Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som kommer till oss på Jämtkraft.

De vanligaste frågorna

Faktura

 • Hur du vill betala din faktura väljer du förstås själv. Vår rekommendation är e-faktura, en elektronisk faktura som går till din internetbank.

  E-faktura
  För att anmäla e-faktura loggar du in på din internetbank och anger ditt kundnummer hos oss via bankens e-fakturaanmälning. Kundnumret finns på din faktura.

  Läs mer om olika betalningssätt

 • Har du pengar tillgodo betalar vi ut det till ditt konto om beloppet överstiger 300 kronor. Är beloppet under 300 kronor överförs det till nästkommande faktura.

  Om du har sagt upp ditt avtal hos oss och har ett tillgodobelopp på slutfakturan så betalar vi naturligtvis ut pengarna även om beloppet är under 300 kronor.

  Har du inte föranmält något konto* eller vill veta mer, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

  *För utbetalning till bankkonto behöver vi även veta ditt clearingnummer.

 • Ange SWIFT-adressen NDEASESS vid betalning till vårt bankkonto. Alla betalningar ska vara i svenska kronor.

  IBAN-konto: SE96 9500 0099 6034 0770 2665
  BIC: NDEASESS

  Läs mer om betalning via utländsk bank

 • Om du är bortrest under en längre period rekommenderar vi betalning via e-faktura om du har tillgång till internet. En e-faktura kan även registreras med autobetalning och du behöver på så vis inte gå in och signera fakturan.

  Ett annat alternativ är att du ändrar fakturaintervallet. Det gör du genom att kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se.

 • Eftersom det blir många uppgifter kan fakturan ibland kännas svår att förstå. Därför har vi tagit fram fakturaförklaringar för el och fjärrvärme som beskriver fakturans olika termer och priser. 

  Så läser du din faktura.

 • Det finns tre lagstadgade avgifter som årligen ska betalas till staten: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering och finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet.

  • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete med säkerheten i elnätet.
  • Elberedskapsavgiften finansierar Svenska Kraftnäts arbete för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
  • Nätövervakningsavgiften finansierar Energimarknadsinspektionens arbete för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.
 • Hör gärna av dig till oss på 063-149000 så hjälper vi till att hitta en lösning för dig eller ditt företag.

Elavtal

 • Som privatperson kan du enkelt teckna elavtal direkt på vår webbplats. 

  För företag rekommenderar vi att ta kontakt med en företagssäljare eller att bli kontaktad om elavtal. Om företagets årsanvändning understiger 60 000 kWh går det dessutom att teckna elavtal direkt på vår webbplats. 

  Du kan också kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så hjälper vi dig.

 • Vi har samlat de avtalsvillkor som gäller när du köper el av oss. Vissa avtalsvillkor är specifika för Jämtkraft eller för särskilda elavtal som vi har. Andra är allmänna avtalsvillkor som gäller hela energibranschen.

  Avtalsvillkor och blanketter

 • Ja det kan vi göra.Teckna elavtal med timmätning direkt på vår webbplats eller kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så hjälper vi dig.

 • Om du vill säga upp ditt elavtal, kontakta oss på 063-14 90 00 eller 
  info@jamtkraft.se.

  Vi hoppas att du varit nöjd under din tid hos oss. Tipsa oss gärna om du har tankar och åsikter kring vad vi kan göra bättre.

Elnät

 • När du ska gräva eller utföra markarbeten behöver du ta reda på var kablar och ledningar finns nedgrävda. Detta görs enklast genom att boka en kabelanvisning på ledningskollen.se. Under en kabelanvisning får du reda på var kablar och ledningar finns från berörda företag.

  Anmäl ärendet minst fem vardagar innan du vill få kabelanvisningen så tas ingen avgift. Anmäler du ärendet senare tas en avgift för sen förfrågan ut.

  För akut hjälp med kabelanvisning, ring Geomatikk på 026-12 35 00.

 • Att ha lämplig storlek på säkring för just dig är viktigt och avgörs av hur mycket el du förbrukar och hur stor effekt du behöver. Vid för låg huvudsäkring kan strömmen gå och vid för hög säkring betalar du en onödigt hög årsavgift (elnätsavgift). Mer information om säkringar

  För att säkra upp eller ner kontaktar du en behörig elinstallatör som i sin tur kontaktar oss.

  Jämtkraft tar vanligtvis inte ut någon avgift för upp- eller nedsäkring*, men elinstallatören kan komma att ta ut en avgift.  

  *Om din anläggning är byggd för mätarsäkringar i intervallet 16-25A (25A servissäkring) får du betala för en serviceutökning för att kunna ha mätarsäkringar i intervallet 35-63A (63A servissäkring).

