Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Camilla Abramsson på Spilloteket sorterar bland grejer.

Utbildar unga inom hållbar utveckling – för deras framtid

Ett utbildningscenter för hållbar utveckling. Så beskriver Camilla Abramsson, en av grundarna, verksamheten Spilloteket. – En plats att mötas, att få stöta och blöta de svåra och komplexa frågor vi står i tillsammans idag, säger Camilla. 

Spilloteket grundades 2014, vilket betyder att 10-årsjubileumet står runt knuten. Camilla berättar uppgivet att hon haft förhoppningar att vi, alltså vi som i världen, hade kommit längre vid det här laget. Men i stället har det gått åt andra hållet, det märks inte minst på senaste tidens globala händelser, med kraftiga stormar, regnoväder och bränder.

– Det är smärtsamt att se, idag är det ännu mer alarmerande. Det blir också extra märkbart när det kommer så nära, som i Åre till exempel. Det märks även på alla ungdomar vi träffar, som blir berörda, och rädda, säger Camilla.

Foto: Varga Studios

Camilla Abramsson, en av grundarna till Spilloteket.
Foto: Varga Studios.

Camilla pratar om det kraftiga skyfall som nådde Sverige och Norge i augusti 2023, där Åre drabbades extra hårt, vilket gjorde att vägar spolades bort och tillintetgjordes. Samtidigt rasade kraftiga bränder i både Kanada och på Hawaii, och nu talar forskare om Termination Zero.

– När sådant händer får vi frågor från ungdomarna, som till exempel ”varför gör inte vuxna mer?” eller ”vad är meningen med allt?”. De tappar hoppet, och det är kanske inte så konstigt om man växer upp i allt det här, säger Camilla.

Allt det här, är på många sätt anledningen till att Spilloteket finns. Grundarna, Camilla, Frida Kjellgren och Linda Vestberg är tre grundskollärare som startade sin verksamhet för att utbilda och berika andra med kunskap kring klimatfrågor och hållbar utveckling genom kreativitet och delaktighet, vilket i sin tur ska ge ringar på vattnet. Ambitionen är att skapa förutsättningar för handling, att ge barn, unga och vuxna verktygen för att kunna agera och påverka.

Grundskollärarna Camilla, Frida och Linda startade Spilloteket för att utbilda och berika andra med kunskap kring klimatfrågor.
Foto: Varga Studios.

Spillosoferna – ett läromedel

Camilla, Frida och Linda, som går under yrkestiteln spilliristor, har tagit fram ett läromedel till lärare och skolor. Läromedlet, som de kallar Spillosoferna, består av komplett material med lektionsplanering som man kan följa till punkt och pricka, eller plocka bitar från. Det innehåller utmaningar som är förankrade och kopplade till de gemensamma globala målen, Agenda 2030, och hjälper såväl lärare som elever att utforska samtiden, och med kreativitet och fakta prata om, och uttrycka sig, kring hållbarhet och miljö.

– Det är bland annat tack vare Jämtkraft som vårt material, läromedlet, blir kostnadsfritt för skolorna. Det säger sig självt hur mycket det betyder att vi kan hjälpa till att implementera och utbilda och sprida kunskapen kring klimatet; det är helt väsentligt att vi hjälps åt att driva på för att våra barn och unga ska kunna få den handlingskompetens som krävs för en omställning till en mer hållbar värld, säger Camilla.

Tillsammans med Spilloteket har vi kraften

2018 blev ett betydelsefullt år för Spilloteket. Då fick de ta emot priset för ”Bästa kommunikation av de Globala målen för hållbar utveckling” från FN, Förenta nationerna. Det gav dem det självförtroendet och den stöttning de behövde för att verkligen satsa på sin verksamhetsidé.

UNDP, FN:s utvecklingsprogram, menar att Spillotekets metoder för att kommunicera FN:s miljömål genom undervisning visat sig vara föredömliga när det kommer till att sprida budskapet om hållbar utveckling. Motiveringen löd,"Bästa kommunikation gick till tre lärare från Jämtland som skapat Spilloteket som genom träffsäker kommunikation och spillmaterial från jämtländska industrier inspirerar barn och lärare att lösa dagens stora utmaningar."

– Vi brinner för hållbar utveckling inom läraryrket och vi får tillbaka väldigt mycket från lärare och elever som ställer sig positiva och tacksamma till det arbete vi gör, avslutar Camilla.

Tillsammans har vi kraften

Spilloteket är en av alla föreningar och organisationer som Jämtkraft sponsrar för att bidra till en livskraftig region.

@spilloteket
www.spilloteket.se