Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Utsikt från Åreskutan

Vad händer med elpriset i norr?

Elpriserna varierar från norr till söder. Generellt sett är norra Sverige förskonade från de högsta pristopparna. Men periodvis kan priserna i norr nå liknande nivåer som i resten av landet. Vår energispecialist Jimmy Anjevall förklarar vad prisskillnaderna beror på och ger handfasta spartips.

Publicerad:

Elprisområde är en förklaring till varierande elpriser. Enkelt förklarat kan man säga att din elräkning påverkas av var i landet du bor. Generellt sett är elen billigare för oss som bor i Norrland eftersom en stor del av produktionen finns här, och vi drabbas oftast inte av samma dramatiska prisökningar som söderut. Men under vissa perioder kan prisskillnaderna vara marginella. Ibland är elproduktionen i norr lägre än vanligt. I de norra elprisområdena är vattenkraften en viktig energikälla som påverkar leveransförmågan. När den producerar mindre kan vi periodvis behöva göra oss beredda på högre elpriser här i norr. Läs mer om elprisområden längre ner.

Hur dyrt kommer det att bli för dig?

Att vi ska vara beredda på stigande priser även här hemma i Jämtland beror även på att vi går in i vinterhalvåret, då priset successivt brukar stiga. Prognosen pekar dessutom på en generell ökning. Det har pratats om dubbelt så höga priser jämfört med förra året så det är bra att vara förberedd på det värsta men också viktigt att komma ihåg några saker. Det första är att detta är en prognos, inte något vi vet med säkerhet. Det andra är att det är det så kallade timspotpriset på elbörsen Nord Pool man oftast pratar om när man säger ”elpriset”. Nord Pool är den handelsplats där alla elbolag säljer och köper elen som vi sen säljer vidare till er kunder i olika elavtal. Det är alltså ett inköpspris man pratar om. Ett inköpspris som dessutom fluktuerar beroende när på dygnet elen förbrukas. Och priset som nämns i media är ofta priset som gällde på denna börs för en enskild specifik timme. Detta pris är det få kunder som faktiskt betalar.

Den absoluta majoriteten av Jämtkrafts kunder här i Jämtland har ett så kallat portföljförvaltat elpris, och dessutom en lokalrabatt. Med detta avtal har du inte ett fast kWh-pris per månad. Men det är heller inte ett pris som slaviskt följer elbörsen likt de rörliga avtalen. De flesta kunderna betalar alltså inte just det där priset som nämns för den enskilt dyra timmen utan snarare ett genomsnittspris för hela månaden. Dessutom är det så för de så kallade portföljförvaltade avtalen att våra inköpare köpt in en stor del av elen i förväg och på så sätt försökt säkra ett så bra pris som möjligt på sikt. Sammantaget gör detta alltså att kWh-priset som du som kund betalar och ser på din räkning inte är en rak avspegling av ”elpriset” på börsen, som det oftast pratas om i media.

Den som fruktar dubbelt så höga räkningar bör också tänka på att elräkningen består av fler kostnader än priset per kWh el. Det vill säga att även om priset på själva elen skulle fördubblas så kommer du inte få en dubbelt så stor räkning.

Vilken typ av avtal du har och vad du betalat per kWh kan du se på din faktura eller i appen Mitt Jämtkraft. I appen kan du även hålla koll på din energiförbrukning och följa ditt klimatavtryck.

Elavtal – vad ska du göra?

Media uppmanar oss att ”se över våra elavtal”. Men vad innebär det egentligen? Avtalet som de flesta av våra kunder här i Jämtland har är alltså ett så kallat portföljförvaltat avtal där de flesta dessutom betalar ett månadsmedelpris. Tanken där är att priset inte ska stiga precis lika mycket eller i exakt samma takt som det rörliga börspriset som det rapporteras om i radio och tidningar.

– Att välja ett förvaltat avtal med månadsmedelpris som gör att man får ett elpris baserat på ett genomsnitt av priset under den senaste månaden, som dessutom säkrats upp i förväg av våra förvaltare, brukar vara ett bra val, säger Jimmy Anjevall.

Historiskt sett har denna typ av avtal lönat sig i jämförelse med ett helt rörligt pris. Ett generellt råd till kunder med detta avtal är därför att inte byta, utan sitta ner i den berömda båten.

Du som bor i någon av våra ägarkommuner Krokom, Åre eller Östersund har dessutom en lokalrabatt på ditt elavtal med Jämtkraft.

Så kan du sänka dina kostnader - låg elförbrukning ger dubbel effekt

Oavsett vilket pris man betalar för elen kan man alltid minska sina kostnader genom att hålla nere sin förbrukning så smart det bara går. Den billigaste kilowattimmen är ju den man inte köper. Minskar du din elförbrukning får detta dessutom dubbel effekt. Din kostnad blir lägre och det får även en kollektiv effekt. Förbrukar alla hushåll mindre el blir efterfrågan mindre och priset sjunker.

Tre energismarta tips

  • Sänk inomhustemperaturen – en grad minskar energiförbrukningen med fem procent.
  • Släck lampor och dra ur laddare som inte används från eluttagen.
  • Diska i diskmaskin och undvik att spola av disken före. Att diska för hand drar upp till fyra gånger så mycket energi.

Läs mer om hur du kan minska din förbrukning.

Elprisområde – så funkar det

Likt alla andra råvaror grundar sig elpriset på tillgång och efterfrågan. Att det råder prisskillnader inom Sverige förklaras främst av att landet är indelat i så kallade elprisområden.

Vårt avlånga land är indelat i fyra elprisområden, SE1–SE4, från norr till söder. Elprisområdena har olika kapacitet för att producera el och antalet elanvändare skiljer sig åt. Möjligheten att överföra el mellan de olika områdena är dessutom begränsad. Därför uppstår det produktionsöverskott i vissa områden, medan det i andra blir ett underskott av el.

Lägre elpriser i norr

Jämtkrafts elnätsområde ingår i SE2, vilket förklarar att Jämtkrafts kunder som bor där är relativt förskonade från lika kraftiga prisuppgångar som söderut.

– Norra delarna av Sverige, alltså område SE1–2, står för hälften av landets elproduktion men bara för 20 procent av förbrukningen, förklarar Jimmy Anjevall, energispecialist på Jämtkraft.

Det innebär att område SE1–2 får ett produktionsöverskott medan område SE3–4 tvärtom får ett underskott. Södra Sverige påverkas även i större utsträckning av elmarknaden i närliggande länder.

– Möjligheterna till överföring från och till SE3–4 är dessutom bättre till andra länder. I länder där priset på el ofta är högre. Priset regleras av utbud och efterfrågan och därför är priserna i SE1–2 ofta lägre än i SE3–4, säger Jimmy.

Prissvängningar på marknaden

Utöver nationella prisskillnader hör vi alltså även om att det tidigare nämnda elpriset på börsen svänger kraftigt från den ena stunden till den andra. Orsaken till detta hänger också ihop med utbud och efterfrågan och förklaringen är bland annat att andelen icke-planerbar energiproduktion (energiproduktion som är beroende av väder och vind) i vårt energisystem blir större och större. Tillgången på el minskar till exempel helt enkelt stunder då det inte blåser (vindkraft) eller under perioder med mindre nederbörd (vattenkraft).

Jimmy Anjevall, energispecialist på Jämtkraft