Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

  • Fakturadatum är 2022-01-11
  • OCR/Fakturanummer börjar på 300
  • Du fick fakturan 2023-07-03

418 träffar för

Tillfällig anslutning – byggström

https://www.jamtkraft.se/foretag/elnat/anslutning-till-elnatet/byggstrom/

Bygger ditt företag nya företagslokaler eller flerbostadshus och behöver ström under byggtiden? Eller behöver ni el till ett evenemang? Vi hjälper dig med en tillfällig elanslutning.

Prishistorik Jämtkraft företagsportfölj

https://www.jamtkraft.se/foretag/elavtal/vara-elavtal/jamtkraft-foretagsportfolj/prishistorik-jamtkraft-foretagsportfolj/

Här kan du se hur Jämtkraft företagsportfölj har utvecklats de senaste åren. Välj vilket elområde ditt företag tillhör för att se de priser som gäller för ert område.

Nedre Greningen avvecklas

https://www.jamtkraft.se/om-oss/en-hallbar-produktion/vattenkraft/greningen-nedre/

Jämtkraft planerar att ta bort dammen Greningen Nedre i sjön Greningen, söder om Duved i Åre kommun. Dammen tillför lite elproduktion och är drygt 100 år gammal med stort underhållsbehov.

Miljöarbete

https://www.jamtkraft.se/om-oss/en-hallbar-produktion/hallbarhet/miljoarbete/

Vårt ansvar är att se till att Jämtkrafts avtryck i miljön blir så små som möjligt. Vi vill också återinvestera i miljön i form av restaureringar och förbättringar. Så att summan av vår verksamhet blir positiv för framtiden.

Regeringen föreslår elpriskompensation via Svk:s flaskhalsintäkter

https://www.jamtkraft.se/om-oss/nyhetsarkiv/nyheter/regeringen-foreslar-elpriskompensation/

Vid en pressträff 18 augusti presterade regeringen ett förslag för att kompensera hushåll och företag för de höga elpriserna som drabbat främst södra Sverige och som sannolikt kommer fortsätta i höst och vinter. Förslaget innebär att runt 60 miljarder ska återföras, varav 30 miljarder på vad man benämner som kort sikt.

2022-11-11

Produktion

https://www.jamtkraft.se/foretag/elnat/anslutning-till-elnatet/produktion/

Allt fler företag blir intresserade av att producera egen el med exempelvis solceller på taket. Här kan du läsa vad företag behöver tänka på för att ansluta egen elproduktion till elnätet. Du kan även få en prisuppgift på anslutningen.

M-busutgång

https://www.jamtkraft.se/foretag/fjarrvarme/for-fjarrvarmekunder/m-busutgang/

Genom att koppla en mätsignalenhet till energimätaren har du möjlighet att följa energianvändningen i fastigheten minut för minut. Det förutsätter att fastighetens styr- och reglersystem är anpassat för att ta emot och presentera effekt- och flödesuppgifterna.

Anslutning till elnätet

https://www.jamtkraft.se/foretag/elnat/anslutning-till-elnatet/

Vid byggnation av nya fastigheter, lokaler eller större industrier ser vi till att ditt företag får el. Vi ansluter både konsumtion och produktion inom vårt elnätsområde.

Från Skolbänken till Energiframtid

https://www.jamtkraft.se/om-oss/karriar/utbildningar/fran-skolbanken-till-energiframtid/

En ny generation energibranschare står redo att forma morgondagens energilandskap. Emil Bodén är en av dem. Efter gymnasiet valde han att byta en skolbänk mot en annan och gick utbildningen som Drifttekniker inom kraft- och värmeproduktion. Emil Bodén känner sig hemma i energibranschen och på Jämtkraft.

123...42