Östersund Solpark

Egen solenergi – var du än bor, hur du än bor

Just nu produceras:
kW
Kurva
Total produktion i år:
-
kWh
Total produktion sedan solparkens start:
-
kWh

Solel på ett enkelt och tillgängligt sätt

Genom Östersund Solpark kan vem som helst få tillgång till solenergi utan ett eget tak att sätta paneler på. Privatpersoner och företag som enkelt och bekvämt vill ta del av förnybar solenergi kan oavsett var eller hur de bor köpa andelar i en ekonomisk förening som äger parken. På så sätt får de el från den sex hektar stora parken som årligen producerar cirka 3 000 MWh el, vilket räcker till hushållselen i ungefär 1000 lägenheter eller 600 villor. En ägarandel kostar 850 kronor och ger cirka 100 kWh solel per år. Östersund Solpark är ett gemensamt initiativ av Jämtkraft och Östersundshem som tillsammans finansierat uppförandet.

För dig som är medlem i Östersund solpark

Här har vi samlat information till dig som är medlem i föreningen Östersund solpark. Här kan du överlåta dina andelar, anmäla flytt, begära utträde ur föreningen och lämna motion till föreningsstämman.

Följ parkens produktion

Här kan du se hur mycket förnybar jämtländsk solenergi Östersund Solpark producerar dag för dag, timme för timme.

Idag
-

Den presenterade produktionen är indikativ och inte alltid densamma som den faktiskt levererade energin ut på nätet. Skillnaden kan bero av kommunikationsproblem eller energiförluster från anläggning till nät.

Vanliga frågor om Östersund Solpark

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL