Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

I hela projektet Rätanklustret ingår tre delar; två vindkraftparker, förnyad stamnätstation och en ny högspänningsledning med fördelningsstation. Tre parter jobbar parallellt i projektet. Jämtkraft bygger en högspänningsledning på 220 kV och fördelni

Rätan nära målsnöret – vindkraftsel till 46 000 villor

Inom kort är projektet Rätanklustret klart. Nära två mil kraftledning, en ny fördelningsstation och ökad kunskap om att bygga utanför koncessionsområdet är resultatet.
Publicerad:

Fem år av arbete med förstudie, tillstånd, projektering och slutligen två års byggtid är snart till ända. Projektet Rätanklustret spurtar mot mål.

– Det känns fantastiskt bra, en milstolpe att få det klart! Vi har levt och arbetat med det här projektet i flera år nu. Alla som jobbar i uppdraget är lösningsfokuserade och engagerade, det har varit ett lärande arbete med gott projektklimat, säger Robert Asplund projektledare för Jämtkraft.

Utökat elnät utanför Jämtkrafts område

Den nya kraftledningen ska överföra el från två vindkraftparker till det nationella stamnätet. Ledningen går mellan Rätans stamnätstation och Länsterhöjdens fördelningsstation, i närheten av Överturingen i Ånge kommun. Jämtkraft tog på sig uppdraget och såg det som en bra möjlighet till både lärande och ett sätt att utöka elnätet i Jämtland och Västernorrland. Rätanklustret är speciellt av framförallt två anledningar. Dels att Jämtkraft bygger utanför det område bolaget är elnätsägare för (koncessionsområde) och dels den högre spänningsnivån 220 kV.

– I Jämtkrafts nät finns sedan tidigare ledningar mellan 0,4 och 130 kV. Högre spänning innebär enkelt uttryckt att allting i byggprocessen växlar upp och kräver större utrustning, alltifrån maskiner till kopplingar. Att för första gången bygga utanför koncessionsområdet är lärande och det öppnar även möjligheten att bygga regionnät på fler håll i landet, säger Robert Asplund.

Rätanklustret är speciellt av framförallt två anledningar. Dels att Jämtkraft bygger utanför sitt koncessionsområde och dels den högre spänningsnivån på 220 kV. I Jämtkrafts nät finns sedan tidigare ledningar mellan 0,4 och 130 kV.

Mer megawatt och fina relationer

Tack vare den tekniska utvecklingen av turbiner på vindkraftssidan får man ut mer effekt av vindkraftverken idag än för bara några år sedan. Mot initialt beräknade 203 megawatt handlar det nu om totalt 241 megawatt från de båda parkerna Länsterhöjden och Storflötten. Vindparkernas förväntade produktion motsvarar energiförbrukningen av cirka 46 000 villor*.

– Förutom ytterligare förnybar energi och ökade tariffintäkter för Jämtkraft så skulle jag säga att projektet bidragit med kunskap och erfarenhet samt relationsskapande. Det är viktigt att skapa bra relationer för kommande projekt. Vi har haft en bra dialog och ett givande kunskapsutbyte med samtliga parter som vi hoppas kan gynna oss i nästa affär, säger Robert Asplund. 

Jämtkrafts fördelningsstation med transformatorer, manöverbyggnad, ställverk och kontrollsystem.

Tre parter

I hela projektet ingår tre delar; två vindkraftparker, förnyad stamnätstation och en ny högspänningsledning med fördelningsstation. Tre parter jobbar parallellt i projektet.

  • Investeraren Green Investment Group bygger de två vindkraftparkerna Länsterhöjden och Storflötten med 241MW installerad effekt fördelat på 56 vindkraftverk.
  • Statliga Affärsverket Svenska Kraftnät förnyar Rätans befintliga stamnätstation.
  • Jämtkraft bygger ny högspänningsledning för 220 kV och fördelningsstation i Länsterhöjden för vindkraftparkerna Storflötten och Länsterhöjden. Jämtkraft har sökt och fått beviljat en linjekoncession och har därmed tillstånd att bygga och äga kraftledningen.

I projektet ingår också förberedande arbeten för att möjliggöra anslutning av en tredje vindkraftpark, Nordkölen, som i dagsläget är i tillståndsskedet.

* Parkens 241 megawatt motsvarar efter förluster en årsproduktion på 920 079 463 kilowattimmar. (kWh) Normalvilla = 20 000 kWh.
Antal villor = 920 079 463 / 20 000 = ca 46 000 stycken.
Det vill säga att vindparkernas förväntade produktion motsvarar energiförbrukningen av cirka 46 000 villor
.

Fakta Rätanklustret

  • Längd: nära två mil med 74 000 meter aluminiumlina.
  • Spänning: 220 kV
  • Antal stolpar: 151 stolpar cirka 18 meter som är gjorda av trä eller kompositmaterial. Trästolparna kommer från Kälarne stolpfabrik. Kompositstolparna av glasfiber och plast kommer från Kanada och Jerol Industri AB i Tierp.
  • Beräknad kostnad: 180 miljoner kronor.
  • Fördelningsstation: Jämtkrafts fördelningsstation med transformatorer 220/33kV. Manöverbyggnad om cirka 200 kvadratmeter innehållande 33kV ställverk, kontrollsystem, växel- och likströmsförsörjning, HMI etc
  • Informationsmöten: Under projektets gång har öppna informationsträffar hållits i Folkets Hus i Överturingen med ett 40-tal besökare vid varje tillfälle.