Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Exteriörbild på en upplyst kontorsbyggnad i mörker.

Aktuellt i projektet

Här hittar du information, månad för månad, om projektet i Hocksjön.

Maj 2023

Hocksjön Vindkraftspark invigdes den 30 mars. En stor investering på 1,6 miljarder kronor som genomförts tillsammans med Persson Invest. Trots pandemi och krig i Europa har projektet hållit budget och tidsplan. Förklaringen står att finna i god planering, kvalitet och samarbete.

– Vi hade god tid på oss att planera projektet, vi var tidiga med upphandling och kunde välja de leverantörer som passade vårt arbetssätt. Dialog och samarbete har varit ledord genom hela processen, vilket bidragit till att våra leverantörer engagerat sig och velat göra sitt bästa, säger Gabriel Duveskog, vd för Hocksjön Vind.​​​​​​​

Lokalt och internationellt

Projektet startade för fyra år sedan, men själva bygget har pågått i två år. Inledningsvis arbetade 40 lokala entreprenörer med grävarbeten, kabeldragning, transporter, bygge av servicehuset med mera. Därefter tog det internationella företaget Nordex över för leverans och installation av vindkraftverken då andelen internationella medarbetare ökade. Sommaren 2022 var som mest intensiv och då arbetade en bra bit över hundra medarbetare från 20 olika länder i parken.

Egen kvalitetsansvarig

Projektet har haft en egen kvalitetsansvarig som arbetat i mycket tät dialog med Nordex, vilket varit en unik satsning och en framgångsfaktor.

– Vi genomförde egna besiktningar i hamn​, kontrollerade alla delar innan montering och gjorde löpande förbesiktningar. Avvikelser har därför kunnat åtgärdas tidigt vilket är en starkt bidragande orsak till att vi hållit tidsplan. Nordex säger själva att detta är deras bästa installationsprojekt någonsin, och det har vi uppnått tillsammans, säger Gabriel.

Förvaltning framåt

Slutbesiktningarna är nu klara och Nordex arbetar med de sista justeringarna inför att anläggningen övergår i ordinarie drift och förvaltning i sommar. Jämtkraft tar över förvaltningen och Nordex kommer ansvara för driften, och samarbetet fortsätter i samma anda av dialog och samarbete.

Se invigningsfilmen från Hocksjön vindkraftspark.

April 2023

Den 30 mars invigde vi Hocksjön Vindkraftspark och jag vill tacka alla er som kom och delade dagen med oss. Totalt var vi nära 100 personer som firade tillsammans. Det var en dag för alla sinnen med kunskap, god lokal mat, kluriga quiz, filmvisning och rundtur i parken.

Kvällen avslutades på Fullsjöns bygdegård Gränsgården. Det var faktiskt där det första mötet med närboende hölls för fyra år sedan och därmed knöt vi ihop säcken på ett konkret och trevligt vis. Missa inte mingelbilderna längst ner i mejlet.

Aktuellt just nu:

 • Slutbesiktningarna är klara och Nordex arbetar med de sista justeringarna inför att anläggningen övergår i ordinarie drift/ förvaltning.
 • Jämtkrafts vindteam har haft ett planeringsmöte med Nordex som ska ansvara för driften av parken. Samarbetet fortsätter i samma dialoginriktade anda som tidigare.
 • Arbetsgruppen för vindpenning fortsätter sitt arbete, och precis som tidigare är jag och mina kollegor involverade i processen så vi landar en bra struktur tillsammans.

Det här är det sista informationsbrevet från mig. Projektet är i stort sett avslutat och inom kort lämnar jag över till vindteamet på Jämtkraft som ska förvalta parken. De har stor erfarenhet från andra vindkraftsparker och återkommer med information om hur det brukar gå till samt kontaktuppgifter till ansvariga.

Jag vill slutligen rikta ett stort tack till er som engagerat er i projektet. Som jag sa vid invigningen, så känns det oerhört fint att vi kunnat ha en så öppen dialog under arbetets gång. Vi kan tycka olika om vindkraft, men med respekt för varandra och korrekta fakta kan vi ändå mötas och prata om både möjligheter och utmaningar.

Personligen väntar nya spännande utmaningar inom energiområdet. Från och med juni är jag enhetschef för elproduktion på Jämtkraft. Där kommer såklart vindkraft vara en fortsatt viktig del. Jag hoppas få chansen att möta er igen i något sammanhang i framtiden.

Här nedan bjuder vi på några härliga foton från invigningen.

Vänliga hälsningar
Gabriel Duveskog
Projektledare, vd Hocksjön Vind AB

Invigning Hocksjön.

Hocksjön Vindkraftspark är två läns angelägenheter eftersom den ligger i gränslandet mellan Jämtlands och Ångermanlands landskap. Även om kartan är ritad med strikta gränser har Jämtkraft och Persson Invest strävat efter att samverka åt båda håll. Gränsöverskridande möten var också ett genomgående tema för hela invigningen, från mat och underhållning till självaste invigningsceremonin. Till vänster Marita Ljung, landshövding i Jämtlands län och till höger Berit Högman, landshövding Västernorrlands län. I bakgrunden Gabriel Duveskog.

