Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Granboforsens kraftverk.

Naturliga förhållanden återskapas i Moen

Fisk kan vandra fritt när Moendammen i Åre kommun har tagits bort. De mer än 100 år gamla stenkistorna och utskovsdelen tas bort. Fastighetsägarna i området är positiva till förändringen. Arbetet är i det närmaste klart och på torsdagen 3 september är media välkomna att se resultatet.
Publicerad:

– Först och främst kommer vattennivån att ligga konstant. Förut har den åkt upp och ner, kanske en och en halv meter. Och det är ju positivt att den ligger på samma nivå med tanke på de båtar och bryggor vi har sjön, man behöver inte flytta dem utefter hur vattennivån stiger eller minskar. Det är positivt. Sen hoppas jag att vi får upp lite mer gångfisk från Greningen. Det är vad Länsstyrelsen utlovat så vi får hoppas på det. Jag ser inga direkta nackdelar, det gör jag inte, säger Kjell Ericsson, fastighetsägare i området.

Utrivning av damm öppnar för vandrande fisk

Den gamla trädammen i sjön Moen hade stort underhållsbehov och tillförde endast liten produktion. Att ta bort dammen har återskapat sjöns naturliga förhållanden. Påverkan på sjön blir liten och fiskens miljö påverkas positivt när sjön öppnas till Sätterån och sjön Greningen.

Planeringen och förberedelserna kring arbetet i Moen har skett i nära samråd med fastighetsägare, markägare, Länsstyrelsen, entreprenörer och Jämtkraft.

Nu är arbetet i det närmaste klart och ni är välkomna och se hur det blev. I morgon torsdag klockan 10.30 samlas vi vid avfarten från E14 mot byn Sundsvallen för att ta oss gemensamt upp till Moen.

Moen ligger i väglöst land med ett par kilometers lätt vandring till fots. Det är blött i backen så ta gärna vattentäta skor.

Var: Åk E14 Västerut. Efter Duved, cirka fem kilometer, svänger du vänster på länsväg 322 mot byn Sundsvall (i jämnhöjd med avfarten till Sta) Vi träffas precis efter avtaget från E14.
När: torsdag 3 september
Tid: klockan 10.30

Vid frågor kontakta Lars Johnsson, Jämtkraft, 073-460 52 49, lars.johnsson@jamtkraft.se