Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Hissmofors vattenkraftstation.

Vattenkraft och batterier i Hissmofors balanserar elnätet

Jämtkraft bygger en batterianläggning intill vattenkraftverket i Hissmofors, Krokom. Det blir ett så kallad hybridkraftverk som bidrar till stabilare och jämnare elleveranser.

Stöttar vattenkraften

Vattenkraft och batterier samarbetar bra. Först bidrar batteriet med effekt sedan möter vattenkraften upp.

Snabb effekt

Batterierna lagrar inte stora mängder energi, det är dess snabba effekt som utnyttjas för att hålla elnätet i balans.

Minskar slitage

Batterier minskar slitaget på vattenkraftverkets turbiner och håller vattennivåerna jämnare.

Så fungerar vattenkraft och batterier

I en 1 000 kvadratmeter stor byggnad kommer 24 kuber med 384 batterimoduler stå redo att stötta vattenkraftturbinerna vid behov. Batterierna i form av litiumjon-batterier kommer ha en kapacitet på 15 MW. Anläggningen beräknas kosta 145 miljoner kronor och den ska vara klar hösten 2024.

Hissmofors hybridkraftverk är Jämtkrafts andra batterianläggning, den första byggdes i Granbo 2021 och var då en av de första i hela landet.

Så här funkar det

Batterilagret integreras med vattenkraftverket och blir ett komplement vid störningar i elnätet. För att elnätet ska fungera måste det alltid, varje sekund, vara balans mellan den energi som produceras och den som förbrukas. Balansen mäts i frekvens och ska vara 50 hertz (Hz).

I Sverige regleras elbalansen främst genom vattenkraften, med den kan man snabbt öka eller minska inmatningen till elnätet. Men i akuta situationer av obalans är batterierna, som aktiveras sekundsnabbt, ännu kvickare. Därför samarbetar de bra, först bidrar batteriet med effekt, sedan möter vattenkraften upp.

Minskat slitage och jämnare vattennivåer

Att variera driften upp och ner sliter på vattenkraftens turbiner. Om batterier används i första hand för de snabba variationerna minskar slitaget. Dessutom har det klara miljöfördelar eftersom vattennivåerna, som annars höjs och sänks snabbt och därmed påverkar miljön kring magasin och utlopp, kommer att kunna hållas mer stabila.

Batterierna lagrar alltså inte stora mängder energi utan det är deras snabba effekt som utnyttjas för att hålla elnätet i balans.

Jämtkraft säljer tjänsten att balansera elnätet, så kallad stödtjänst eller frekvensreglering, till Svenska Kraftnät, det statliga affärsverk som ansvarar för kraftsystemet i Sverige.

Tidplan
AktiviteterPeriod
Projektstartjanuari 2023
Bygglovsommar 2023
Byggstarthöst 2023
Planerat färdigställandehöst 2024

Rätt eller fel om batterier och vattenkraft

Frågor och svar om batterier och vattenkraft