Just nu kan du som kund ha problem att se mätvärden på Mina sidor och i vår app Mitt Jämtkraft. Vi arbetar för att lösa problemet.

Förbrukning per kvart

Nu kan du som är timavläst följa din elförbrukning på en ännu mer detaljerad nivå.

Den riktigt intresserade och insatte kanske redan har uppmärksammat att man numera kan se sin elförbrukning per kvart i Jämtkrafts app och på Mina Sidor. Detta gäller endast dig som sedan tidigare har ett elavtal med timpris eller av annan anledning är timavläst av ditt elnätsbolag. Under ”Detaljerad energistatistik” eller ”Detaljerad historik” har du som är timavläst tidigare kunnat se din förbrukning per timme, men från och med 1 november redovisas alltså förbrukningen ända ner på kvarten.

Detta påverkar på inget sätt hur du debiteras för din förbrukning eller hur du kan påverka dina kostnader genom att styra när du förbrukar elen. Det är bara själva redovisningen av din förbrukning som blivit mer detaljerad.

Anledningen till den högre upplösningen i förbrukningsvyn är att elnätsbolagen from och med 1 november enligt ett krav från regeringen och energimarknadsinspektionen måste rapportera in mätvärden per 15 minuter. Det nya lagkravet påverkar inte dig som konsument utan är ett steg och en förberedelse för en energimarknad som är bättre på att hantera en ökad andel icke-reglerbara energislag och tillfälliga obalanser i energisystemet.