Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

En elledning hänger i luften.

Förslag: 55 miljarder i kontantstöd till elanvändare

Alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige – elområde 3 och 4 – får kontantstöd för att hantera onormalt höga elpriser. Däremot utbetalas inget stöd till elanvändare i norra Sverige – elområde 1 och 2. Det framgår av en utredning som Svenska kraftnät presenterar i dag, den 27 oktober.

Publicerad:

Den 18 augusti gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att utforma en modell för att använda intäkter från kapacitetsavgifter till att stödja elanvändare ekonomiskt.

– Med uppdraget följde vissa villkor. Bland annat ska stödet ske i överensstämmelse med gällande regelverk som är gemensamt inom EU samt att det i första hand riktas till konsumenter och företag i södra Sverige, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät har idag ansökt hos Energimarknadsinspektionen att modellen godkänns. Lotta Medelius-Bredhes bedömning är att den får grönt ljus. Men det innebär inte att pengar kan betalas ut omedelbart.

– Eftersom Svenska kraftnät inte själv har förutsättningar att administrera utbetalning av stödet har vi vänt oss till regeringen för hantering av utbetalningar. Mer information om vem som betalar ut stödet kommer när regeringen fattat sitt beslut, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Hur och när stödet betalas ut är alltså inte bestämt. Det kan dock ske tidigast från den 1 december, vilket styrs av EU:s regelverk.
Storleken på stödet bestäms dels om elanvändaren har sin elförbrukning i elområde 3 eller 4, dels hur hög elförbrukningen har varit under perioden oktober 2021-september 2022. För de med förbrukning i elområde 3 uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under 12-månadersperioden. För de med förbrukning i elområde 4 uppgår stödet till 79 öre per förbrukad kWh.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet från SVK