Invigning Hocksjön.

Invigningsceremonin hölls utanför servicestationen som byggts av lokala Abrahamssons bygg i Hammerdal. Den lilla scenen som Gabriel Duveskog står på är gjord av så kallade stockmattor som använts under bygget för att skona marken.

Invigning Hocksjön.

Pär Nordström, platschef under bygget, berättade tillsammans med Gabriel om projektet. De berättade bland annat om vilka framgångsfaktorer som lett fram till att det, trots pågående pandemi och krig samt många medarbetare från olika länder och kulturer, har rotts i land i tid, inom planerad budget och utan allvarliga olyckor.

Invigning Hocksjön.

Gästerna bjöds på en rundtur in i vindkraftsparken.

Människor på Hocksjöns invigning.

I servicestationens förråd bjöds det på utsökta små snittar från Affär´n i Borgvattnet.

Drönarbild över Hocksjön vindpark.

Det var i Gränsgården, Fullsjön som middagen hölls. I samma bygdegård som det första mötet med er närboende skedde vårvintern 2019. Då berättade vi att Jämtkraft och Persson Invest köpt projektet av Höglandsbolagen. Det var också här samt i Lungsjöns bygdegård som Gabriel och Pär sedan hade ”lokalt kontor” för att finnas tillgängliga för er.

Invigning Hocksjön.

Kvällen på Gränsgården inleddes av folksångerskorna Emma Härdelin, Jämtland och Ulrika Bodén, Ångermanland. Toner och sånger utöver det vanliga!

Februari 2023

Projekt Hocksjön börjar närma sig sitt slut. Alla vindkraftverk är nu i produktion. Slutbesiktningar och och överlämning från Nordex till Hocksjön Vind sker löpande. Servicehuset står klart och för närvarande arbetar fyra personer där. Nordex söker ytterligare en medarbetare till Hocksjön, se nedan.

Invigning 30 mars

Datum för invigning är spikat och det blir den 30 mars. Närboende som har deltagit i resan med oss, nyckelpersoner bland medarbetare och samarbetspartners kommer att få en personlig inbjudan inom kort.

Träffa oss vid öppet hus

Vi återupptar rutinen med ”öppet hus”, men tar emot på servicehuset i stället för bygdegårdarna. Eftersom vindkraftparken snart övergår i förvaltning kommer även representanter för Jämtkrafts vindteam finnas på plats så ofta som möjligt.

Välkommen att besöka oss, dricka en kopp kaffe och ställa eventuella frågor.

 • 15 februari kl. 11.00-19.00
 • 1 mars kl. 9.30-17.00
 • 15 mars kl. 9.30-17.00

Servicetekniker sökes

Nordex behöver ytterligare en servicetekniker till Hocksjön. Personen ska arbeta med service och underhåll av vindkraftverken, reparationer och felsökning, underhåll med mera. Elutbildning på yrkes- eller gymnasienivå, alternativt en teknisk utbildning inom hydraulik eller mekanik är en fördel liksom goda IT-kunskaper och förmåga att kommunicera på engelska. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag med jour på vissa helger.

Läs mer och tipsa gärna någon du känner

Information från arbetsgruppen för vindpenning

Söndag 15 januari hölls ett möte på Eriksberg i Borgvattnet för att diskutera en förening för att ta emot vindpenning från Hocksjö Vind. Vid mötet utsågs en arbetsgrupp som ska fortsätta diskussionerna. Gruppen har haft ett första möte och arbetet fortsätter med att ta fram förslag till ett kommande bymöte.

Arbetsgruppen består av följande personer:

 • Jenny Blixt, Borgvattnet
 • Ove Mohlin, Borgvattnet
 • Torbjörn Eriksson, Fullsjön/Björkvattnet
 • Natalia Abdullina, Fullsjön/Björkvattnet
 • Gunilla Lundin, Lungsjön/Hocksjön
 • Anita Martens, Rensjön/Myrdalen
 • Hans Vestberg, Rensjön/Myrdalen
 • Birgitta Olsson, Västvattnet/Terrsjö

December 2022

Bra flyt i arbetet

Vi har haft bra flyt på arbetet i Hocksjön hela hösten. Alla turbiner planeras vara i drift strax efter årsskiftet och det nybyggda servicehuset tas i bruk innan jul.

Högtidlig invigning planeras

Planering för en högtidlig invigning har påbörjats, men vi inväntar lite ljusare och varmare tider för att det ska bli en trevlig fest. Datum är ännu inte bestämt, men förmodligen en dag någon gång mellan sportlov och påsk för att så många som möjligt ska kunna delta. Vi återkommer med datum så snart som möjligt!

Vindpenning

Den 10 december genomfördes ett andra möte om vindpenning (bygdepeng) på Lägergården i Lungsjön. Vi presenterade ett utkast på avtal mellan Hocksjön Vind AB och den ideella föreningen som vi önskar att bygderna bildar.

