Vi jobbar just nu med en helrenovering av Mina Sidor. Under tiden hänvisar vi till vår app Mitt Jämtkraft.

Ursäkta röran, vi bygger om
Kattstrupeforsens vattenkraftverk

Samhällsförändrare fyller 80 år

Kattstrupeforsens vattenstation bidrog till stor samhällsutveckling då. Och idag, 80 år senare, spelar kraftstationen en stor roll i framtidens säkra och hållbara energileverans. Michael Häggmark, projekteringsingenjör på Jämtkraft med inriktning på elproduktion och utveckling, berättar hur de arbetar för att Kattstrupeforsen ska vara i drift i minst 80 år till.

Publicerad:

Mitt i ett brinnande krig invigdes Kattstrupeforsen för 80 år sedan. Året var 1942 och att det var en landsangelägenhet råder det ingen tvekan om. Statsråd, politiker och landshövdingar var på plats och flaggorna hissade i topp. Kattstrupeforsen blev ett av länets största vattenkraftverk och en central del i självförsörjningen av energi.

Renovering av gamlingen

Att Kattstrupeforsen har varit kritisk för samhällsutvecklingen är tydligt. Kraftverket har prioriterats när det kommer till både utveckling och underhåll. År 1956, efter fjorton år i drift, byggdes kraftstationen ut från två aggregat i drift till tre. Och på senare tid har man gjort flera renoveringar.

– Behovet av att Kattstrupeforsens kraftstation är fortsatt stort eftersom vattenkraften är en viktig förnybar energikälla. Vi har gjort dammsäkerhetsåtgärder, bytt ut slitdelar såsom kontrollutrustning, turbiner och generatorer för att kraftstationen ska hålla i många år till, säger Michael Häggmark.

Bilder från ett reportage om Kattstrupeforsen som publicerades i Östersunds-Posten 1 september 1942.

Planeringsbar och säker energikälla

Det är viktigt att både fira och renovera 80-åringen av flera anledningar. Vattenkraften är både en planeringsbar och en förnybar energikälla.

– Vi ser vikten av att kunna ha planeringsbar el, både på kort och lång sikt. Framför allt när behovet av el är större, och det varken blåser eller om inte alla kärnkraftsreaktorer är i drift. Med vattenkraft blir nätet mer stabilt, säger Michael.

Genom att mäta snödjup kan man beräkna hur mycket vatten som kommer att finnas i olika typer av magasinen under olika delar av året. En sådan indikator är viktig för optimal planering och säkerhet.

Foto: Lena Adolfsson

Framtida utvecklingsmöjligheter

Vattenkraften har även stor potential i framtiden. Det finns många synergieffekter som kan uppnås i kombination med vattenkraft. Utvecklingsmöjligheter som kan skapa mervärde för både naturen och elnätet.

– En kombination av vattenkraft och batterilagring är ett exempel på en framtida möjlighet. Vi har gjort en pilotanläggning med batterilagring nedströms Kattstrupeforsen i Granboforsen vattenkraftstation. För att elöverföringssystemet ska fungera måste frekvensen hela tiden hållas inom snäva gränser för att få balans mellan produktion och förbrukning. Batterier fungerar som en frekvensstödtjänst, laddas upp av vattenkraften och är redo att kicka in när elnätet skakar och efter en stund kommer vattenkraftstationen att ta vid när batterierna laddats ur. Kombinationen är gynnsam då den både stabiliserar elnätet och gör att energileveranser blir mer planerbara, säger Michael.

Potentialen i vattenkraften måste alltid vägas mot den påverkan som kraftverken har på närmiljön. Därför arbetar Jämtkraft med flera projekt för att gynna den lokala artrikedomen. Främst handlar det om att skapa förutsättningar för fiskarnas vandring genom vattendragen.

– Idag finns det flera forskningsprojekt som tyder på att ska kunna få ut ännu mer av vattenkraften, den är helt klart en viktig del av framtidens infrastruktur, avslutar Michael.