Skadeanmälan

Som kund är du skyldig att anmäla vilken skada du har lidit och vilka anspråk på ersättning som finns. Anmälan ska göras inom två år från det att skadan inträffade.

Skadeanmälan

Har skadan anmälts till försäkringsbolag?*
Är ersättningsanspråken ovan exkl. moms?