Deltagarna på mötet bestämde att nästa träff genomförs den 15 januari 2023 klockan 13 på Eriksberg i Borgvattnet. Vi enades om att Hocksjön Vind inte medverkar utan berörda får chansen att prata ihop sig på egen hand, bygder och invånare emellan. Vid behov kommer dock representanter från Hocksjön Vind självklart vara behjälpliga i den fortsatta processen.

Paus med öppet hus

I december har vi paus med öppet hus i Fullsjön (Gränsgården) och Lungsjön (Lägergården). Vi återkommer med besked om nya datum efter jul.

November 2022

Alla vindkraftverk monterade

Arbetet i Hocksjön har gått enligt plan under hösten och alla 23 vindkraftverk är nu uppmonterade. Det sista bladet sattes på plats den 31 oktober och huvudkranarna har därför börjat transporteras ut från området.

Nu pågår färdigställande inne i vindkraftverken. Ett antal har börjat producera el, provperiod pågår och besiktningar är påbörjade. Alla turbiner planeras vara i drift kring årsskiftet. I full drift kommer vindkraftparken försörja cirka 86 000 hushåll med el per år.

Även byggnationen av servicehuset närmar sig mållinjen. I mitten av december genomför vi besiktning med Abrahamssons bygg. Därefter kan vi inreda och börja använda lokalerna.

Öppet hus

Vi har under hösten fortsatt med öppet hus i Fullsjön (Gränsgården) och Lungsjön (Lägergården) varannan vecka. Sista tillfället för i år är den 24 november, Lungsjön, kl. 09-17. Då är den som vill välkommen på en kopp kaffe och dryfta aktuella funderingar.

Vindpenning

Vi har haft ett möte med de närboende där vi presenterade ambitioner och ramar för den framtida vindpenningen (ofta kallad bygdepeng). Vi fick med oss flera kloka inspel till den fortsatta processen. I början av december sker ett nytt möte med boende i berörda bygder.

Planerar för invigning

Även om parken är i full produktion vid årsskiftet så väljer vi att vänta med invigningen till lite ljusare och varmare tider. Någon gång i mars ”klipper vi bandet” och bjuder in till en trevlig dag.

Augusti 2022

Arbetet med att transportera delar och montera vindkraftverken i Hocksjön har flutit på bra under sommaren. Nio kraftverk är nu färdigmonterade. En s.k. förbesiktning av det första verket har genomförts. Det var få och små punkter att anmärka på, vilket är positivt.

Kvalitetsprocess

Hocksjön Vind har valt en extra noggrann process för kvalitet och besiktning. Standardproceduren är att vi som kund gör en slutbesiktning när alla kraftverk är klara. I Hocksjön görs förbesiktningar löpande. På så vis kan vi använda kunskap från de genomgångarna i det fortsatta arbetet och undvika att eventuella misstag upprepas. Det ger en extra garanti för kvalitet och säkerhet.

Tillbud med kranbil

Vecka 33 körde en kranbil i diket inne på området. Det var under en transport av en lyftkran som kranbilen hamnade utanför vägbanan, gled ner och tippade på sidan. Det blev inga personskador, men läckage av diesel. Arbete med bärgning och sanering påbörjades omgående. Olyckan ligger inte i närhet av någon skyddsklassad natur. Anmälan är gjord till Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

Laddstolpar i Borgvattnet och Lungsjön

Som vi berättade i juli så kommer Hocksjön Vind att sätta upp laddstolpar för elbilar på två ställen. En i Borgvattnet, utanför livsmedelsbutiken, och en vid Lägergården i Lungsjön.

Investering och abonnemang bekostas helt av oss. Det innebär alltså ingen kostnad lokalt. Däremot kommer de som laddar att betala per kilowatt. Anledningen till att vi gör detta är att vill bidra till en laddinfrastruktur på landsbygden. Då känns det naturligt att välja byar där vi har verksamhet och som berörs av vindkraftutbyggnaden.

Vid varje stolpe kan två bilar ladda samtidigt. Effekten är 22 kW AC (växelström), vilket innebär en bra funktion i mellanklassen (betydligt snabbare än hemma, men inte lika hög effekt som de snabbaste DC-laddarna). Leveranstiden är lång, men vi hoppas att stolparna är på plats vid årsskiftet.

Juli 2022

Det pågår nu ett intensivt arbete i Hocksjön med transporter av delar till vindkraftverken. Den första kompletta bladtransporten med tre blad levererades vecka 25. Bladen är långa, hela 80 meter.

Även torndelar transporteras löpande och upplägget är så att dessa levereras varannan dag och dagarna däremellan fraktas blad, maskinhus, nav och växellådor in till parken. Dessa transporter sker i huvudsak på natten.

Vi hade en utmaning med leveranser av lyftverktyg, men förinstallation av torn har ändå kunnat starta. En lägre kran används till förinstallationerna som reser tre torndelar (av sex) på varandra. Därefter kommer huvudkranen och slutför arbetet med återstående torndelar, maskinhus, växellåda, nav och till sist bladen.

Monterar i dubbla skift

Det råder brist på kranbilar och därför kommer arbetet utföras i dubbla skift. Det kan innebära en viss risk för ljudpåverkan för de som bor närmast, men om vi ser en sådan risk kommer vi sätta upp ljudmätare och kontrollera nivåerna löpande.

