Nu ska alla ha fått tillbaka strömmen, det som behöver åtgärdas är följande: I Nälden ska fjärrvärmen åtgärdas innan kl 15 idag, men det kan dröja ett tag innan det är full värme igen.

Avbrottskartan
Den enorma varmvattenberedaren Arctura i kvällsljus

El och värme från bioenergianläggningar

Vår produktion av värme har flera ben att stå på. I Lugnvik finns vårt stora kraftvärmeverk som levererar både el och värme. Det kompletteras av hetvattentanken Arctura och flera mindre värmeanläggningar i Jämtland. De producerar 200 GWh el och 600 GWh värme per år. Det ger hushållsel till cirka 33 000 villor och står för 90 procent av fjärrvärmen i Östersund, Frösön och Brunflo.

Jämtkrafts bioenergianläggningar

Vi levererar fjärrvärme i Östersund, Brunflo, Krokom, Nälden, Föllinge, Järpen, Mörsil, Åre, Duved, Kall och Hallen. Här kan du läsa mer om våra bioenergianläggningar.

Kraftvärmeverk i Lugnvik

Vårt kraftvärmeverk i Lugnvik togs i drift i december 2002. Här förädlas jämtländskt biobränsle i form av biprodukter från skogsbruket och sågverken. En tredjedel blir el och två tredjedelar blir fjärrvärme. Vi återvinner även värme från rökgaserna.

Årlig produktion: Cirka 200 GWh el och 600 GWh fjärrvärme.

Ackumulatortank i Arctura

Kraftvärmeverket kompletteras med en ackumulator. Ackumulatortanken Arctura byggdes år 2003 på skidstadion i Östersund och fungerar som en viktig del för energiförsörjningen i regionen. Arctura innehåller 26 miljoner liter hetvatten, en värmereserv som gör att vi kan maximera nyttan av vår värdefulla elproduktion. Trygga leveranser av fjärrvärme och minska behovet av olja.

Arcturas lysande fasad och toppvåning med Arctura skybar & restaurant 55 meter upp välkomnar gäster till en storslagen utsikt.

Övriga värmeanläggningar

Vi har också flera mindre värmeanläggningar i Östersund, Åre och Krokoms kommuner.