Om projektet

Väster om Hocksjön i Sollefteå kommun planerar Jämtkraft och Persson Invest att bygga en vindkraftspark, bygget planeras att påbörjas under 2021.

adobestock_386035284

Sammanlagt finns tillstånd för 45 vindkraftverk. Då tillståndet är ett så kallat BOX-tillstånd har vi möjligheten att använda den senaste tekniken vilket innebär att vi med bibehållen totalhöjd ändå ser en minskning av antal vindkraftverk till mellan 23-25 vindkraftverk. Vi beräknar att vi i anläggningen kommer producera ca 450 GWh/år förnybar energi, det motsvarar energi till cirka 90 000 hushåll*.

1,6 miljarder

Projektet Hocksjön Vind drivs gemensamt av Jämtkraft och Persson Invest. Vindkraftsprojektet förvärvades från Höglandsbolagen i början av 2019.

Vindkraftsparken kommer att anslutas mot EON Elnät och vidare mot Svenska Kraftnäts nya stamnätsstation i Storfinnforsen.

16 april 2020 beviljade Mark- och miljööverdomstolen förlängt igångsättningstillstånd för Hocksjöns vindkraftsprojekt. Beslutet innebär att förberedelserna för uppförandet av vindkraftparken kan återupptas.

Anläggningen beräknas vara klar under 2022. 

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh. 

Kortfakta om Hocksjöns vindkraftspark

Ägare: Hocksjöns Vind AB: Jämtkraft (75%) Persson Invest (25%)

Investering: Beräknas till cirka 1,6 miljarder kronor

Antal vindkraftverk: Tillståndet medger 45 verk men mer troligt är 25–30 verk.

När: Vindkraftparken beräknas vara klar till december 2022.

Var: Vindkraftsprojektet ligger väster om Hocksjön i Sollefteå kommun