Laddstolpar beställda

Som ni kanske hört kommer Hocksjön Vind AB att sätta upp laddstolpar för elbilar på två platser i närområdet. Elektrifiering är en viktig fråga som vi gärna vill bidra till och då behövs en infrastruktur även på landsbygden. Det är vår förhoppning att det ska vara positivt för såväl boende som besökare.

Den ena laddstolpen kommer att placeras i Borgvattnet, utanför den kombinerade livsmedelsbutiken/bensinstationen. Den andra sätts upp utanför Lägergården i Lungsjön. På varje stolpe kommer det att finnas två uttag med en effekt på 22 kW AC (växelström), vilket innebär en bra funktion i mellanklassen (betydligt snabbare än hemma, men inte lika hög effekt som de snabbaste DC-laddarna).

Juni 2022

Arbetet med att frakta blad och torn in till vindkraftsparken har påbörjats. Det många och långa ekipage som anländer fram till i höst kan stundtals innebära begränsad framkomlighet för persontrafik. Mestadels sker dock transporterna på natten för att begränsa störningarna.

Fraktas olika vägar

Av de delar som ingår i ett vindkraftverk är bladen de längsta. De måste fraktas längs sträckor som inte har alltför snäva kurvor. Bladen transporteras via Helgum, Ramsele och Lungsjön. Vissa torndelar kommer inte under järnvägsviadukten i Helgum varför de kommer köras via Skyttmon, Görvik, Ramsele och Lungsjön.

Allt eftersom bygget fortskrider fraktas nya vindkraftsdelar till parken. Under tiden ligger delarna lagrade i Härnösands hamn.

Några ögonblicksbilder

Här ser ni några bilder från den första leveransen av blad och torn.

Den allra första leveransen av torndelar anländer med båt till Härnösands hamn.

Lossning av de första torndelarna i Härnösands hamn.

Torndelarna är 14-30 meter långa med en varierande diameter 3-5 meter.

På bilden ovan och nedan syns tydligt att bladen har så kallade ”hajtänder” vilket är en konstruktion för ljudminimering. Profileringen sitter i bakkanten av bladen

April/maj 2022

Efter åratal av planering och förberedelser börjar det nu närma sig då vindkraftverken i Hocksjön börjar monteras. Inom de närmaste veckorna ska de första turbintransporterna komma.

Arbetet i Hocksjön blir alltmer intensivt ju längre in på våren och sommaren vi kommer. Rekrytering av servicetekniker slutförs inom kort, all kabeldragning (cirka 5,3 mil elkabel och 4 mil fiberslang) slutfördes i vecka 18 och de första turbintransporterna är på ingång.

Nya medarbetare

Nordex har kommit en bra bit på väg i rekryteringen av personal. Tjänsten som teamledare är tillsatt med en intern medarbetare. Intervjuer med fyra potentiella servicetekniker pågår. Det handlar alltså totalt om fem nya arbetstillfällen i området.  

– Jag tycker det ser lovande ut och tror att vi kommer kunna tillsätta alla tjänster inom kort, säger Kajsa Karlsson, rekryteringsansvarig på Nordex. 

Serviceteknikerna kommer att jobba med felsökning, reparation och underhåll av turbinerna. För det krävs utbildning och minst tre års erfarenhet som elektriker. Däremot vidareutbildar Nordex sin personal inom mer avancerade arbetsuppgifter så som högspänning. Av säkerhetsskäl är det viktigt att kunna engelska, då all kommunikation sker på det språket. De nya medarbetarna börjar arbeta under sommaren. Först på plats är teamledaren, från och med juni. Därefter ansluter övriga successivt. 

Viloparkeringar

Sedan en tid tillbaka finns tre viloparkeringar vid infarten till vindkraftsparken. Där får chaufförer sova ut efter långa körningar innan de ger sig in i området. Det är gigantiska uppställningsytor på vardera fem gånger 100 meter! Det är ingen självklarhet, men heller inte ovanligt, med viloparkeringar vid byggen av vindkraftsparker. I Hocksjön har Nordex bedömt att behovet finns eftersom det är en extra avancerad körning inom parken och därmed av yttersta vikt med utvilade chaufförer. 

Tillgängliga för möten och samtal

För att underlätta dialog och vara tillgängliga har vi under våren fortsatt vara på plats i Fullsjön (Gränsgården) och Lungsjön (Lägergården). Vi har växlat mellan de båda byarna varannan vecka och även kvällstid en gång i månaden. 

Mars 2022

Här publicerar vi några bilder från arbetet på plats i slutet av mars 2022. Förberedelser och grundarbete inför att torn och vingar ska transporteras in i området är intensivt. De första turbintransporterna planeras att komma i maj.

En av två krafttransformatorer rullar in till ställverket. För att komma runt i svängarna på området tar det långa fordonet hjälp av ett "draglok" i form av en annan lastbil.

Transformatorerna glider av transportbilen och sätts på plats på transformatorstationen med hjälp av hydrauliska domkrafter. Entreprenörer från både närområdet och södra Sverige hjälps åt.

