Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Flitiga som bin i Östersund solpark

Medan solpanelerna i Östersund solpark stillsamt producerat hållbar el har parkens nya invånare besökt många miljoner blommor och flugit några tusen mil.

Publicerad:

I början på sommaren installerades Östersund solparks första bikupa och syftet var att bidra till bevarande av naturens ekosystem och biologisk mångfald i parken och dess omgivningar.

– Den biologiska mångfalden är människans viktigaste resurs. Artrikedomen möjliggör och upprätthåller naturens ekosystem som gör att vi kan överleva på jorden, förklarar Pedro Blom som installerat och sköter kupan i parken.

Binas pollinering – en livsviktig ekosystemtjänst

Två tredjedelar av alla odlade grödor och ungefär åttio procent av världens vilda växter är beroende av pollinerande insekter som bin för att kunna fortplanta sig. Bin är således enormt viktiga för vår livsmedelsproduktion och ger oss ovärderliga ekosystemtjänster.

– Bina samlar in nektar som de gör om till honung vilket blir deras vinterfoder då de övervintrar i kupan. I ett bisamhälle som det i parken bor det ungefär 20 – 60 000 bin, som genom sina besök i växtligheten pollinerar inom en radie av två till tre kilometer runt kupan. För att få ihop till 500gr honung besöker honungsbina ungefär 2 miljoner blommor och flyger 80 000 km, vilket alltså blir en jättelik ekosystemtjänst, säger Pedro Blom.

Skördad honung

I höstas skördades honungen i parken. En del av honungen vill säga. Pedro Blom förklarar att om man odlar för att få så mycket honung som möjligt tar man all honung från kupan och ersätter den med socker, vilket tyvärr missgynnar binas immunförsvar. När skötseln, som i Östersund solpark, istället sker så mycket som möjligt på binas villkor lämnar man kvar 15-20 kilo honung som vinterfoder och skördar endast överskottet.

Bikupa i Östersund solpark