Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Vad är spotpris?

Man kan säga att spotpriset är elbolagens ”råa” inköpspris på elbörsen Nord Pool. Här sätts priserna klockan 13.00 varje dag och är då låsta för dygnets kommande 24 timmar, med ett pris för varje enskild timme. Priset bestäms av utbud och efterfrågan – hur mycket el kommer produceras och hur mycket beräknas förbrukas, på hela marknaden.

Slutkonsumenter kan inte köpa el till spotpris. När en elhandlare säljer elen vidare till konsumenter - i till exempel ett traditionellt rörligt avtal eller i ett timprisavtal som baseras på och följer spotpriset upp och ner - tillkommer på spotpriset alltid avgifter som alla elhandelsbolag betalar, såsom ursprungsgarantier, elcertifikat, avgifter till myndigheter och moms.

Det finns många saker som påverkar spotpriset, här förklarar vi några av de mest betydelsefulla faktorerna:

  • Vädret (temperatur, nederbörd, vind och sol) och hydrologisk balans, det vill säga mängden vatten som finns lagrad i vatten, snö och mark.
  • Då vi är ihopkopplade med den europeiska energimarknaden är även den en avgörande del i hur priserna ser ut i Sverige. Här är det priset på bränslen och så kallade utsläppsrätter som till stora delar styr priset.
  • En annan viktig faktor är det geografiska läget, här är det flaskhalsar i överföringskapaciteten i elnätet som orsakar olika priser beroende på var du befinner dig i Sverige, de så kallade prisområdena.