5,3 mil kabel läggs ut i 70 centimeter djupa schakt. Med ett långt ekipage med fyra fordon och tre gi

gantiska "trådrullar" matar man ner kabeln till tre personer som ser till att allt ligger rätt. Kablarna skickar sedan energin från vindturbinerna till transformatorstationerna i vindkraftsparken. Sista april ska all kabelläggning vara klar.

Bergtäkten i Hocksjön har varit av ovanligt bra kvalitet. Här har nästan allt material till vägar, kranplaner och betong hämtats under projektet. Krossen omvandlar sten till önskad storlek på gruset.

Teknikhuset i kraftstationen under uppbyggnad. Här ska energin från vindturbinerna omvandlas från 33 kilovolt till 130 kilovolt innan den skickas vidare till stamnätet.

Transformatorstationen för Hocksjöns vindkraftspark. Vindturbinerna i bakgrunden tillhör en annan vindkraftspark som redan är i drift. Sammanlagt har hela området närmare 180 vindkraftverk i drift 2023 och 23 av dessa kommer att tillhöra Hocksjön Vind.

Februari 2022

Februaris uppdatering kring Hocksjön Vindkraftspark. Sedan en tid tillbaka är vi åter på plats i Fullsjön och Lungsjön varannan torsdag udda veckor. I tabellen nedan ser ni datum och platser.

Bygget

Vi är nu inne i slutfasen i arbetet med infrastruktur, det vill säga arbeten med internt elnät inom området, transformatorstation samt att förbereda vägar för turbintransporterna. I början av mars kommer de två transformatorerna till området. För projektet är det en milstolpe, då transformatorerna är vindkraftsparkens knutpunkt.

Rekrytering pågår

Nordex rekryterar nu personal till vindkraftsparken, fyra servicetekniker och en teamledare. Är du eller någon du känner intresserade av tjänsterna? Skicka ditt CV till Kajsa Karlsson på Nordex, KKarlsson2@nordex-online.com

Rekryteringsannonsen för servicetekniker: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/25717070

Rekryteringsannonsen för teamledare:
https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/25717583

Hyr ut via Umigo

Som vi skrev i uppdateringen i januari så tittar turbintillverkaren Nordex på olika boendealternativ för medarbetarna. Är ni intresserade av att hyra ut boende så anmäl er gärna till affärsplattformen vindkraft.umigo.se

För support, frågor och förslag vänd er till Christer Andersson vid Vindkraftcentrum, 076-810 49 20 eller e-post christer.andersson@vindkraftcentrum.se

Grus och Länsstyrelsen

Hocksjön Vind anmäldes till Länsstyrelsen för att ha transporterat överblivet grus från Björkvattnets vindkraftspark till Hocksjön vindkraftspark. Enligt anmälan kunde gruset ha innehållit miljöfarliga ämnen. Länsstyrelsen har utrett saken och konstaterat att det inte finns något miljöfarligt i materialet. Länsstyrelsen ställer sig bakom idén om att återanvända redan uppgrävt material. Däremot kunde de inte se att det fanns ett giltigt tillstånd att transportera gruset, som enligt deras bedömning är att klassa som avfall. Ett sådant transporttillstånd finns dock hos entreprenören och är inlämnat till Länsstyrelsen som också meddelat att ärendet är avslutat.

Då ses vi!

Följande datum och tider planerar vi att vara i Fullsjön (Gränsgården) och Lungsjön (Lägergården). 
Om helgdagar inträffar en torsdag byter vi dag.

Vecka Datum Plats Tid 
v. 9 3/3 Lungsjön 9–17 
v. 11 17/3 Fullsjön 9–19.30 
v. 13 31/3 Lungsjön 9–19.30 
v. 15 12/4 TISDAG Fullsjön 9–17 
v. 17 28/4 Lungsjön 9–17 
v.19 12/5 Fullsjön 9–19.30 
v.21 24/5 TISDAG Lungsjön 9–19.30 

Januari 2022

Möjligheter till fortsatt dialog

2022 - nytt år och nya möjligheter till dialog om vindkraftsprojektet. Under hösten var vi på plats i Fullsjön och Lungsjön på torsdagarna, det fortsätter vi med. Under våren finns vi varannan torsdag i Fullsjön och varannan i Lungsjön. Vi fortsätter även att finns tillgängliga kvällstid en gång i månaden.

Aktuellt i projektet

När det gäller bygget har vi inte så mycket nytt att berätta. Arbetet följer tidplanen och vi jobbar vidare med att dra elledningar till vindkraftverken inom området, färdigställa transformatorstationen samt anpassning av infartsvägen genom Björkhöjdens vindpark.

Vägen breddas och vi anpassar ett par kurvor så att de 90 meter långa fordonsekipagen med vindkraftsbladen kan komma in i området på bästa sätt.

Vill ni hyra ut?

Turbintillverkaren Nordex, som också ansvarar för hela processen med frakt och montering, tittar nu på olika boendealternativ för sina medarbetare. Från maj/juni och framåt är planen att torn och vingar ska börja fraktas in i området.

