Vi har flyttat! Du hittar nu vår reception och kundservice på vår nya adress: Kaserngatan 1, 831 32 Östersund. Välkommen!

444 träffar för

Rörligt elpris

https://www.jamtkraft.se/foretag/elavtal/vara-elavtal/rorligt-elpris/

Ett rörligt elpris följer med prisutvecklingen på elbörsen, Nord Pool. Denna typ av avtal passar företaget som är benäget att ta lite större risk på en rörlig marknad. Ni hänger med i svängningarna och tar del av både låga priser och pristoppar.

Lokalrabatt

https://www.jamtkraft.se/foretag/elavtal/vara-elavtal/lokalrabatt/

Du som bor, verkar eller har en fastighet i någon av våra ägarkommuner Åre, Östersund eller Krokom betyder extra mycket för oss. Vi finns till för er som gör vår region levande. Därför får ni ett extra bra pris. Vi vill gynna det lokala näringslivet och det ska löna sig att handla lokalt. Med Lokalrabatten får ni rabatt på både den fasta månadsavgiften och varje förbrukad kilowattimme.

Jämtkraft företagsportfölj

https://www.jamtkraft.se/foretag/elavtal/vara-elavtal/jamtkraft-foretagsportfolj/

Utan att behöva engagera dig och hålla koll på de dagsaktuella elpriserna får du med vår företagsportfölj ett långsiktigt bra elpris för ditt företag. Det blir inte alltid det absolut lägsta priset för stunden men du undviker de högsta topparna då elpriset på marknaden stiger. Resultatet blir ett långsiktigt, tryggare och mer bekymmersfritt elavtal jämfört med ett rörligt avtal. Och elen du får är såklart alltid 100 % förnybar.

Strömavbrott

https://www.jamtkraft.se/kundservice/avbrott/stromavbrott/

Vi försöker alltid att förebygga fel istället för att rätta till dem i efterhand. Därför kan vi behöva göra kortare avbrott. Här ser du information om planerade och pågående avbrott.

Planerade fjärrvärmeavbrott

https://www.jamtkraft.se/kundservice/avbrott/planerade-fjarrvarmeavbrott/

Här hittar du information om planerade avbrott i fjärrvärmenätet.

Kraftvärmeverk i Lugnvik

https://www.jamtkraft.se/om-oss/hallbar-produktion/bioenergi/kraftvarmeverk/

Delar av Jämtkrafts fjärrvärmeanläggning i Lugnvik utanför Östersund behöver moderniseras och kompletteras för att framtidssäkra en stabil och säker leverans av fjärrvärme. Vi bygger nu ytterligare ett kraftvärmeverk som producerar både el och värme.Illustration av hur det nya kraftvärmeverket kommer att se ut när det står klart intill nuvarande kraftvärmeverk som är från 2001.

Kunderbjudanden

https://www.jamtkraft.se/privat/kampanjer/kunderbjudanden/

Vi är med och stöttar många event och arrangemang i Jämtland. Tillsammans med dessa kan vi erbjuda dig en säsong full av aktiviteter och erbjudanden.Läs mer här nere och se om det är något som du går igång på.

Årets hållbara företag

https://www.jamtkraft.se/om-oss/hallbar-produktion/hallbarhet/arets-hallbara-foretag/

Sedan 2015 delar vi ut priset Årets hållbara företag på företagargalan Guldgalan. Vi gör det eftersom vi vet att hållbarhet är den i särklass viktigaste frågan för vårt läns framtid. Det är det som kommer att ge livskraft, energi och långsiktig glädje för alla människor som väljer att leva i Jämtland.

Hållbarhet

https://www.jamtkraft.se/om-oss/hallbar-produktion/hallbarhet/

Hållbarhet är för oss inget isolerat arbetsområde. Vi strävar efter att hållbarhet, i de olika dimensionerna, ska vara en integrerad del i hela vår verksamhet. Vår ambition är att vi i alla beslut vi tar och i allt vi gör ska vara socialt, ekonomiskt och miljö- och klimatmässigt hållbara. Det är inte alltid en enkel avvägning och vi kan hela tiden bli bättre. Inte minst tack vare våra kunder och samarbetspartners och deras krav och förväntningar.

Hållbar energi

https://www.jamtkraft.se/om-oss/hallbar-produktion/

Hos Jämtkraft får du el från 100% förnybara energikällor. Förnybar energi är energi som kan förnyas på ett naturligt sätt såsom solkraft, vindkraft, vattenkraft och restprodukter från skog/bioenergi. Det här är ett område vi kan utan och innan. All el och nästan all fjärrvärme vi producerar och säljer kommer från just förnybara energikällor.

123...45