 • I vår anslutningsguide finns information kring hur en nyanslutning går till. Första steget är att med hjälp av en behörig elinstallatör göra en föranmälan till oss.

 • Det bör säljaren eller mäklaren kunna upplysa dig om. Vid osäkerhet kan du kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så tar vi reda på det.

 • Beroende på typ av kraftledning så är avståndet 3–10 meter. Vid byggnation nära ledning kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så tar vi reda på vad som gäller i ditt fall. Om du bygger för nära en ledning så ligger ansvaret hos dig som bygger eller fastighetsägaren att flytta byggnaden eller stå för kostnader för att Jämtkraft ska göra ändringar i elnätet.

 • Ja, det är möjligt i de flesta fall. För lågspänning är kostnaden normalt mellan 15 000–20 000 kronor per spann (1 spann är ca 50–60 meter). Kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så tar vi reda på vad som gäller i ditt fall.

 • Den fasta elanslutningen gör vi efter det att din elinstallatör skickat in färdiganmälan samt att vi har dragit fram kablar eller ledningar till din fastighet. Leveranstiden påverkas av många olika faktorer som avtal, tillståndsprocesser och komplicerade framdragningar. Därför är det viktigt att vara ute i god tid med att göra en föranmälan via en behörig elinstallatör.

 • Kontakta din behöriga elinstallatör eller oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så skickar vi en blankett för uppsägning av elanslutningen.

 • Om din anläggning har varit frånkopplad längre än 6 månader ska anläggningen besiktas av en behörig elinstallatör. Därefter skickar elinstallatören in en anmälan om återanslutning till oss.

  Kostnaden för återanslutning är 2500 kronor under förutsättning att anläggningen finns kvar och serviskabeln är brukbar samt att elnätet klarar en återanslutning. Om anläggningen inte finns kvar blir det en nyanslutning enligt gällande villkor och kostnader för nyanslutning.

  Anslutning till elnätet – Privatpersoner
  Anslutning till elnätet – Företag

 • Kontakta behörig elinstallatör som i sin tur kontaktar oss för samordning av arbetet. Kostnad för flytt av elmätaren kan tillkomma och brukar då vara 2 500 kronor inklusive moms.

 • Kontakta en behörig elinstallatör som kontrollerar om det är möjligt.

 • Kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så ser vi över om det är möjligt och till vilken kostnad.

 • Du betalar elnätsavgift för att vi ska kunna framtidssäkra elnätet där du bor. Avgiften används till drift, underhåll och utveckling av elnätet inom Jämtkrafts nätområde men också till avläsning, mätning och administration. Med avgiften kan vi vädersäkra och underhålla ledningarna, för att minska risken för elavbrott.

  Elnätsavgiften består av en fast och en rörlig del. Den fasta delen beror på vilken mätarsäkring du har samt vilket nätbolag som äger ledningarna. Den rörliga delen beror på hur mycket el du förbrukar samt var du bor. Här kan du läsa mer om säkringsstorlekarelnätsavgifter för privatpersoner
  samt elnätsavgifter för företag.

  Jämtkrafts mål är att skapa en trygg elförsörjning med en ökad leveranssäkerhet och ett säkert elnät för alla kunder. Vi arbetar ständigt med att utveckla elnätet inom vårt nätområde, du kan läsa mer om våra elnätsprojekt här.

Fjärrvärme

 • Hur fakturan ska se ut bestäms av olika lagar, de allmänna avtalsvillkoren, Energimyndigheten och Konsumentverket.

  På fjärrvärmefakturan kan du bland annat se kostnaden uppdelad på fasta avgifter och det pris du betalar per använd MWh (megawattimme).

  Eftersom det blir många uppgifter kan fakturan ibland kännas svår att förstå. Därför har vi tagit fram en fakturaförklaring för fjärrvärme som beskriver fakturans olika termer och priser.

  Fakturaförklaring fjärrvärme

 • Det beror på flera saker. Bland annat används olika bränslen för att producera fjärrvärme och de kostar olika mycket. Markförhållandena där rören läggs varierar och det är olika långt att dra rör från fjärrvärmeanläggningar till områden som ska ha fjärrvärme.

 • Fjärrvärme är mycket driftsäkert. Om något skulle hända är det normalt lagat innan du hinner märka något. Skulle din värmeleverans trots allt avstanna, hör du av dig till oss så att vi kan åtgärda felet.

  Som fastighetsägare äger du din egen fjärrvärmecentral, men blir något fel på den kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

  Här kan du göra en felanmälan.

 • Temperaturen på fjärrvärmevattnet ut till dig som kund ändras beroende på utetemperaturen och är normalt inget du märker av.

