Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Lillå vattenkraftverk i Billstaån, Hackås.

Slut på blinkande lampor i Hackås

Jämtkraft byter generator i Lillå vattenkraftverk i Billstaån. En ny generator ska få slut på problemen med blinkande lampor hos boende i Hackåsområdet.
Publicerad:

– Boende i området har i perioder problem med att LED-lampor och dimrad belysning står och blinkar. Jämtkraft har systematiskt och steg för steg utrett vad problemen beror på, säger Yvonne Berglin avdelningschef för Elproduktion Vattenkraft.

Övertoner

Orsaken är att maskinen i kombination med elnätet gör att så kallade övertoner bildas på det lokala nätet i Hackås. Det får främst LED-lampor och dimrad belysning att pulsera ljuset, detta uppstår trots att elnät, generator och maskiner uppfyller de tekniska kraven och elkvalitetsnormen.

Ny generator i sommar

För att få bukt med de blinkande lamporna byter nu Jämtkraft ut generatorn trots att den nuvarande är långt ifrån uttjänt.

– Vi har testat allt. Det som återstår är att köpa en ny generator. Vi förstår frustrationen hos de boende och ser fram emot en lösning för alla inblandade, säger Yvonne Berglin.

Den nya generatorn beställs omgående och planeras att vara i drift kommande sommar.