Skadeanmälan

Som kund är du skyldig att anmäla vilken skada du har lidit och vilka anspråk på ersättning som finns. Anmälan ska göras inom två år från det att skadan inträffade.

Semestertider kan innebära längre handläggningstider under perioden juni-augusti.

Skadeanmälan

Innan du skickar in din skadeanmälan ber vi dig läsa denna pdf: Information om skadeståndsärenden

Jag har tagit del av Information om skadeståndsärenden*
Vad har skadats? (välj ett eller flera alternativ)*
Har skadan anmälts till försäkringsbolag?*
Är ersättningsanspråken ovan exklusive moms?

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. 

Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy

Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter*