Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Montagehandbok Jämtkraft Elnät

I Montagehandboken finns dokument för dig som är montör och utför arbete inom Jämtkrafts elnätsområde.

Montagehandbok Jämtkraft Elnät är en företagsstandard som omfattar montage av material, vilka verktyg eller mätinstrument som ska användas vid montaget samt instruktioner till dessa verktyg och mätinstrument. Detta för att uppnå en ändamålsenlig och funktionell elanläggning.

Struktur
Montagehandboken är uppbyggd enligt nedanstående rubriker. Klicka på respektive rubrik för att komma direkt till den delen av handboken.

Standard​

Inga tillgängliga dokument finns just nu.

Dokumentation​

Inga tillgängliga dokument finns just nu.

Mätinstrument

Allmänt

Inga tillgängliga dokument finns just nu.

Jordtagsinstrument

Inga tillgängliga dokument finns just nu.

Spänningsprovare

Inga tillgängliga dokument finns just nu.

Megger

Inga tillgängliga dokument finns just nu.

Övriga mätinstrument

Inga tillgängliga dokument finns just nu.