Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Utsikt över skog och ett vindkraftverk

Fossilfritt och förnybart – vad är vad?

Du har sannolikt hört begreppen "fossilfri" och "förnybar" el, men vet du vad som skiljer dem åt? Och vad innebär egentligen den så kallade ursprungsgarantin? Häng med i energisnacket när Andreas Jacobsson, energiexpert på Jämtkraft, reder ut begreppen.

Förnybar el

För att värna om miljön erbjuder vi på Jämtkraft alltid förnybar energi. Begreppet omfattar en bred kategori av energikällor som naturligt förnyas och inte bidrar till utsläpp av växthusgaser vid användning. Till dessa hör solenergi, vindkraft, kraftvärme och vattenkraft.

– Det är energikällor som kommer att finnas för evigt eller i åtminstone miljarder år. Vattenkraftverk har funnits i flera decennier och är den vanligaste elproduktionen i Sverige, och vattenkraften står för omkring 40 procent av den totala elproduktionen, säger Andreas Jacobsson.

De största fördelarna med förnybar energi är dess hållbarhet och potential att minska koldioxidutsläpp, vilket i hög grad bidrar till att bromsa klimatförändringarna. Solkraften står i dag för två procent av elproduktionen i Sverige, men har stora möjligheter i framtiden, menar Andreas Jacobsson.

– Solen ger flera gånger mer energi än vad vi på jorden egentligen behöver. Om vi hade en gigantisk solcellsanläggning i Saharaöknen skulle vi inte behöva någon fler energikälla i världen. Och en vanlig svensk villa med ett standardtak kan producera upp till fem gånger mer än vad huset gör av med. Tekniken går framåt, så det finns stora möjligheter, säger Andreas Jacobsson.

Fossilfri el

Fossilfri el har potential att minska utsläpp från fossila bränslen, såsom kol, olja och naturgas. Exempel på fossilfri el inkluderar kärnkraft och vissa typer av biobränslen. Kärnkraft producerar el genom att klyva atomkärnor, medan biobränslen kommer från organiskt material, som biomassa eller avfall.

– Det innebär alltså att den inte kommer direkt från olja, gas eller kol, säger Andreas Jacobsson.

En fördel med kärnkraft är att den är planerbar och inte påverkas av väder och vind, så som förnybar kraft gör.

– Men en vanlig missuppfattning om kärnkraften är att den kommer att finnas tillgänglig för all framtid, vilket inte är sant då tillgången till uran är begränsad.

Gör ett medvetet val

För många elbolag, däribland Jämtkraft, är det en självklarhet att endast sälja förnybar el, vilket garanteras genom så kallade ursprungsgarantier. De garanterar att den elektricitet som elbolagen köper in kommer från förnybara energikällor, som solkraft, vindkraft eller vattenkraft. Garantin gör att du som kund bidrar genom att stödja handeln med förnybar energi. Samtidigt kan ett elbolag aldrig säkert säga vilken typ av el som når varje enskilt hushåll, utan alltså bara garantera varifrån de själva köpt elen.

– Elen tar alltid den snabbaste vägen eftersom all typ av el flödar helt fritt i elnätet. Som elbolag kan vi däremot garantera att vi har köpt ursprungsgarantier för förnybar energi för all den el som kunderna köper utav oss, säger Andreas Jacobsson.

Andreas Jacobsson, energiexpert på Jämtkraft