Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

- Det känns kul att engagera alla medarbetare i projektet på här plats, säger Caroline Hildahl projektledare för Östersund Solpark.

Samlar medarbetare för att starta upp bygget av Solpark

400 medarbetare från Jämtkraft inviger tillsammans bygget av Östersunds Solpark. När parken står färdig har 10 000 solpaneler monterats ihop som ska ge andelsägarna förnybar energi.
Publicerad:

Under torsdagen den 26 september samlas de anställda vid Jämtkraft under en medarbetardag för att tillsammans börja montera solpaneler i Östersunds Solpark.

– Att vi inleder bygget gemensamt är en kraftsamling för att framtidssäkra Jämtkraft, Jämtland och klimatet. På Jämtkraft har vi förmånen och ansvaret som ledande i energiomställningen att ”jobba för klimatet”. Just den här dagen får vi alla på Jämtkraft handgripligen vara med och bygga det hållbara samhället, lära oss om solenergi och känna oss stolta att vara jämtkraftare, säger Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

En andelsägd solcellsanläggning är ett nytt sätt att göra den förnybara energiproduktionen tillgänglig för fler människor.

– En omställning av samhället kräver bred uppslutning, och då måste människor få känna sig delaktiga. Den här solparken ger oss möjlighet till det. Dels genom att erbjuda privatpersoner att själva äga sin energiproduktion, men också att alla på Jämtkraft samlas här under den här medarbetardagen och faktiskt bygger framtidens energi. Det ser jag mycket fram emot, säger Kristina Ingebrand, vid Ekonom & Finans på Jämtkraft.

Solparken på sex hektar blir Östersunds första och är en av Sveriges största med en effekt på 3 MW och cirka 10 000 paneler. Den byggs mellan Jämtkraft Arena och E14 i Östersund. Hela bygget sköts och kvalitetssäkras av företaget Solkompaniet.

– En riktigt stor anläggning som Östersund Solpark är viktig. Dels blir det möjligt för många att köpa solel, dels väcker den intresse och gör att många får upp ögonen för solenergi, inte bara dem som har egna hus. Dessutom ökar kunskapen om att solel fungerar och är lönsamt även här i norr, säger Johan Öhnell, ordförande för Solkompaniet.

I december ska hela parken stå klar och börja leverera ström till de som tecknat andelar.

– Det är en ynnest att få vara med och driva ett sånt här projekt som visar att vi tillsammans med Östersundshem tar energiomställningen på allvar. Tydligt är också att vi har våra kunder med oss, eftersom alla andelar till parken sålde slut väldigt snabbt, säger Caroline Hildahl vid Jämtkraft, som är projektledare för Solparken.

Media är välkomna att närvara den 26 september kl 11.00 när Jämtkrafts medarbetare ska montera solpaneler i parken. Adress; 63°12'07.6"N 14°39'51.1"E,
Anmäl intresse till karin.boden@jamtkraft.se

Fakta Östersund Solpark

Storlek: Sex hektar, eller motsvarande ungefär nio fotbollsplaner.
Effekt: 3 MW och cirka 10 000 paneler, vilket räcker till hushållsel i ungefär 600 villor eller 1000 lägenheter.
Organisation: Östersund Solpark är ett gemensamt initiativ med Östersundshem. Byggs av Jämtkraft men kommer efter uppförandet överlåtas till de framtida ägarna Östersundshem, privatpersoner och andra företag samt Jämtkraft, genom andelar i en ekonomisk förening.
Andelskostnad: 850 kronor. En andel ger cirka 100 kWh solel per år.
Totalt finns 30 000 andelar i Östersund Solpark. 15 000 är reserverade till Östersundshem, 10 000 ägs av privatpersoner och företag, 5 000 andelar behåller Jämtkraft.

Bilder