Viktig information! Den 3 juli fick flera kunder felaktiga digitala fakturor från oss. Det är viktigt att du inte betalar fakturan, utan bara låter den vara. Så ser du att fakturan är fel:

 • Fakturadatum är 2022-01-11
 • OCR/Fakturanummer börjar på 300
 • Du fick fakturan 2023-07-03
Elnätsledningar och en kranbil med två personer

Investeringar i elnätet

Vi jobbar med ständiga förbättringar i vårt elnät för att framtidssäkra strömförsörjningen till dig som kund. Här hittar du information om våra investeringar i elnätet och våra pågående och planerade elnätsprojekt.

Så jobbar vi med elnätet

Jämtkraft Elnät transporterar el till över 63 000 kunder. Vårt elnät täcker större delen av Jämtland och består av cirka 8 700 km långa ledningar. För oss är det viktigt att det finns ett riktigt bra elnät även för dig som bor och arbetar i glesbygd. Det är något vi är extra stolta över.

Planerade och pågående elnätsprojekt

 • Förnyat elnät till Bydalen

  Två nya ledningar till dalgången och en ny fördelningsstation gör elleveransen säkrare och möjliggör expansion i området.

 • Midskog-Verksmon

  Jämtkraft avser att höja spänningen från 145 kV till 220 kV på kraftledningen mellan Midskog och Verksmon.

 • Verksmon-Östersem

  Jämtkraft Elnät AB avser att ansöka om koncession för en ny 220 kV kraftledning från Verksmon till Östersem.

 • Järpströmmen-Järpen

  Jämtkraft Elnät avser att ansöka om tillstånd för en ny 130 kV kraftledning från en ny fördelningsstation i Järpen till befintlig stamnätsstation i Järpströmmen.

 • Krokom-Föllinge

  En ny kraftledning ska byggas från Krokom till Föllinge. I samband med det kommer vi även att ansluta förnybar energi till elnätet i form av en vindkraftspark.

 • Fördelningsstation i Järpen

  Jämtkraft bygger en ny fördelningsstation i Järpen för att öka driftsäkerheten och möjliggöra utvecklingen av näringsliv och turism.

 • Byte till nya smarta elmätare

  Det pågår ett arbete med att byta ut alla elmätare i Jämtkrafts elnät. Totalt ska 60 000 elmätare bytas ut fram till år 2025.