Byte till nya smarta elmätare

Just nu pågår ett arbete med att byta ut alla elmätare i Jämtkrafts elnät. Arbetet sker successivt och totalt ska 60 000 elmätare bytas ut fram till år 2025.

Bytet av elmätare är ett regeringsbeslut om nya funktionskrav som syftar till att stärka kundens ställning på elmarknaden. Det är ett stort nationellt projekt där sammanlagt 5 miljoner elmätare ska bytas ut successivt fram till år 2025.

I Jämtkrafts elnät ska 60 000 elmätare för privat- och företagskunder bytas ut fram till år 2025. Mätarbytet sker områdesvis och när vi närmar oss ditt område meddelas du via brev.

Mätarbytet i korta drag

  • Vi skickar ett vykort med information till dig cirka 1 vecka innan mätarbytet.
  • Arbetet utförs av Jämtkrafts egen personal eller inhyrda entreprenörer.
  • Under bytet kommer vi att bryta strömmen i cirka 15-30 minuter.
  • Om elmätaren sitter tillgänglig utanför din bostad behöver du inte vara hemma under mätarbytet. Sitter däremot elmätaren inne i din bostad behöver en vuxen person över 18 år släppa in oss. Är ingen hemma när vi kommer kontaktar vi dig för att boka in en tid. Det är inte möjligt att boka tid på förhand.
  • Den nya elmätaren placeras på mätartavlan och nära den sätts en antenn upp.
  • Vi sätter upp ett mätarkort vid elmätaren som visar att vi har gjort mätarbytet och när.
  • Information om nytt elmätarnummer och mätarställning kommer på nästa faktura.
  • Mätarbytet ingår i elnätsavgiften.

Aktuell information

Antal bytta elmätare 2020-03-19: 
16 178 stycken

Prioriterade områden januari–mars 2020: 
Nälden, Alsen, Brunflo, Halåsen/Vinklumpsbyn, Ås, Körfältet, Lugnvik, centrala Östersund

Prioriterade områden april–juni 2020: 
Alsen, Valne, Mångsåsen, Kinderåsen, Landön och Nälden.
Delar av Frösön, Odenslund, Odensvik och Eriksberg.

Vanliga frågor och svar