Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Erik Brandsma.

Stabilt och starkt resultat

Jämtkraftkoncernen redovisar en vinst på 447 miljoner kronor före skatt. Resultatet är bolagets starkaste någonsin och överstiger ägarnas avkastningskrav.
Publicerad:

2018 levererade Jämtkraftkoncernen en vinst på 447 miljoner kronor före skatt. Räntabiliteten är 16,1 procent. Mätt över en rullande fyraårsperiod är räntabiliteten 10,5 procent. Vilket överstiger ägarnas avkastningskrav på tio procent före skatt.

Det starka resultatet är en kombination av vädret, energipolitik i Sverige och EU samt engagerade och kompetenta medarbetare i Jämtkraftkoncernen.

– Jämtkrafts tydliga positionering inom förnybar energi är nyckeln till årets resultat. Värdet på vår fossilfria produktion steg, bland annat på grund av att priset på utsläppsrätter mer än tredubblades och drev upp elpriset i hela Europa. Jämtkraft ligger i det hänseendet mycket väl positionerat och våra medarbetare fortsätter arbetet med att stärka vårt och våra kunders klimat- och hållbarhetsarbete, säger Erik Brandsma, vd och koncernchef för Jämtkraft AB.

64 miljoner till ägarna

Jämtkraft ger ägarna, det vill säga kommuninvånarna, en utdelning på 32 miljoner kronor samt en lika stor rabatt på elpriset för Jämtkrafts kunder i ägarkommunerna. Totalt 64 miljoner kronor.

– Jämtkraft är ett solitt bolag. De senaste fem åren har bolaget gjort en vinst före skatt på i snitt 252 miljoner kronor per år. Att bolaget gör ett starkt ekonomiskt bokslut är grunden för att kunna fortsätta utveckla verksamheten, säkra en trygg elleverans och driva hållbarhetsfrågor, säger AnnSofie Andersson, Jämtkrafts avgående styrelseordförande.

Energibranschen går genom en omfattande omställning. Jämtkraft är med och driver den omställningen mot ett mer hållbart, smart och säkert energisystem.

– Arbetet med energiomställningen till ett fossilfritt samhälle ligger överst på agendan och tillsammans med våra kunder och partners står Jämtkraft mitt i den. Det starka ekonomiska resultatet är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta bidra till en hållbar utveckling, motverka klimatförändringar och driva regional utveckling, säger Erik Brandsma.

Full fart framåt

För att rusta Jämtkraft för framtiden fokuserar bolaget på ett antal punkter: förvalta och utveckla bolagets starka varumärke och position i såväl regionen som i Sverige. Öka synergierna och lönsamheten inom Jämtkraft och möta kunderna som Ett Jämtkraft. Bredda elproduktionsportföljen med en balanserad del vind och sol samt investera i en effektivisering av bolagets befintliga vattenkraft. Fortsätta investera i en effektiv kraftvärmeproduktion och en trygg el och värme-leverans i länet. Utveckla kunderbjudandena i en tid med ökade krav på hållbarhet, säkerhet och digitalisering.

– Vi har ambitionen att vara Sveriges Bästa Energipartner och alla som vill vara med på denna spännande utveckling välkomnar jag att ta kontakt med oss, säger Erik Brandsma.

Kontakt vid frågor: 063-57 74 72

Här kan du läsa Års- och hållbarhetsredovisningen för 2018.