Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Tre personer står runt ett bord med honungsburkar.

Honung som värmer

Sommaren 2020 installerade Jämtkraft en bikupa i Östersund Solpark. Kupans invånare har även i år varit flitiga som just bin och pollinerat miljontals växter. Resultatet blir biologisk mångfald och många kilo honung.

Publicerad:

Syftet med bikupan är att bidra till bevarande av naturens ekosystem och biologisk mångfald i parken och dess omgivningar.

– Den biologiska mångfalden är människans viktigaste resurs. Artrikedomen möjliggör och upprätthåller naturens ekosystem som gör att vi kan överleva på jorden, förklarar Pedro Blom som installerat och sköter kupan i parken.

Binas pollinering – en livsviktig ekosystemtjänst

Två tredjedelar av alla odlade grödor och ungefär åttio procent av världens vilda växter är beroende av pollinerande insekter som bin för att kunna fortplanta sig. Bin är således enormt viktiga för vår livsmedelsproduktion och ger oss ovärderliga ekosystemtjänster.

– Bina samlar in nektar som de gör om till honung vilket blir deras vinterfoder då de övervintrar i kupan. I ett bisamhälle som det i parken bor det ungefär 20 000 – 60 000 bin, som genom sina besök i växtligheten pollinerar inom en radie av två till tre kilometer runt kupan. För att få ihop till 500 gram honung besöker honungsbina ungefär två miljoner blommor och flyger 80 000 kilometer, vilket alltså blir en jättelik ekosystemtjänst, säger Pedro Blom.

17 kilo honung till Värmestugan

Under hösten skördades honungen i parken. En del av honungen vill säga. Pedro Blom förklarar att om man odlar för att få så mycket honung som möjligt tar man all honung från kupan och ersätter den med socker, vilket tyvärr missgynnar binas immunförsvar. När skötseln, som i Östersund solpark, istället sker så mycket som möjligt på binas villkor lämnar man kvar 15–20 kilo honung som vinterfoder och skördar endast överskottet, vilket i år blev cirka 17 kilo mycket välsmakande honung. Årets överskott har Jämtkraft valt att skänka till Värmestugan i Östersund.

Fakta värmestugan

Värmestugan i Östersund drivs av Svenska Kyrkan. Hit kommer människor i olika livssituationer. Det kan röra sig om trasslig ekonomi, missbruk, sorg eller ensamhet. Kort sagt, allt det som gör att man ibland behöver få träffa andra människor i en gemenskap. Här kan man dagligen få frukost, smörgåsar, kaffe och fikabröd. Två dagar i veckan bjuder man på lunch och man kan även ta sig en dusch och tvätta sina kläder här. Dessutom finns en telefon att låna för att kontakta myndigheter samt en dator för att kunna uträtta ärenden på internet. Det mänskliga mötet är väldigt viktigt. Många av besökarna vill ha gemenskap, samtal, mänsklig värme och omsorg.
https://www.svenskakyrkan.se/ostersund/varmestugan