Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Ny pumpstation vid Fagerbacken

Ny pumpstation säkrar fjärrvärmeleveranserna

Under året har en pumpstation byggts på Fagerbacken i Östersund för att förstärka vårt fjärrvärmenät. På söndag den 14 november färdigställs äntligen arbetet och sätts i full drift.