Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Pär Nordström och Caroline Hildahl, Jämtkraft. Bild fri för publicering.

Solpark lockar kvinnor och yngre

Ett av Jämtkrafts mål med Östersund Solpark som just nu håller på att färdigställas var att bredda målgruppen för innovativa hållbara energilösningar. När vi ser på statistik över blivande andelsägare i parken kan vi glatt konstatera att vi närmat oss målet.
Publicerad:

– Med solparken har vi nått en bredare målgrupp både vad gäller ålder och kön. Till exempel är 25 procent av andelsägarna i Östersund Solpark kvinnor, vilket kan jämföras med kunderna som köpt solpaneler för eget tak där endast 7–8 procent är kvinnor. Statistiken visar också att vi med solparken når en något yngre målgrupp, som inte i lika stor utsträckning investerat i egna solcellsanläggningar. Även om medelåldern bland de som köper solpaneler för eget bruk också sjunker. Mycket glädjande tycker vi eftersom en hållbar utveckling kräver att hela samhället kan göra val som passar dem, säger Caroline Hildahl, projektledare för Östersund Solpark på Jämtkraft.

Energibranschen har länge sett att utvecklingen inom hållbar energi inte sällan drivs av ett teknikintresse hos konsumenterna. Något äldre teknikintresserade män är ofta de som i störst utsträckning investerar i och provar ny och innovativ teknik som driver hållbar energiförsörjning. En förutsättning för att lyckas nå klimatmålen och klara av omställningen från fossil till förnybar energi är dock att en bredare massa provar nya vägar och ny teknik.

Intresset för solenergi och egen produktion via solpaneler på eget villatak har ökat lavinartat i takt med att priserna på paneler rasat och subventioner införts. Hos Jämtkraft ser man dock fortfarande att det är en relativt smal målgrupp som står för intresset och investeringarna. Bland de kunder som köpt en egen solcellsanläggning för montering på tak eller tomt är som sagt endast 7–8 procent kvinnor och medelåldern är ganska hög. Om än sjunkande.

I Östersund Solpark ser det annorlunda ut

– Troligtvis hänger detta ihop med att en solcellsanläggning på eget tak kräver en viss investering, en egen fastighet och ett visst mått av intresse för hus, hem och teknik. Tanken med solparken var just att skapa bekväm hållbarhet. Vi har sett, både i undersökningar och i våra egna kunders beteende, att det inte får vara krångligt eller kostsamt om fler ska göra hållbara val. Vi ville erbjuda de som intresserat sig för solenergi men inte har en egen fastighet, kapitalet eller teknikintresset ett alternativ. Och en av kundgrupperna vi hoppades på med solparken var just kvinnor och de lite yngre. Därför är det fantastiskt kul att se att vi faktiskt lyckats med detta, säger Caroline Hildahl.

Fakta Östersund Solpark

  • Storlek: Sex hektar, eller motsvarande ungefär nio fotbollsplaner.
  • Effekt: 3 MW och cirka 10 000 paneler, vilket räcker till hushållsel i ungefär 600 villor eller 1000 lägenheter.
  • Organisation: Östersund Solpark är ett gemensamt initiativ med Östersundshem. Byggs av Jämtkraft men kommer efter uppförandet överlåtas till de framtida ägarna Östersundshem, privatpersoner och andra företag samt Jämtkraft, genom andelar i en ekonomisk förening.
  • Andelskostnad: 850 kronor. En andel ger cirka 100 kWh solel per år.
  • Totalt finns 30 000 andelar i Östersund Solpark. 15 000 är reserverade till Östersundshem, 10 000 ägs av privatpersoner och företag, 5 000 andelar behåller Jämtkraft.

Kontakt vid frågor:

Andreas Hill, Jämtkraft Kommunikation, 063 - 14 91 73