Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

En skoter syns på håll vid en elledning i ett vitt och stormigt vinterlandskap.

Jämtkrafts elnät står pall

Trots vindar med stormstyrka, spöregn och tung blötsnö inträffade få störningar i samband med ovädret Gyda.

Publicerad:

- Att vårt elnät är stabilt och klarar extremväder är ett resultat av många års arbete med att vädersäkra och underhålla elnätet, både genom att gräva ned ledningar och säkra de luftburna ledningarna, säger Pär Erik Petrusson, avdelningschef Elnät Nätdrift.

Helikopterbesiktning

Där ovädret drog fram som värst, i de västra delarna av Åre kommun, besiktigades elnätet med helikopter på lördagen.

- Vi kunde se få allvarliga skador, på en del håll finns lågt hängande linor och träd som behöver tas bort men ingenting som i nuläget innebär någon fara för människor eller risk för strömavbrott, säger Pär Erik Petrusson.

På flera ställen ställde också de höga vattenflödena till det för Jämtkraft men under lördagen hade vattnet börjat sjunka undan och läget stabiliserades. Jämtkraft har många verksamheter som på olika sätt påverkas av sådana här oväder. Elnätet är en del, vattenkraftverken, dammarna, fjärrvärmeanläggningarna, vind- och solkraft är andra delar i Jämtkrafts kärnverksamhet där det sker kontinuerliga investeringar och förbättringar.

- Jag är mycket stolt över det arbete som Jämtkrafts medarbetare utför varje dag, dygnet runt, året runt för att våra kunder ska ha en stabil el- och värmeleverans. Det kan kanske tyckas självklart med el i kontakten och varma element men det är ett både omfattande och komplext arbete som ligger bakom, säger Ylva Andersson, tillförordnad vd för Jämtkraft.

Mer fulväder på ingång

Hittills har Jämtkrafts elnät inte drabbats av störningar men än är det för tidigt att ropa hej. SMHI varnar för fortsatt mycket hårt väder under söndagsdygnet och inledningen av vecka 3 i framför allt fjällkedjan i Jämtland/Härjedalen. Jämtkraft håller sin beredskapsorganisation fortsatt i gång för att hantera ytterligare fulväder.

Du kan hålla dig uppdaterad kring läget via avbrottskartan.