Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Rebecka Brink, en ung kvinna i svart tröja står vid ett bord och tittar in i kameran.

Exjobbet banade väg till fast anställning

Från student till fast jobb. Nyblivna elkraftingenjören Rebecka Brink gjorde exjobbet på Jämtkraft och är nu anställd. Att göra exjobb eller praktik ger en bra inblick i energimarknaden och är en möjlighet att både lära sig från experter inom området och skapa kontakter.

Rebecka tillhör den nya generationen energibranschare som står redo att forma morgondagens energilandskap. Hennes engagemang och närvaro under sista terminens exjobb ledde till att hon erbjöds en fast anställning efter examen. I hennes team arbetar man nära varandra och drar nytta av varandras kunskaper och erfarenheter.

– Jag trivs superbra och har kommit in bra i gänget. Min upplevelse är att folk gärna delar med sig av sina kunskaper och jag tar varje tillfälle i akt att lära mig något nytt. Samtidigt kan jag bidra med nya perspektiv och idéer, säger Rebecka Brink, investeringsledare för fördelningsstationer, på Jämtkraft.

I sin arbetsroll ansvarar hon bland annat för att beställa underhåll och investeringar vid fördelningsstationerna i elnätet.

– Variationen i jobbet är det jag gillar allra mest. Jag växlar kontorsarbete med att vara med ute i fält för att få ett helhetsperspektiv. Att kunna styra över min tid och lägga upp arbetet som jag vill är också något jag uppskattar, säger Rebecka Brink.

Rykande aktuellt lärande

Energibranschen är en bransch i stark utveckling, knuten till samhällsutveckling och elektrifiering. Jämtkraft Elnät är till exempel inne i ett massivt projekt – byggandet av ett 1,6 miljarder kronors elnät runt Östersund. Rebecka Brink sökte sig till Jämtkraft för att det passade hennes inriktning och att hon hört gott om företaget.

Fokus i exjobbet var att titta på solcellers påverkan på fördelningsstationer och hur energilagring kan stödja elnätet. Ett aktuellt ämne i dagens samhälle med allt fler som producerar el, i stort som smått. 

– Antalet ökande solcellsanläggningar kräver anpassade transformatorer i fördelningsstationer för att undvika överbelastning av elnätet. Och jag tittade bland annat på om batterilagringssystem kan vara en del av lösningen. Jag har fått läsa på mycket och lära mig mycket nytt under resans gång, säger Rebecka Brink.

Fysiska möten ger mer

Att göra exjobbet på plats i stället för att sitta på distans är något Rebecka förespråkar. Hon upplevde att hon på så sätt fick bra stöd under hela arbetet – inte bara från sin handledare utan från hela organisationen.

– Var på plats och kom in i arbetsteamet så att företaget får lära känna dig som människa. Det finns så mycket kunskap som förmedlas bäst genom att möta människor på riktigt. Våga ställa frågor, be om hjälp och följ med på så mycket du kan, tipsar Rebecka Brink.

Rebeckas tips till dig som ska göra examensarbete:

  • Var öppen: Kom gärna med egna idéer om ämnesval för exjobbet, men var lyhörd för att anpassa ämnesvalet efter arbetsgivarens behov.
  • Sätt realistiska mål: Exjobbstiden är begränsad, avgränsa ditt arbete för att kunna leverera med kvalitet inom den givna tidsramen.
  • Var på plats: Att komma in i arbetsgruppen ökar dina chanser till framtida anställning. Var närvarande, delta i aktiviteter och ta initiativ.
  • Ställ frågor: Det finns inga dumma frågor. För att kunna göra ett bra exjobb måste du verkligen lära dig och förstå det du skriver om.