  Under vintern när det är kallare ute håller vi en högre temperatur på vattnet i fjärrvärmenätet. På samma sätt sänker vi temperaturen på fjärrvärmevattnet under sommaren när behovet av värme minskar, för att hushålla med energin. När vi kan hålla nere temperaturen i nätet så minskar våra energiförluster i ledningarna vilket ger lägre kostnader.

  Om du har källare i villan kan du uppleva att det blir kallare i källaren sommartid. Det beror på att värmesystemet stryper värmen eftersom huset är uppvärmt av sommar och sol. Vill du få mer värme till källaren går det att justera din fjärrvärmecentral. Du kan justera varmvattentemperaturen i centralen om du upplever att varmvattnet blir för varmt vintertid eller för kallt sommartid.

  Vill du ha hjälp att justera din fjärrvärmecentral, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se.

 • För att lättare och snabbare kunna hitta eventuella läckage i fjärrvärmesystemet är vattnet färgat grönt. Färgämnet som används, PyraGreen, är ofarligt och färgar inte av sig på hud, hår eller textilier. 

  Läckor på fjärrvärmenät och i värmecentraler är förhållandevis ovanliga. Men skulle du få grönt vatten i din varmvattenkran har det troligen skett ett läckage från varmvattenväxlaren, vilket måste åtgärdas. Om du bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt ska du kontakta fastighetsägaren. 

  Vid servicearbeten på fjärrvärmenätet behöver vi ibland tömma delar av vårt nät på grönt vatten. Vattnet släpps ut i dagvattensystem och där dagvatten går ut i sjön kan vattnet få grön färg. Men det är alltså helt ofarligt.

Flytt

 • Avtalet med elnätsbolaget är kopplat till din adress och vilket elområde du bor i. Du kan alltså inte välja elnätsbolag.

  Meddela ditt nuvarande elnätsbolag i god tid innan du ska flytta och kontakta sedan ditt nya elnätsbolag.

  Är du elnätskund hos Jämtkraft och ska flytta behöver vi din flyttanmälan senast 1 månad innan flytt. Fyll i vår flyttanmälan så hjälper vi dig.

  OBS! Du måste själv anmäla din flytt. I annat fall behöver du skicka in en fullmakt till oss. Observera att strömmen stängs av dagen efter ditt angivna flyttdatum, eller dagen efter att din uppsägningstid går ut.

 • Ett elavtal tecknar du med valfritt elbolag. Om du själv inte tecknar ett elavtal när du flyttar får du automatiskt det som kallas anvisningsavtal, vilket ofta är dyrare än andra typer av avtal.

  Först behöver du teckna ett nätavtal på den nya adressen, sedan behöver du återkoppla till oss med anläggnings ID:et (18 siffror) och startdatumet på nätavtalet.

  OBS! Du måste själv anmäla din flytt. I annat fall behöver du skicka in en fullmakt till oss.

 • Ska du flytta till ett hus med fjärrvärme så behöver du kontakta oss för att anmäla detta. För frågor om fjärrvärme eller om du vill boka en genomgång av din fjärrvärmecentral kontakta oss. Vi hjälper även till med serviceavtal för din nya fjärrvärmeanläggning.

  Ska du flytta från ett hus med fjärrvärme hos Jämtkraft behöver du anmäla det senast 1 månad innan flytt. Fyll i vår flyttanmälan så hjälper vi dig.

  OBS! Du måste själv anmäla din flytt. I annat fall behöver du skicka in en fullmakt till oss.

 • Nej, det kan du inte. Om du bor inom vårt elnätsområde och har glömt att anmäla flytten till oss så ska du göra det så fort som möjligt. Det kan ta upp till 1 månad innan vi kan göra en slutavläsning. Till dess är det du som är betalningsansvarig för elen som används i bostaden.

 • Om du inte anmäler din utflytt i tid står du som betalningsansvarig för elanläggningen fram till dess att flytten har registrerats och elmätaren har lästs av.

  Om du inte anmäler inflytt senast tre arbetsdagar innan du flyttar till din nya bostad kan det tillkomma en avgift på 500 kronor.

 • För flytt inom eller till vårt elnätsområde tar vi ut en avgift på 200 kronor som läggs på första fakturan.

Avbrott

 • Planerade avbrott meddelar vi via brev.

  Inträffar ett oplanerat strömavbrott så uppdateras vår webbplats med information. Vår avbrottskarta över aktuella strömavbrott uppdateras när vi får vetskap om avbrottet.

  Om du har strömavbrott som inte visas avbrottskartan, ring och gör en felanmälan på 063-14 92 00. Läs mer om hur du gör en felanmälan

 • Nej, absolut inte! Det kan innebära livsfara att röra trädet. Ring oss på 063-14 92 00 gör en felanmälan.

