Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Fjärrvärmeverk under vintern med månen i bakgrunden

Vad kommer värmen ifrån?

Läs mer om vad det egentligen är som värmer upp ditt hus

Varmvattnet som värmer upp ditt hus skickas via ledningar från något av våra värmeverk. För att värma upp vattnet eldar vi där olika typer av bränslen. De olika typerna av bränsle som används för fjärrvärme i Sverige har delats in i fyra kategorier: Återvunnen energi, Förnybart, Fossilt och Övrigt.

  • Återvunnen energi är spillvärme från industrier, rökgaskondensering och s.k. returträ. För Jämtkrafts del handlar det till exempel om värme från Arlas mejeri i Östersund och trä från återvinningsstationer.
  • I kategorin förnybart ingår biobränsle som restavfall från skogsbruket eller biprodukter som spån och bark från sågverk. I den här kategorin ingår även biooljor (HVO) samt pellets som eldas i de små anläggningarna i Västjämtland.
  • Fossilt innebär gas, olja och kol. Jämtkraft eldar ingen gas eller kol, och den olja som eldas är nästan uteslutande bioolja (HVO).
  • Övrigt-kategorin innehåller många olika typer av bränslen, bland annat torv och avfall (sopor). Jämtkraft eldar varken torv eller avfall. Anledningen är bland annat att mängden avfall som finns i Jämtland inte skulle räcka för att täcka värmebehovet. Dessutom innehåller sopor plast och annat som gör det till ett delvis fossilt bränsle.

På din fjärrvärmefaktura kan du se vilka bränslen som använts för att värma upp vattnet som skickas till just ditt hus.

Energimixen i fjärrvärmenätet

I diagrammen nedan ser du hur mycket av fjärrvärmen som vi producerar totalt som kommer från de olika kategorierna under 2022.

Krokom, Nälden, Höglekardalen, Mörsil, Duved, Hallen, Järpen, Föllinge, Kall och Björnen

Östersund

Åre

Lokala miljövärden

BjörnenDuvedFöllingeHallenJärpenKallKrokom MörsilNäldenÅreÖstersund
Primärenergifaktor0,190,190,210,180,160,20,100,160,170,070,05
Emission av växthusgaser vid förbränning (g CO2/kWh)5,86,15,65,45,46,35,54,85,05,13,1
Transport och produktion av bränslen (g CO2/kWh)20,420,720,719,417,622,312,616,918,010,05,0
Andel fossilt0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,05%