Vad består elkostnaden av?

Att man har tillgång till el i hemmet känns som en självklarhet, men vad är det som kostar egentligen? Här reder vi ut vad elkostnaden består av.

Din totala kostnad för den el du använder består av tre olika delar:

  • Kostnad för skatter och avgifter till staten.
  • Kostnaden för den el du använder till elhandelsföretaget.
  • Kostnaden för transport av elen hem till dig till elnätsföretaget.

Du får två fakturor, en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget. Du som handlar av ett elnätsföretag och ett elhandelsföretag som ingår i samma koncern får oftast bara en faktura.

SNE_PIL

SNE_PIL

SNE_PIL

Fördelning av elkostnaden

Här visar vi exempel på hur fördelningen mellan de olika kostnaderna kan se ut beroende på hur du bor. 

elkostnad i lägenhet (3 000 kWh)

Skatter och avgifter 37%

Elhandel 26%

Elnät 37%

elkostnad i villa (5 000 kWh)

Skatter och avgifter 35%

Elhandel 21%

Elnät 44%

elkostnad i villa (25 000 kWh)

Skatter och avgifter 42%

Elhandel 28%

Elnät 30%

Siffrorna baseras på genomsnittspriset för Jämtkrafts kunder (från december 2020) med olika boendeformer. Andelarna varierar med elprisets utveckling, som påverkar kostnaden till elhandelsföretaget. Andelarna beror också på var i landet kunden bor eftersom det påverkar kostnaden till elnätsföretaget.

Mer information

Mer information om elkostnader hittar du på Energiföretagens webbplats.