Är du eller någon du känner intresserade av att hyra ut boende så anmäl er gärna till affärsplattformen vindkraft.umigo.se som vi berättat om tidigare här på webben. För support, frågor och förslag vänd er till Christer Andersson vid Vindkraftcentrum, 076-810 49 20 eller e-post christer.andersson@vindkraftcentrum.se.

Till vänster Pär Nordström som är platsansvarig för bygget. Till höger Gabriel Duveskog, projektledare och vd för Hocksjön Vind AB.

November/december 2021

Året som gått

Under 2021 har vi gått från planerings- och projekteringsstadiet till genomförande. Efter åratal av förberedelser är nu vindkraftsparken en bra bit på väg mot mål. 

Arbetet hittills följer tidplanen. Vägar och fundament är klara och vi fortsätter jobbet med att dra och gräva ned kablar till vindkraftverken. Bygget av transformatorstation och anpassning infartsväg genom Björkhöjdens vindpark pågår. Det 26 km långa vägnätet inne i området är testkört med ett 70 meter långt fordonsekipage inför att torn och vingar ska fraktas in i området från juni och framåt. De första vindkraftverken planeras att resas i juni 2022.

2021 i korta drag

 • Med vår valda turbinleverantör Nordex inleddes året med en översyn av utformningen av vindkraftsparken. Resultatet blev att antalet vindkraftverk halverades från 45 till 23.
 • Utomhusträffar i Lungsjön, Fullsjön, Västvattnet och Björkvattnet i februari. Gabriel och Pär i Fullsjön/Lungsjön varje torsdag under hösten.
 • Byggnation och färdigställande av 23 fundament och kranplaner.
 • Förstärkning av befintliga vägar och byggnation av nya. Material till vägar, fundament och kranplaner har tagits ur egen bergtäkt inne på området.

Längst ned i dokumentet finns en tidplan för arbetet framåt och korta fakta om projektet för den som vill läsa mer om det.

2021-års sista torsdagsträff

För att underlätta dialog och för att finnas tillgängliga för de som har funderingar har Gabriel Duveskog, projektledare och vd tillsammans med platsansvarige Pär Nordström arbetat på plats varje torsdag, växelvis i Fullsjön och Lungsjön.

Det har varit en del besök dessa torsdagar men inte så pass många att vi bedömer att vi ska vara på plats varje torsdag framöver. Vi glesar därför ut tillfällena till varannan torsdag med start den 27/1–2022 i Fullsjön. Vi fortsätter att vara varannan gång i Fullsjön och Lungsjön och finnas tillgängliga även kvällstid en gång per månad.

Tidplan
Aktiviteter    MånadTid  
Byggnation och förstärkning av vägar, kranplaner och uppläggningsytor  Februari-november  2021  
Byggnation av fundament  Juni-oktober  2021  
Transformatorstation, markarbeten  Juni-maj2021–2022 
Kabelläggning inom området  November-april  2021–2022 
Driftsättning transformatorstation  Juni  2002  
Service- / personalbyggnad Juni-oktober 2022 
Torn och vingar fraktas till området  Juni och framåt  2022  
Montering av vindkraftverken  Juni och framåt  2022  
Driftsättning av vindkraftverken  Juli - december  2022  
Anläggning övergår i förvaltning  December 2022 

Kortfakta om Hocksjön vindkraftspark

Ägare: Hocksjön Vind AB: Jämtkraft (75%) Persson Invest (25%) 
Investering: Beräknas till cirka 1,6 miljarder kronor och finansieras av de båda bolagen.
När: Vindkraftsparken beräknas vara klar till december 2022. 
Var: Vindkraftsprojektet ligger väster om Hocksjön i Sollefteå kommun 

Kortfakta om vindkraftverken

Tillverkare: Nordex
Antal vindkraftverk: 23 verk  
Totalhöjd (inkl.vinge): 230 meter
Hubhöjd: 148 meter 
Vingarnas längd: 80 meter 
Effekt/turbin: 5,7 MW.
GWh: Cirka 430 GWh/år, det motsvarar energi till cirka 86 000 hushåll, beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5000 kWh. 

Övrigt

 • 430 GWh motsvarar 46% av Jämtkrafts totala vattenkraftsproduktion från 17 vattenkraftverk.
 • Energin från 1 varv från ett vindkraftverk ger 9 kWh vilket räcker till cirka 5 mil i en elbil.
 • Av det 26 kilometer långa vägnätet inne i området har 16 kilometer befintlig skogsbilväg förstärkts och 8 kilometer ny väg byggts.

Oktober 2021

Trial run genomförd

Mellan 7-8 oktober genomfördes en Trial run på Hocksjön. En lastbil med släp på totallängden 70 meter användes för att simulera en bladtransport.

Lastbilen som testades med under simuleringen.

Varför görs simuleringen?

För att säkerställa att vägen till parken och vägnätet inom parken klarar transporterna som kommer att komma nästa år. I simuleringen testades alla svängar och nivåskillnader på vägen.

Ett lyckat genomförande och sammanfattningsvis behövs några justeringar för att vi ska vara väl förberedda när turbinerna levereras och ska transporteras till respektive uppställningsplats för montering. 

