Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03
Klättring i elnätsstolpe.

Sänkt elnätsavgift för många kunder

Lägre elnätsavgift för de allra flesta. En viss höjning för ett fåtal. Det är resultatet av en prisförändring som Jämtkraft Elnät AB genomför 1 februari. De nya nätavgifterna är utformade för att bättre spegla respektive kunds kostnader för elnätet och utgår från nya riktlinjer från Energimarknadsinspektionen

Publicerad:

– Alla användare är beroende av att den grundläggande infrastrukturen fungerar. Därför höjs den fasta avgiften för elnätet medan den rörliga sänks. På så vis speglar avgifterna de kostnader som vi har för investeringar, underhåll och drift på ett tydligare sätt, säger Daniel Köbi, avdelningschef på Jämtkraft Elnät.

Mest sänkningar

Av Jämtkraft Elnäts cirka 63 000 kunder får 50 000 kunder en sänkning av årskostnaden. I genomsnitt innebär det ungefär 700 kronor per år, men det varierar mellan olika kunder. För att tydliggöra skillnaden beskrivs den individuella förändringen i ett brev som skickas ut till alla kunder i början av januari.

Vissa höjningar

Cirka 12 000 lägenhetskunder kommer att få en höjning på i genomsnitt 150 kronor per år, vilket alltså blir 12,50 kronor per månad. Höjning sker främst för dem med stor säkring och/eller låg energiförbrukning. Även villakunder kommer att märka av förändringen och de allra flesta får sänkt kostnad. Näringsverksamheter, industrier och större bostadsrättsföreningar påverkas på olika sätt. För de flesta blir avgiften lägre, medan några får en höjning. Det beror på respektive abonnemang.

– Den typen av kunder rekommenderar vi att se över sina abonnemang. Många av dem kan säkerligen gå ner en säkringsstorlek, säger Daniel Köbi.

Förändringen gäller elnätet

Viktigt att komma ihåg är att förändringen gäller elnätet, den infrastruktur som transporterar elen. Den påverkar inte elhandeln, den del av dina elkostnader där du själv väljer leverantör och betalar utifrån din förbrukning.