Vindkraft ett komplement till vattenkraft

Vindkraft är en kraft utan fossila utsläpp som inte slutar blåsa hur mycket energi vi än tar vara på.

Under vinterhalvåret när det blåser som allra mest, är vårt behov av el som allra störst. Med vattenkraften som bas kan vi nyttja vindens kraft fullt ut. Blåser det mycket kan vi använda mer vindkraft och spara på vattnet i magasinen tills dagen då vinden inte blåser. Då släpper vi på vattnets kraft.