Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Illustration Fjällspecial.

Kapa elpristopparna med Jämtpriset

Med Jämtpriset får du ett långsiktigt bra pris med mindre svängningar jämfört med ett rörligt elavtal. Elen är såklart alltid 100 % förnybar.

Just nu bjuder vi på den fasta avgiften och ger dig 5,25 öre/kWh i rabatt i 3 månader!

Bäst på sikt – så funkar det

Jämtpriset är ett så kallat förvaltat elavtal där Jämtkrafts förvaltare bevakar elmarknaden varje timme och varje dag. De köper upp el för våra kunders framtida förbrukning, för att säkra upp ett stabilt elpris för kunderna.

Resultatet blir ett tryggt och långsiktigt bra pris där du slipper pristopparna men ändå får del av prisnedgångarna på elmarknaden. Långsiktigheten i avtalet gör dock att det finns viss fördröjning i hur priset följer plötsliga och snabba nedgångar på elmarknaden. Men på samma sätt kommer du alltså som förbrukare heller inte följa med i alla prisökningarna.

Sett över de senaste åren har Jämtpriset över tid haft en jämnare priskurva och lägre pristoppar jämfört med det rörliga elpriset.

Erbjudande: Prova på Jämtpriset

Just nu bjuder vi på den fasta avgiften och ger dig 5,25 öre/kWh i rabatt under de första tre månaderna*.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig för mer information innan du tecknar. Välkommen till Jämtpriset.

Jag är intresserad och vill veta mer

  • *Värde: Rabatt: 5,25 öre/kWh, Fast avgift: 50 kr/månad.
  • Erbjudandet gäller enbart nytecknande av Jämtpriset och fram till och med 30 april 2023.
  • Efter tre månader övergår avtalet automatiskt till gällande avtalsvillkor för Jämtpriset.