Skadeanmälan

Som kund är du skyldig att anmäla vilken skada du har lidit och vilka anspråk på ersättning som finns. Anmälan ska göras inom två år från det att skadan inträffade.

Skadeanmälan

Fält märkta med * är obligatoriska fält och måste fyllas i för att kunna gå vidare.

Innan du skickar in din skadeanmälan ber vi dig läsa igenom Information om skadeståndsärenden

Jag har tagit del av Information om skadeståndsärenden* Välj alternativ
Fyll i ditt förnamn
Fyll i ditt efternamn
Välj alternativ
Fyll i ditt personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
Fyll i organisationsnummer (10 siffror)
Fyll i gatuadress
Fyll i postnummer och ort
Fyll i ditt telefonnummer
Fyll i din e-postadress
Fyll i adress där skadan ägt rum
Fyll i fastighetsbeteckning
Fyll i anläggningsnummer
Fyll i datum då skadan uppstod
Vad har skadats? (välj ett eller flera alternativ)* Välj ett eller flera alternativ
Har skadan anmälts till försäkringsbolag?* Fyll i alternativ
Bifoga filer
Beskriv händelseförloppet som lett till skadan
Fyll i anspråk på ersättning
Fyll i summa
Fyll i föremål, fabrikat, modellbeteckning, inköpsår, pris vid nyinköp, reparationskostnader och anspråk
Bifoga filer
Är ersättningsanspråken ovan exklusive moms?(Frivillig) Fyll i alternativ
Jag godkänner att Jämtkraft hanterar mina uppgifter* Kryssa i att du godkänner att Jämtkraft hanterar dina uppgifter

Genom att lämna de uppgifter vi frågar efter godkänner du att vi kan använda uppgifterna för att hantera ärendet samt kunna kommunicera med dig. Jämtkraft vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa hanteringen av personuppgifterna. Läs Jämtkrafts personuppgiftspolicy