Medverkande under dessa dagar var representanter från Jämtkraft, Persson Invest, Nordex, Schwandner Logistik och Stenger & Ibsen.

Tidplanen följs utan förhinder.

September 2021

Kort om bygget

Bygget följer tidplanen. Vägar och kranplaner är i stort sett färdigställda och vi har kommit drygt halvvägs med gjutning av fundamenten, cirka hälften av de 23 fundamenten klara.

Här sprutas betong till ett fundament. 

För att transportera elen från vindkraftverken och vidare ut på elnätet bygger vi en transformatorstation och det arbetet pågår. I november börjar vi gräva ned elkablarna som går mellan verken och transformatorstationen.

På plats varje torsdag

Som vi skrev i augusti så arbetar vi växelvis i Fullsjön och Lungsjön varje torsdag klockan 9–17. Ni är varmt välkomna dit om ni har frågor eller bara vill höra hur det går med bygget av parken.

Lungsjön/Lägergården: Jämna veckor
Fullsjön/Gränsgården: Ojämna veckor

Vill du hellre komma och träffa oss på kvällen kan du göra det en torsdag i månaden. Även dessa tillfällen hålls växelvis i Lungsjön och Fullsjön 17.30-19.30.

Som det verkar just nu kan vi ses inomhus men vi följer självklart gällande rekommendationer och anpassar oss utifrån rådande situation.

Augusti 2021

Projektansvariga på plats

Jämtkraft hyr in sig i föreningshusen i Fullsjön och Lungsjön under hösten, en dag i veckan. Vindkraftsbygget i Hocksjön väcker frågor och under hösten finns projektledningen på plats för att möta nyfikna och underlätta dialog.

Projektet drivs av Jämtkraft och Persson Invest, och vår gemensamma ambition har hela tiden varit att vara tillgängliga och öppna med information kring bygget av vindkraftsparken. Även när pandemin begränsat möjligheten att mötas har vi strävat efter dialog via e-postkontakter och utomhusträffar, när sådana varit möjliga.

För att ytterligare underlätta för personliga besök och spontana frågor jobbar nu Gabriel Duveskog och Pär Nordström, som är platsansvarig för bygget, växelvis i Fullsjön och Lungsjön varje torsdag sedan slutet av augusti. Jämna veckor har de kontor på Lägergården i Lungsjön och ojämna veckor håller de till på Gränsgården i Fullsjön, med öppet klockan 9-17. De finns också tillgängliga kvällstid en torsdag per månad 17.30-19.30, även då växelvis i Lungsjön och Fullsjön.

Nuläge i projektet

Bygget är inne i en intensiv fas med att förstärka och bygga vägar, fundament, transformatorstation, med mera. Till de flesta vindkraftverken kan vi använda befintliga vägar men till några stycken behöver vi bygga nya. För att minimera transporter till och från vindkraftsparken så använder vi stenmaterial från vår egen bergtäkt i området. Kring både vägbyggena och övrigt arbete har vi tät och kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen Västernorrland som är tillsynsmyndighet. Det tryggar att vi utför arbetet på ett korrekt sätt enligt de miljötillstånd vi har.

De första vindkraftverken planeras att resas från juni 2022 och framåt.

April 2021

Förberedande arbete

Arbetet i projektområdet pågår och våren 2021 är det fokus på byggnation och förstärkning av vägar, kranplaner och uppläggningsytor samt avverkning av skog. Se ungefärlig tidplan för de större jobben i projektet, där kan man se vad som händer när, men läs väl att det är en preliminär tidsuppskattning.

Utomhusträffar

Efter att den värsta kylan lagt sig återupptog vi träffarna på plats under februari/mars.  Vi träffade boende i området vid fyra olika tillfällen på fyra olika ställen. Med tanke på corona sågs vi utomhus och det fungerade bra. Vi planerar att fortsätta med utomhusträffar till dess covid-läget medger annat och vi ska försöka med två träffar per månad, en i Fullsjön och en i Lungsjön.

Frågor och svar

Under träffarna kom en del frågor, vi har försökt besvara dom i dokument ”Frågor & svar”. Utöver de frågorna har det kommit frågor om karta och Miljö- och konsekvensbeskrivning (MKB) för projektet. Dessa finns tillgängliga här på webben.

Januari 2021

Klart med turbintillverkare

Efter upphandlingar är det nu klart vilka som ska leverera vindkraftverken samt bygga vägar och fundament.

Nära halvering av antalet verk

Turbintillverkaren Nordex levererar vindkraftverken och Stenger & Ibsen har fått huvuduppdraget att bygga vägar och fundament. Antalet vindkraftverk blir betydligt färre än de 45 som tillståndet medger, vi planerar nu för 23 verk. Turbinerna är mer effektiva idag än då vi fick tillståndet, det innebär att det behövs färre verk för att få ut lika mycket energi.

Fakta om Nordex vindkraftverk

Antal vindkraftverk: Tillståndet medger 45 verk men det verkliga utfallet blir 23 verk. 
Höjd: Totalhöjden inklusive vingarna är 230 meter, i enlighet med tillståndet
Vingarnas längd: 80 meter
GWh: Sammanlagt beräknas verken producera cirka 450 GWh/år förnybar energi. Det motsvarar energi till cirka 90 000 hushåll, beräknat på en årsförbrukning av hushållsel på 5000 kWh.

