Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Lena Persson, enhetschef Jämtkraft

Utvecklingsklustret Energi investerar i Bright Energy AB

Genom en riktad nyemission blir Jämtkrafts samägda bolag Utvecklingsklustret Energi AB delägare i Bright Energy AB. Investeringen uppgår till 15 miljoner kronor, fördelat på de fem bolagen i Utvecklingsklustret Energi. Samtidigt går Montel AS, en informationsleverantör för de europeiska energimarknaderna, in som delägare.
Publicerad:

Med Brights öppna och datadrivna, digitala plattform kan energibolag som Jämtkraft erbjuda sina kunder en rad tjänster, bland annat att undvika elanvändning under de dyraste timmarna på dygnet, så kallade effekttoppar. I princip kan alla förekommande tjänster från ett energibolag levereras via Brights egenutvecklade och AI-baserade app: kundsidor, chatt-funktion, visualisering av fakturor, prognoser för framtida elanvändning och kostnader med mera. Appen kommer att finnas tillgänglig för Jämtkrafts kunder inom några månader.

Brights lösning har väckt internationellt intresse:

– Vi ser just nu en enorm efterfrågan på vår tjänst. Därför känns det fantastiskt att vi med hjälp av Utvecklingsklustret och Montel kan skala upp vår affär och ta den till övriga Norden och Europa. Dessutom maximerar vi klimatnyttan från sol- och vindkraft, och hjälper till att hantera problemet med kapacitetsbrist i de europeiska elnäten. Det menar David Forsberg, grundare och vd för Bright.

– För oss finns både kund- och hållbarhetsperspektiv med i förvärvet. Vi kommer att kunna erbjuda våra kunder nya attraktiva tjänster, samtidigt finns en strategisk aspekt. Elektrifiering är en av lösningarna på klimatkrisen men för att inte överbelasta elnätet måste vi ge våra kunder möjlighet och incitament att optimera eluttaget över dygnets timmar. Där är Brights plattform ett utmärkt verktyg, säger Lena Persson, enhetschef energilösningar Jämtkraft.

Mer information: 
Lena Persson, enhetschef energilösningar Jämtkraft, 063-149047, lena.persson@jamtkraft.se
Maria Bolin Anvill, vd, Utvecklingsklustret Energi AB, 076-231 27 12. maria@ukeab.se

Utvecklingsklustret Energi AB
Ägs av Tekniska verken i Linköping, Jämtkraft, Öresundskraft, Jönköping Energi och Umeå Energi. Bolaget, med huvudkontor i Linköping, är ett innovationsbolag med fokus på lösningar för framtidens energisystem med digitala plattformar för energianvändning och energioptimeringstjänster.

Bright Energy AB
Etablerades 2012 och samarbetar med energibolag som vill stärka relationen med sina slutkunder och samtidigt erbjuda dem verktyg för smartare elanvändning med minskad miljöpåverkan. www.getbright.se

Montel AS
Bolaget har huvudkontor i Oslo och är ledande i Europa på nyheter och olika data och software-tjänster för den europeiska energimarknaden.