Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Dubbel elledning med fjäll i bakgrunden

Förnyat elnät möjliggör utveckling i Bydalsfjällen

Två sprillans nya ledningar till dalgången och en ny fördelningsstation gör elleveransen säkrare och möjliggör expansion i området. Bydalsfjällen växer så det knakar. I takt med att allt fler boenden byggs och destinationen utvecklas ökar också efterfrågan på el.

Publicerad:

De senaste tio åren har cirka 250 nya boenden byggts i området från Fjällhalsen till Höglekardalen och det finns planer för ännu fler. Under samma period har också snökanonsystemet byggts ut för att säkra snötillgången, allt sammantaget krävs mer el än tidigare.

- Allt vi har går på el. Utan el skulle vi vara helt lamslagna och inte ens kunna servera en kopp kaffe. Vi är mitt uppe på fjället i ett utsatt väderläge och är beroende av bra leveranssäkerhet, det har vi haft bakåt i tiden också men med dubbla ledningar blir det ännu säkrare. Jag tycker att Jämtkraft ligger i framkant när det gäller vädersäkring och ett leveransstabilt elnät, säger Lasse Sällström som äger liftarna i Bydalsfjällen och Gräftåvallen samt driver Höglekardalens semesterby.

I projektet ingår att bredda ledningsgatorna för att minska risken för störningar. Ledningsgator utmed hela stamledningen från Trångsviken till Häggen kommer också att breddas, ett arbete som kommer att utföras de kommande åren. På bilden syns Dammån i förgrunden och Bydalsfjällen i fjärran.
Foto: Kent Andersson

En blir två – förstärkt säkerhet

Enkelledningen från 70-talet tas ned och ersätts av två ledningar med nya stolpar och grövre lina. Inför bygget har fältinventeringar genomförts, miljöåtgärdsplan tagits fram och samråd hållits med de myndigheter, markägare och andra som berörs. För att minimera påverkan på marken har arbetet i så stor utsträckning som möjligt genomförts när marken varit frusen.

Projektet i Bydalen är en del av ett större projekt att förnya och förstärka elnätet som berör området från Sundsbacken, Myrviken och upp mot Bydalsfjällen.

Förutom nya dubbla ledningar har Jämtkraft bland annat byggt en ny fördelningsstation i Mårdsbodarna och bytt till en större transformator i Sundsbacken. Hela projektet beräknas kosta cirka 60 miljoner.

- Dubbla ledningar på avgreningen mot Bydalen gör att vi även under höglasttid, det vill säga vintertid, kan underhålla ledningarna utan påverkan för kunderna och även mata fram ström om fel uppstår. Ombyggnationen av stamledningen ger också lägre energiförluster, säger Hans Ellmin, Jämtkrafts projektledare för bygget som också framhåller den goda samverkan projektet haft med Länsstyrelsen under arbetets gång.

Stabilare för Nord-Lock

Investeringen och åtgärder i området förbättrar även elleveransen på hela västra sidan av Storsjön. Företaget Nord-Lock i Mattmar med 200 anställda tillverkar låsbrickor/skruvsäkringar och exporterar över hela världen. Delar av deras industri är mycket känslig för störningar i elnätet, det kan handla om mindre variationer som sker vid till exempel underhåll. I samband med förnyelsen av elnätet i den här regionen har även åtgärder vidtagits för stabilare elleverans till industriföretaget.

- Vi är beroende av ett väldigt stabilt elnät, vår utrustning är känslig och driftstörningar är mycket kostsamma för oss. Vi kontaktade Jämtkraft och berättade om vår situation och de hittade en lösning som gör att vi nu har ännu mer stabil elleverans. Det är A och O för vår verksamhet, säger Jeppe Bredberg, fastighetschef på Nordlock i Mattmar.

200 miljoner per år

Jämtkraft har ett av landets mest geografiskt utbredda elnät. Drygt 880 mil elnät från stad till fjäll transporterar el till drygt 64 000 kunder. Varje år investerar bolaget omkring 200 miljoner kronor i att förstärka och förnya elnätet. Nya ledningar byggs precis som i Bydalen, ledningsgator röjs, ledningar grävs ned och luftburna ledningar isoleras. Samtidigt byggs anläggningar om för att ta in mer förnybar energi i elnätet i takt med att vind- och solkraft utvecklas. Efterfrågan på el och kapacitet att föra över den är en av samhällets stora frågor just nu.

- Fortsatt investeringar i elnätet både nationellt och regionalt kommer att vara av yttersta vikt för att möta upp den ökade efterfrågan, anpassa elnätet för en ökad andel förnybar energiproduktion och tillgodose efterfrågan på el i alla lägen. Våra investeringar i Bydalsfjällen är ett av flera exempel på hur vi kontinuerligt och långsiktigt jobbar för ett stabilt och tryggt elnät, säger Pär Erik Petrusson Frykman, avdelningschef Elnät Nätdrift.

Förnyat elnät från Hallenområdet till Bydalsfjällen.

Fakta om projektet

Område: Sundsbacken – Myrviken med avgrening till Mårdsbodarna (Bydalen)
När: 1:a etappen påbörjades våren 2020 och projektet avslutas innan sommaren 2023
Kostnad: cirka 60 miljoner kronor

Åtgärder:

  • Nya stolpar
  • Ny grövre lina och nya isolatorer som bedöms vara mindre störningskänsliga vid åskoväder
  • Två ledningar istället för en, på avgreningen till Mårdsbodarna skapar redundans (reservkapacitet)
  • Nya komponenter för fjärrstyrning av nätet
  • Breddade ledningsgator utmed hela stamledningen från Trångsviken – Häggen vilket kommer att utföras de kommande åren.