reglerkraften, det vill säga att lagra vatten i magasin så att elproduktion finns tillgänglig när den behövs.
Åtgärder: Invändig totalrenovering av vattenkraftstationen. Utvändigt sker inga förändringar.
Budget: 40 miljoner kronor
När: Pågår 1 juni till 5 oktober 2020

Bilder

Det nya sugröret innan montering. Vattnet som har gått genom turbinen kommer därefter ut i sugöret.
Det nya sugröret innan montering. Vattnet som har gått genom turbinen kommer därefter ut i sugöret.
Bert-Ola Wolfenstein, platschef och projektansvarig för renoveringen av Duveds Vattenkraftstation.
Bert-Ola Wolfenstein, platschef och projektansvarig för renoveringen av Duveds Vattenkraftstation.
Allt från golv till tak, turbin, generator och kablage till toalett och personalutrymme blir nytt.
Allt från golv till tak, turbin, generator och kablage till toalett och personalutrymme blir nytt.
Bert-Ola Wolfenstein och österrikiske turbintillverkaren Guglers tekniker Stefan Possegger går igenom uppriktningen av turbinen.
Bert-Ola Wolfenstein och österrikiske turbintillverkaren Guglers tekniker Stefan Possegger går igenom uppriktningen av turbinen.
Från vänster: Steffen Kannegiesser, byggingenjör och konsult, Bert-Ola Wolfenstein, platschef och projektansvarig Jämtkraft samt Jämtkrafts Karl-Gunnar ”Kallis” Hedström, Bas-U/byggarbetsmiljösamordnare i projektet. Med lång erfarenhet är Kallis både en klippa i själva bygget och den som samordnar entreprenörernas arbeten och organiserar skyddsarbetet för att minimera risken för olyckor på arbetsplatsen.
Från vänster: Steffen Kannegiesser, byggingenjör och konsult, Bert-Ola Wolfenstein, platschef och projektansvarig Jämtkraft samt Jämtkrafts Karl-Gunnar ”Kallis” Hedström, Bas-U/byggarbetsmiljösamordnare i projektet. Med lång erfarenhet är Kallis både en klippa i själva bygget och den som samordnar entreprenörernas arbeten och organiserar skyddsarbetet för att minimera risken för olyckor på arbetsplatsen.
Tekniska data för turbinen
Tekniska data för turbinen