 • Rätten till avbrottsersättning gäller de kunder som enligt ellagen är elanvändare och som är anslutna till Jämtkrafts elnät.

  Avbrottsersättning baserar sig på avbrottets längd samt vilken årlig nätavgift du som kund betalar. Aktuell ersättning betalas ut som ett avdrag på din faktura. Läs mer om avbrottsersättning.

  Avbrottsersättningen hindrar dig inte från att få skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Ersättningen dras av från eventuellt skadestånd som betalas ut för samma avbrott. Om du redan fått skadestånd reduceras ersättningen med detta. Rätten till skadestånd är reglerad i ellagen. Läs mer om skadestånd.

 • Avbrottsersättningen betalas i första hand ut till dig via ett avdrag på din faktura från oss. Utbetalningen görs senast sex månader efter Jämtkraft fått kännedom om avbrottet. Om du får din avbrottsersättning för sent betalar vi dröjsmålsränta. Läs mer om avbrottsersättning.

Solel

 • Jämtkraft kan köpa ditt överskott av el. För att vi ska göra det behöver du vara elhandelskund hos Jämtkraft och ha ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag. Läs mer om att sälja din el.

  Du kan även välja att lagra ditt överskott av el med tjänsten Dela vattnet. Läs mer om att lagra din el.

 • För att installera och ansluta din småskaliga elproduktion till elnätet finns några att tänka på:

  • För att installera anläggningen, kontakta en behörig elektriker som gör en föranmälan hos Jämtkraft Elnät. Komplettera föranmälan med blanketten Anmälan om anslutning av mikroproduktion.
  • Jämtkraft Elnät kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen. Om elnätet behöver förstärkas eller om du behöver höja huvudsäkringen, får du ett kostnadsförslag från oss.
  • Först när elektrikern fått medgivande från Jämtkraft Elnät kan installation ske. Elektrikern skickar sedan en färdiganmälan till Jämtkraft Elnät, som kostnadsfritt installerar en ny elmätare i din fastighet.
  • Du behöver även teckna ett elhandelsavtal med en elhandlare för att sälja den överskottsel som du producerar.

  Läs mer om att ansluta småskalig elproduktion till elnätet.

Mina sidor

 • Du kan beställa ett nytt lösenord vid inloggningen till Mina sidor. Fyll i person- eller organisationsnummer så skickas ett lösenord till din angivna mejladress.

  Logga in på Mina sidor

  Om du glömt vilken mejladress som finns registrerad hos oss, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

 • För att logga in på Mina sidor behöver du ditt personnummer eller organisationsnummer samt ett lösenord. Privatperson kan även logga in via Bank-ID.

  Första gången du ska logga in måste du också aktivera ditt konto. När kontot är aktiverat skickas ett lösenord till din mejladress.

  Logga in på Mina sidor

 • Mina sidor är till för dig som är kund hos oss. Det är din personliga del av Jämtkraft. På ditt konto kan du se fakturor och avtalsuppgifter, hålla koll på energistatistik och mycket annat.

  Läs mer om Mina sidor.

 • Det kan bero på flera olika saker, här är några av de vanligaste anledningarna:

  • Alla kunder behöver aktivera sina konton innan de loggar för första gången. Efter aktiveringen kan du logga in som vanligt. Aktivera ditt konto.
    
  • Du är inte längre kund hos oss, eller har nyligen blivit kund och finns inte i våra kundregister ännu.
    
  • Du har glömt ditt lösenord, men får det inte skickat till din mejladress när du klickar på "Glömt lösenord-länken". Då kan det bero på att vi har en gammal mejladress till dig. Kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

Jämtkraft

 • Jämtkrafts föregångare Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag, ÖEB, startades i liten skala redan 1889. Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag jobbade i första hand för att få el till belysning.

  På samma sätt bildades det en rad lokala elföreningar i Jämtland. Kraftstationerna var ofta små, och försörjde en by eller bara några gårdar. Ledningsnätet som byggdes räckte till belysning i ett mindre antal bostäder och butiker samt enkel gatubelysning i centrala Östersund.

  Här kan du läsa mer historik

 • Fyll i och skicka in vår sponsringsansökan. Vi tar endast emot sponsringsansökan via detta formulär. 

 • Jämtkraft har allt sedan starten 1889 producerat enbart förnybar energi. Vi vill att all energi ska vara förnybar och gör vad vi kan för att det ska bli så. Det är ett sätt för oss att bidra till ett lite mer hållbart samhälle.

  Vi jobbar också med energieffektivisering och satsar på hållbara kommunikationer. Självklart är vi miljöcertifierade enligt ISO14 001.

  Läs mer om vårt miljöarbete