Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

Fågelskrämmor på elledningar skyddar fåglar och elnät

Jämtkraft provar nu att med hjälp av drönare fästa reflekterande och rörliga fågelvarnare på elledningarna för att skydda både fåglar och elnät.

Publicerad:
Drönare fäster fågelskrämmor på elledningar i Mattmar.

Skydd för både fåglar och elnät

Rörliga reflexbrickor, ”fågelvarnare”, på elledningar skyddar både fåglar och elnät. När fåglar kommer in för landning eller ska starta från vattendrag och öppna fält riskerar de att flyga in i korsande elledningarna då linorna kan vara svåra att upptäcka för fåglarna.

För att förhindra att fåglar skadas eller dör och i vissa fall även att ledningarna kortsluts med strömavbrott som följd så monteras idag fågelvarnare som både är reflekterande och rörliga så att de syns i mörker.

Fågelvarnarna sätts upp på ledningar där fåglar brukar ha sina flyttstråk och där de oftast brukar vistas, till exempel öppna fält och över vattendrag.

Monteras med hjälp av drönare

Fågelvarnarna monteras vanligtvis upp med en isolerad stång från backen eller, där det är öppet vatten, så åker man ut på linan i en säkerhetssele, vilket är tidsödande arbeten.

Jämtkraft provar nu att med hjälp av drönare fästa fågelvarnarna på ledningen, som i filmen ovan vid den nya ledningen i Sundsbacken, Mattmar.

Sedan några år tillbaka pågår det en utveckling och test i branschen där man med drönare också inspekterar elnätet för att kunna bedöma underhålls- och reparationsbehov, upptäcka växtlighet nära ledningarna och efter storm för att snabbt se eventuella skador på kraftledningarna.