Lagring av energi för framtiden

Vattenkraften är förnybar energi och en förutsättning för att utveckla vind- och solenergi ytterligare. Vatten går att lagra i magasin och kan därför användas som en reglerande kraft. Så en regntung, vindstilla dag då varken solen eller vinden ger energi finns vattnet i magasinen och kan leverera el.

Vattenkraft är vår äldsta energikälla

1897 började vi utvinna el ur vattnet i Hissmofors. Under åren har vi successivt utökat vår vattenkraftproduktion i regionen och idag har vi 17 vattenkraftstationer i Jämtlands län. Både stora och små.

Vattenkraften är vår äldsta energikälla och den fortsätter leverera kraft och framtidstro på samma sätt idag som vårt första vattenkraftverk. Då handlade framtidstron om att tända lamporna. Idag handlar framtidstron om förnybara hållbara energisystem.