Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Därför behöver Jämtkraft höja elnätsavgiften

Inflation, höjda räntor och ökade materialkostnader. Det är de tre korta svaren på varför årsavgiften på elnätsabonnemangen behöver höjas den 1 juli 2024. Samtidigt har elnätsavgiften knappt följt inflationstakten om man jämför med avgiftsnivåerna för åren 2019-2022.

Publicerad:

– Elnätsavgifterna har inte riktigt hängt med. Ett skäl är att det finns en statlig reglering av elnätsavgifterna, där vi väntat på besked på den så kallade intäktsramen som påverkar våra elnätsavgifter. Samtidigt har vi sett en kraftig ökning våra material- och räntekostnader, säger Stefan Sedin, vd på Jämtkraft Elnät.

Jämtkraft sänkte elnätsavgifterna med cirka 10 procent i början av 2022. Därefter höjdes de med drygt 3 procent 2023. Under 2024 har ingen höjning genomförts än, men i och med höjningen 1 juli blir avgifterna cirka 18 procent, vilket blir cirka 9 procent på helåret. 

Relativt liten höjning

För en kund med 16A elnätsabonnemang handlar det ungefär om 70 kronor mer per månad, medan en kund med 20A får betala 113 kronor mer per månad. Avgiften går till underhåll och nyinvesteringar av elnätet. Exempelvis vädersäkringar.

– Jämtkrafts elnät har få avbrott. Det beror på att vi under decennier har gjort rätt investeringar med en långsiktig strategi. Ändå ligger vi bra till i Nils Holgersson-rapporten som rankar elnätsbolagen utifrån de avgifter vi tar ut av våra kunder, säger Stefan Sedin.

Har du frågor om din elnätsavgift?
Kontakta oss gärna på info@jamtkraft.se