Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Foto: Sandra Lee Pettersson

Pionjärarbete när Östersund ska bli smartare

Hur kan staden bli säkrare, mer hållbar och mer energieffektiv? Genom att jobba med begreppet ”smart” vill Jämtkraft bidra till utvecklingen av framtidens samhälle.
Publicerad:

Det mesta är fortfarande i en experimentfas. Men när Jämtkraft jobbar med begrepp som ”smart” och ”Internet of Things” (IoT) är det med övertygelsen om att det kommer bidra till framsteg i samhället, samtidigt som det är oerhört viktigt för bolagets egen utveckling. 

– Vi har precis kommit igång och testar lite med en av våra ägare Östersunds kommun och ett par företag. Vi ser det som ett partnerskap där vi lär oss tillsammans och bidrar till varandras förbättring, säger Henrik Risemark på Strategi, innovation och hållbarhet. 

”Smart” handlar om att mäta, analysera och sedan agera utifrån fakta. IoT är ett begrepp för att beskriva teknisk utrustning, exempelvis sensorer, som kopplas upp och kan läsas av och/eller styras på distans. 

IoT handlar ofta om ganska vardagliga användningsområden. Som till exempel sensorer som mäter snödjup så att medarbetare, istället för att åka långa sträckor för att kolla om det behövs plogas, kan planera arbetet utifrån data som läses av på distans. 

– Det är ett sätt att börja närma sig hur en ”smart stad” fungerar, säger Henrik Risemark. 

Radionät i Östersund 

Ytterligare ett exempel är arbetet med hållbarhet. Hur kan det bli smartare och hur kan IoT användas inom området? Jämtkraft har senaste halvåret haft löpande diskussioner med kommuner för att tillsammans hitta testcase. Ett helt nytt projekt har startats på enheten för vatten och avlopp på Östersunds kommun. Man placerar ut sensorer för att få bättre koll på risken för bräddning, vilket är tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten när reningsverk eller ledningar är överbelastade och vattenmängden är större än vad ledningssystemet klarar av. 

– Den viktiga frågan blir sedan hur information vi får in ska användas. Vad betyder den och hur jobbar vi med den? Det är nästa steg i att jobba med dessa verktyg, säger Henrik Risemark. 

För att bidra till att Östersund påbörjar resan mot att arbeta mer ”smart” bygger Jämtkraft också ett radionät i centrala staden. LoRaWan kan användas för att ta in olika mätdata och är en liten pusselbit på vägen mot IoT och ”smart”.  

Mycket att vinna 

”Smart” är ett oerhört stort begrepp och användningsområden där det kan appliceras är närmast oändliga. Det handlar till stor del även om ekonomi och affärer, även om det i arbetet som görs nu inte finns någon koppling till Jämtkrafts befintliga affärer. Just nu är fokus istället på att hjälpa samhället i riktningen mot att arbeta mer utifrån perspektivet ”smart”.  

Ett område där Jämtkraft genom sitt arbete kan bidra handlar bland annat om bekvämlighet, där exempelvis IoT gör att hemmet fungerar mer optimalt efter individens behov. Det kan också skapa mer trygghet och säkerhet, till exempel skulle äldrevården kunna mäta avvikelser som hjälper dem att snabbare och mer effektivt upptäcka om något inte står rätt till. 

– Allt det vi pratar om här kräver, eller stöttas, av IoT. Med hjälp av informationen kan vi bygga beslut och aktiviteter som startas för att de behövs, och inte bara för att ”vi brukar göra så”. Här finns mycket att vinna och mycket att tjäna! säger Henrik.