Länk till turbintillverkaren Nordex hemsida: https://www.nordex-online.com/en/nordics/

November 2020

Avvaktar med möten på plats

Coronapandemin och restriktionerna fortsätter att göra det problematiskt med fysiska träffar. I det senaste mejlet den 23 oktober till boende i området skrev vi att möten på plats skulle återupptas, på liknande sätt som vi haft tidigare. Men utifrån nu gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten är det inte möjligt. Vi får helt enkelt avvakta utvecklingen och ta nya tag i början av nästa år.

Planerar färdigställande 2022

Vi har fram till december 2022 på oss att få vindkraftsparken driftsatt. Målsättning och planeringen sker utifrån att vi ska vara klara då. Men som vi berättat om tidigare har vi, som försiktighetsåtgärd, ansökt om att få ytterligare tid på oss att färdigställa och driftsätta vindkraftsparken till och med 2023-12-31.

Vi räknar alltså inte med att nyttja denna ansökta förlängning utan den är en ren försiktighetsåtgärd om covid-19 får en påverkan som vi idag inte kan förutse. Förlängningen har beviljats av Miljöprövningsdelegationen. Beslutet är dock överklagat och kommer därför hanteras av Mark- och miljödomstolen.

Bergtäkt

Den 8 oktober skrev vi bland annat om att bergtäkten i området för den planerade vindkraftsparken öppnas, att det görs för att ta fram material till förstärkning av befintliga vägar och för att bygga nya. Samt att öppnandet av täkten var det första praktiska steget mot bygget.

Det har kommit frågor om hur många sprängningar som ska genomföras och hur information om dessa går ut. Till och med tisdagen den 24 november 2020 är två sprängningar utförda och preliminärt återstår ytterligare två detta år.

Bergtäkten ligger i den norra delen av projektområdet. Information om sprängningarna har skett via besök, telefon och sms till de som bor i de närliggande byarna kring Myrdalen. Ljudmätningar har även utförts för att säkerställa att fastställda ljudnivåer inte överskrids.

Har du specifika frågor om bergtäkten ska du kontakta Pär Nordström, Jämtkraft, Par.Nordstrom@jamtkraft.se, 070-551 82 77

Lokala/regionala företag

Jämtkrafts, Persson Invests och kommunernas gemensamma mål är att etableringen ska bidra till lokal affärsnytta. Ett antal regionala företag har redan nu fått uppdrag i projektet, till exempel Altins Trafik från Sollefteå kommun, skogsröjare från Ramsele och maskinförare från Hammerdal och Östersund. I januari planeras en träff med de företag som kontrakterats för de större uppdragen. Då kan både dom och lokala företagare få koll på möjliga underleverantörer respektive möjliga uppdrag. 

Intresserad av uppdrag?

För dig som vill leverera varor eller tjänster vid byggnationen av Hocksjöns vindkraftspark tipsar vi om webbsidan vindkraft.umigo.se

Som vi berättade i utskicket 16 september är den digitala affärsplattformen tänkt att underlätta för dig som lokal entreprenör att vara med och konkurrera om uppdrag och inköp. Det behövs många olika kompetenser, allt ifrån anläggning av vägar till kost och logi.

Webbsidan är ett samarbete mellan oss som bygger vindkraft, Umeå Universitet och Vindkraftcentrum. Vindkraftcentrum finansieras av Energimyndigheten och har till uppdrag att bidra till lokal och regional nytta, jobb och affärer, där vindkraft etableras.

Har du frågor om webbsidan vindkraft.umigo.se ta kontakt med Christer Andersson på Vindkraftcentrum, christer.andersson@vindkraftcentrum.se eller 0768-10 49 20.

Oktober 2020

Bergtäkt öppnar

För att ta fram material till förstärkning av vägar och för att bygga nya har bergtäkten i Hocksjön öppnats. Det är det första praktiska steget mot bygget av parken.

​​​Många vägar finns redan inom området för den planerade vindkraftsparken men dessa behöver förstärkas och några nya behöver byggas, därför öppnas bergtäkten. Bergtäkten ligger inom området för den planerade vindkraftsparken.

Upphandlingar

Parallellt pågår upphandling av vem som ska bygga vägar och fundament samt leverera vindkraftverken. De båda upphandlingarna beräknas vara klara i slutet av året.

Träffar återupptas

Sedan våren 2019 har Jämtkraft och Persson Invest bjudit in till ett antal träffar som varit öppna för alla som velat komma. Sedan coronautbrottet har inga träffar hållits. Under den här perioden har informationen gått ut via mejl till de som anmält att de vill ha sådana.

För att alla ska få samma information samtidigt, vilket vi eftersträvat hela tiden, har vi nu bestämt att återuppta träffar på plats. Planen är att komma igång med träffarna under november månad. Hur och när det ska ske kommer det ny information om.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor kring Hocksjönprojektet. Prata med oss, ta kontakt om ni har frågor eller undrar varför något är på det ena eller andra sättet.