Om projektet

Väster om Hocksjön i Sollefteå kommun bygger Jämtkraft och Persson Invest en vindkraftspark med 23 turbiner.

vy över en vindpark på ett berg

Sammanlagt finns tillstånd för 45 vindkraftverk. Då tillståndet är ett så kallat BOX-tillstånd har vi möjligheten att använda den senaste tekniken vilket innebär att vi med bibehållen totalhöjd ändå ser en minskning av antal vindkraftverk till 23 vindkraftverk. Vi beräknar att vi i anläggningen kommer producera ca 430 GWh/år förnybar energi, det motsvarar energi till cirka 86 000 hushåll*.

1,6 miljarder

Projektet Hocksjön Vind drivs gemensamt av Jämtkraft och Persson Invest. Vindkraftsprojektet förvärvades från Höglandsbolagen i början av 2019. Bygget inleddes 2021.

Vindkraftsparken kommer att anslutas mot EON Elnät och vidare mot Svenska Kraftnäts nya stamnätsstation i Storfinnforsen.

16 april 2020 beviljade Mark- och miljööverdomstolen förlängt igångsättningstillstånd för Hocksjöns vindkraftsprojekt. Beslutet innebär att förberedelserna för uppförandet av vindkraftparken kan återupptas.

Anläggningen beräknas vara klar under 2022. 

*Beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5 000 kWh. 

Frågor och svar

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

Svensk Vindenergis hemsida finns fler svar kring vindkraft.