Ett tiotal fastigheter på Vinbärsvägen i Odensala är utan varmvatten på grund av ett avbrott i fjärrvärmeledningen. Felet beräknas vara åtgärdat omkring klockan 15.00.

Vy över vattenkraftverket i Handöl.

Lokalproducerad vattenkraft från våra vattenkraftstationer

Jämtkraft har 17 vattenkraftstationer, alla i Jämtland. De producerar cirka 940 GWh per år, vilket är sju procent av Jämtlands vattenkraft.

Jämtkrafts vattenkraftstationer

Här kan du läsa mer om våra vattenkraftstationer i Jämtland, från den största till den minsta.

Hissmofors

I Hissmofors har vi producerat el sedan 1897. Kraftverket är det första längs Indalsälven nedanför Storsjön. Så innan vattnet till slut rinner ut norr om Sundsvall har det gett energi flera gånger. Hissmofors är Jämtkrafts största vattenkraftverk. Jämtkrafts nyaste kraftstation, Hissmofors 6, byggdes under åren 2011–2013.

Årlig produktion: 320 GWh.

Kattstrupeforsen

Kattstrupeforsen ligger i Indalsälven nedströms Hissmofors och är byggd 1940–42 med två maskiner. Turbinerna byttes ut 1997–98. Ett tredje aggregat sattes in 1956 och förnyades 2016–2017. Kattstrupeforsen är vår näst största vattenkraftstation.

Årlig produktion: 285 GWh.

Granboforsen

Granboforsens kraftverk ligger i Indalsälven nedströms Kattstrupeforsen. Vattenkraftverket färdigställdes 1980. Förnybar el produceras i kraftverket med hjälp av rörturbiner som är placerade under vattenytan.

Årlig produktion: 115 GWh.

Näsaforsen

Vid Näsaforsen i älven Hårkan byggdes en kraftstation redan 1926. År 1975 byggdes en ny kraftstation på samma plats vilket dubblade fallhöjden och tiodubblade produktionen. En ny turbin sattes in 2010. Näsaforsen är idag en av våra större kraftstationer.

Årlig produktion: 69 GWh.

Högfors

Högfors kraftstation ligger i Hårkan, ett biflöde till Indalsälven. Stationen togs i drift hösten 1985 och ersatte då en anläggning som ägts av Högfors Träsliperi AB.

Årlig produktion: 62 GWh.

Lövhöjden och Ålviken

Vid Stor-Foskvattnet i Hotagen äger IVF en regleringsdamm och sjön är ett så kallat årsregleringsmagasin. De byggdes och togs i drift 1989. Skillnaden mellan högsta och lägsta tillåtna vattenyta kan vara 11 meter. Fallhöjden är 99 respektive 75 meter.

Årlig produktion: 23 respektive 19 GWh.

Rönnöfors

Rönnöfors kraftstation ligger nedströms Rönnösjön strax ovanför Landösjön. Kraftverket togs i drift 29 november år 2000 och är byggd intill en regleringsdamm från 1950-talet.

Årlig produktion: 13 GWh.

Duved

En ny kraftstation 1918 gav el till byn Duved. Stationen byggdes om 1937 och kunde då via en tub nyttja en fallhöjd på 193 meter. Drygt 20 år senare byggdes en ny kraftstation med 205 meters fallhöjd. Hela stationen renoverades 2020.

Årlig produktion: 10 GWh.

Handöl övre och Handöl nedre

Handöl Nedre byggdes 1915 och Handöl Övre stod klar 1985.

Årlig produktion: 2 respektive 7 GWh.

Dammån

Dammån kraftstation ligger i Dammån som rinner från Bydalsfjällen ner till Indalsälven vid Kvitsleströmmarna. Den är byggd 1920 och senare ombyggd på 1980-talet och 2020-talet.

Årlig produktion: 6 GWh.

Ljungå

Under 2019 övertog Jämtkraft Ljungå vattenkraftverk. Kraftverket ligger i Bräcke kommun i ett biflöde till Gimån. Det finns en fiskväg, så kallat omlöp, förbi dammen för att fisk ska kunna vandra upp- och nedströms i ån.

Årlig produktion: 5 GWh.

Slagsån

Slagsåns kraftstation ligger i Slagsåns utlopp i Åreälven. Den är byggd 1917 och byggdes om på 1980-talet.

Årlig produktion: 4 GWh.

Billsta

Billsta vattenkraftstation i Hackås byggdes 1911. Under 2012 gjorde Jämtkraft en renovering av kraftverket med ny turbin, generator och styr- och kontrollutrustning. Efter det ger vattenkraftverket 25 procent mer el. Jämtkraft gick med Länsstyrelsen 2012 in i ett projekt med syfte att skapa fria vandringsvägar för fisken i ån.

Årlig produktion: 2 GWh, vilket ger el till cirka 300 villor.

Strömbacka

Vid väg 45 i Hackås ligger Strömbacka kraftstation som byggdes 1988 och ersatte det gamla Östnårs kraftverk på samma plats. Här ligger också Strömbacka kvarn. Man dras gärna ner mot det porlande vattnet i ån och där går en hängbro över till stationen. Man missar inte heller trätuben som förser stationen med vatten.

Årlig produktion: 2 GWh.

Lillå

Parallellt med bygget i Strömbacka 1988 byggdes en ny kraftstation i Lillå.

Årlig produktion: 2 GWh.

Långforsen

1 september 1918 stod Långforsen kraftverk klart och 225 abonnenter kunde tända sina lampor. Långforsen har en fallhöjd på 6,1 meter. Långforsen är inte i drift idag och Jämtkraft planerar en avveckling av stationen. Läs mer om avvecklingen av Långforsens vattenkraftstation