Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Batterier i Granboforsen.

Batterier för trygg elförsörjning

Batterier är sedan länge ett helt naturligt inslag i hela vår vardag, i allt ifrån ficklampor och hushållsapparater till större redskap och olika fordon. De senaste åren har batterier även fått en nyckelroll i olika energilösningar.

Lagra solenergi vid bostäder

Ett enkelt exempel är när en villaägare eller bostadsrättsförening kompletterar en solcellsanläggning med batterier som lagrar energi.

– På så vis kan elen användas av de boende när den behövs som bäst, vilket gjort det till en attraktiv ekonomisk lösning för allt fler. Det är även positivt ur miljösynpunkt eftersom den lagrade elen kommer från en förnybar källa, säger Johanna Renman, projektledare på Jämtkraft elproduktion.

Företag säljer stödtjänster

För företag och industrier har det också blivit intressant att investera i batterier. Sedan ett antal år tillbaka kan de nämligen sälja så kallade stödtjänster till Svenska Kraftnät. Det innebär att de accepterar att snabbt minska sin elförbrukning under korta stunder när det är brist i nätet och att tillfälligt använda mer el när det finns ett överskott. Olika företag installerar olika tekniska lösningar, men syftet är detsamma för alla – att bidra till balans mellan produktion och förbrukning i kraftsystemet.

– Det har blivit lönsamt att sälja stödtjänster, vilket gjort att många tar chansen. Batterier går förhållandevis snabbt att bygga och fungerar bra i detta sammanhang. Därför används de alltmer även för stödtjänster, säger Johanna.

Johanna Renman, projektledare på Jämtkraft elproduktion.

Batterier hjälper vattenkraften

Jämtkraft satsar främst på batterier i kombination med vattenkraft. Tillsammans med sina kollegor utvecklar Johanna en så kallad hybridanläggning vid vattenkraftverket i Hissmofors. I en 1 000 kvadratmeter stor byggnad kommer 24 kuber med 384 batterimoduler stå redo att stötta vattenkraftturbinerna vid behov.

– Batterier är ett perfekt komplement då det uppstår akut brist i elnätet, till exempel om ett kraftverk kopplas bort på grund av ett fel. Då kan batterierna träda in och blixtsnabbt tillföra energi och förhindra elavbrott, säger Johanna.

Batterianläggningen utgör också en trygghet då obalans uppstår av mer övergripande skäl. En allt större del av vår elproduktion kommer nämligen från väderberoende källor som sol- och vindkraft, som inte producerar energi hela tiden. Vid behov måste till exempel vattenkraften täcka upp.

– Den är dock lite långsam till sin karaktär och behöver tid för att ändra hastighet. Även här kan vi utnyttja batteriernas snabbhet och förmåga att reglera balansen direkt. Det gör att vattenkraftsturbinerna kan öka farten i lugn och ro, vilket minskar slitaget och våra vattenkraftverk håller längre, säger Johanna.

Vid vattenkraftverket i Hissmofors byggs 384 batterimoduler.