Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Kerstin Arnemo styrelseordförande Jämtkraft, Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

Starkt resultat ger Jämtkraft kraft i omställningen

2019 kan sammanfattas som ett mycket bra år för Jämtkraft, koncernen redovisar ett ekonomiskt resultat före skatt på 412 miljoner kronor.
Publicerad:

– Vi är nöjda med att göra ett så starkt ekonomiskt resultat, framgångsfaktorn är att vi arbetar smartare och hittar ständigt sätt att optimera vår verksamhet. Jag är mycket stolt över alla medarbetares insats och engagemang, säger Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

Trots lägre elpris under 2019 jämfört med 2018, och varmare väder än normal, vilket har gjort att försäljningsvolymerna minskat, så klarar Jämtkraftkoncernen ägarnas avkastningskrav. Soliditeten är 35,5 procent och räntabiliteten 12,2 procent i snitt under de senaste 48 månaderna.

Bidra till samhällets energiomställning

– Förutom det ekonomiska resultatet bidrar Jämtkraft till regional utveckling, innovation och en trygg och säker energiförsörjning. Bolaget är väl positionerat för att driva och förvalta en fossilfri och hållbar framtid för Jämtland. Jag ser fram emot 2020 och den fortsatta resan kopplad till vårt samhälles energiomställning, säger Kerstin Arnemo, styrelseordförande Jämtkraft.

Lägre priser för lokalkunder

Utdelningen till ägarkommunerna föreslås bli 32 miljoner kronor och rabatten till lokalpriskunderna kommer att öka från totalt 32 miljoner till 50 miljoner successivt under 2020-2021, och även innefatta fjärrvärmekunder.

Mer förnybar energi

Under 2019 byggdes Jämtkrafts första solcellspark i Östersund med en förväntad årsproduktion på 3 GWh med en effekt på 3 MW. Parken, som drivs som en ekonomisk förening, ägs tillsammans med Östersundshem och andelsägande privatpersoner.

Mindre fossil energi

Jämtkraft arbetar för att bli fossilfria och under 2019 har koldioxidutsläppen minskat med 39 procent. Detta beror till stor del på vårt beslut att förbruka mindre torv. Men även de fossildrivna transporterna har minskat. Bolaget har också initierat ett forskningsinitiativ som undersöker om det finns förutsättningar för storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle genom att fånga in koldioxiden från kraftvärmeverket.

Nya samarbeten

För att driva på omställningen har Jämtkraft strategin att söka nya partnerskap, under året har samarbeten bland annat med Wallenstam, Volkswagen Sverige och Diös fastigheter inletts.

Organisatoriskt har företaget arbetat med att förstärka teamarbetet mellan de olika verksamheterna och med ett ännu tydligare fokus på kund och omvärld. Det övergripande syftet är att skapa tydlighet och förutsättningar för innovation, effektivitet och hållbarhet.