Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Wallenstam och Jämtkraft inleder ett fördjupat samarbete

Jämtkraft inleder ett samarbete med Wallenstam och förvärvar samtidigt 100 procent av aktierna i dotterbolaget Svensk NaturEnergi AB.

Publicerad:

Jämtkraft köper 100 procent av aktierna i Svensk NaturEnergi AB, ett elhandelsbolag med säte i Göteborg. Jämtkraft tar över elförsäljningen till slutkund, kunderna kommer inte märka någon skillnad utan har fortsatt relation med Svensk NaturEnergi med samma avtal om förnybar energi från vindkraft. Säljare är Wallenstam som i och med samarbetet även blir kund till Jämtkraft. Överenskommelsen börjar gälla från och med måndag den 1 april.

– Samarbetet mellan Wallenstam och Jämtkraft är ett tydligt exempel på ett partnerskap där 1 + 1 blir så mycket mer än 2. Samarbetet ger oss bättre förutsättningar och stärker vår drivkraft att minska klimatförändringarna och utveckla hållbara städer, men även att skapa mervärden för kunderna, säger Erik Brandsma, vd på Jämtkraft AB.

– Vi är glada att kunna genomföra detta samarbete med Jämtkraft. Vi delar värderingar och kundfokus vilket har varit mycket viktigt för oss i affären. Vi kommer i och med detta bli en stor samarbetspartner till Jämtkraft, säger Hans Wallenstam, vd på Wallenstam AB.

Svensk NaturEnergi är ett dotterbolag inom Wallenstam AB. 2013 blev Wallenstam som första fastighetsbolag i Sverige självförsörjande på förnybar energi från vindkraftverk. Jämtkraft har en hög andel förnybar egen produktion vilket stämmer bra överens med Svensk NaturEnergis miljöprofil.

För ytterligare information kontakta:
Kristina Andersson, Energilösningar Partners & konceptkunder 
063-57 74 72

Karin Mizgalski, Hållbarhetschef, Wallenstam AB (publ)
+46 31-20 00 00 alt +46 730-78 23 70