Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Elledningar i granskog.

Justerade elnätsavgifter för kunder med effektabonnemang

Den 1 september genomför Jämtkraft Elnät en prisförändring för effektkunder. Förändringen innebär en enklare tariffstruktur och lägre elnätskostnad för de flesta.

Publicerad:

De nya nätavgifterna är utformade för att bättre spegla respektive kunds kostnader för elnätet och utgår från nya riktlinjer från Energimarknadsinspektionen.

Justeringen innebär en sänkning av årskostnaden för de flesta kunder med effektabonnemang. 83 procent av kunderna med lågspänning och 87 procent av kunderna med högspänning får en sänkt abonnemangsavgift.

-     Vår förhoppning är att förändringarna också ger enklare tariffer som är lättare för kunderna att förstå, Daniel Köbi, avdelningschef på Jämtkraft Elnät.

Rörlig sänks - fast höjs

Förändringen innebär att den rörliga delen av tariffen sänks och den fasta delen höjs. Samtidigt tas högbelastningsavgifterna bort, liksom begränsningarna i uttag av reaktiv effekt.

-      Alla användare är beroende av att den grundläggande infrastrukturen fungerar. Därför höjs den fasta avgiften för elnätet medan den rörliga sänks. På så vis speglar avgifterna de kostnader som vi har för investeringar, underhåll och drift på ett tydligare sätt, säger Daniel Köbi.

Redan justerat hos säkringskunderna

I februari 2022 genomfördes avgiftsförändringarna för hushåll och företag med säkringsabonnemang. Den 1 september är det dags för kunder med effektabonnemang att också omfattas av det nya avgiftssystemet. 

Förändringen gäller elnätet

Förändringen gäller avgifterna för elnätet och påverkar inte elhandeln. För att tydliggöra prisförändringarna beskrivs varje abonnemangs förändring i ett brev som skickas ut till alla effektkunder i början av juni.

Priserna nedan gäller från och med 1 september 2022:

 Fast avgift Effektavgift Rörlig avgift 
Effektkund lågspänning (L30)11 000 kronor/år475 kronor/kW8 öre/kWh
Effektkund högspänning (H60)20 000 kronor/år350 kronor/kW7 öre/kWh