Jämtkrafts koncern

I Jämtkraftkoncernen ingår moderbolaget Jämtkraft AB och ett flertal dotterbolag. Jämtkraft är också delägare i flera bolag.

jämtkrafts huvudkontor i östersund

Dotterbolag

Dalakraft AB
Jämtkraft Elnät AB
Jämtkraft Park Management AB
Scandem AB

Intressebolag*

Mer
Jemtska Östersund AB
JP Vind AB
Korsta Oljelager AB
MerPellets AS
Mullbergs Vindpark AB
Sjisjka Vind AB
Nordkraft AS
Salten Kraftsamband AS (SKS)

*Jämtkraft har 50 % eller mindre av ägandet i dessa bolag.