Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som kommer till oss på Jämtkraft.

De vanligaste frågorna

Varför kommer jag inte in på mina sidor?

Det kan bero på flera olika saker, här är några av de vanligaste anledningarna:

 • Alla kunder behöver aktivera sina konton innan de loggar för första gången. Efter aktiveringen kan du logga in som vanligt. Aktivera ditt konto.
   
 • Du är inte längre kund hos oss, eller har nyligen blivit kund och finns inte i våra kundregister ännu.
   
 • Du har glömt ditt lösenord, men får det inte skickat till din mejladress när du klickar på "Glömt lösenord-länken". Då kan det bero på att vi har en gammal mejladress till dig. Kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

På min faktura finns avgifter för elsäkerhet, elberedskap och nätövervakning, vad är det?

Det finns tre lagstadgade avgifter som årligen ska betalas till staten: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering och finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet.

 • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete med säkerheten i elnätet.
 • Elberedskapsavgiften finansierar Svenska Kraftnäts arbete för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
 • Nätövervakningsavgiften finansierar Energimarknadsinspektionens arbete för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

Vilka olika sätt kan jag betala fakturan på?

Hur du vill betala din faktura väljer du förstås själv. Vår rekommendation är e-faktura, en elektronisk faktura som går till din internetbank.

E-faktura
För att anmäla e-faktura loggar du in på din internetbank och anger ditt kundnummer hos oss via bankens e-fakturaanmälning. Kundnumret finns på på din faktura.

Läs mer om olika betalningssätt

Kan jag ta med mitt elavtal i flytten?

Ja, du kan flytta med nuvarande elavtal till din nya adress. Fyll i vår flyttanmälan eller anmäl flytten på Mina sidor så hjälper vi dig.

Är Jämtkraft din nya elleverantör så behöver vi elavtalet fem arbetsdagar innan elnätsavtalet börjar gälla på din nya adress. Då kan vi börja leverera el till dig från start.

Samma person måste stå på elnäts- och elhandelsavtalet.

Faktura

 • Vilka olika sätt kan jag betala fakturan på?

  Hur du vill betala din faktura väljer du förstås själv. Vår rekommendation är e-faktura, en elektronisk faktura som går till din internetbank.

  E-faktura
  För att anmäla e-faktura loggar du in på din internetbank och anger ditt kundnummer hos oss via bankens e-fakturaanmälning. Kundnumret finns på på din faktura.

  Läs mer om olika betalningssätt

 • Jag har pengar tillgodo, hur betalas de ut till mig?

  Har du pengar tillgodo betalar vi helst ut till ditt konto alternativt skickar en utbetalningsavi om beloppet överstiger 300 kronor. Är beloppet under 300 kronor överförs det till nästkommande faktura.

  Om du har sagt upp ditt avtal hos oss och har ett tillgodobelopp på slutfakturan så betalar vi naturligtvis ut pengarna även om beloppet är under 300 kronor.

  Har du inte föranmält något konto* eller vill veta mer, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

  *För utbetalning till bankkonto behöver vi även veta ditt clearingnummer.

 • Hur betalar jag min faktura via en utländsk bank?

  Ange SWIFT-adressen NDEASESS vid betalning till vårt bankkonto. Alla betalningar ska vara i svenska kronor.

  IBAN-konto: SE96 9500 0099 6034 0770 2665
  BIC: NDEASESS

  Läs mer om betalning via utländsk bank

 • Jag ska resa bort en längre period, hur jag ska göra med min faktura?

  Om du är bortrest under en längre period rekommenderar vi betalning via e-faktura om du har tillgång till internet. En e-faktura kan även registreras med autobetalning och du behöver på så vis inte gå in och signera fakturan.

  Ett annat alternativ är att du ändrar fakturaintervallet. Det gör du genom att kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se.

 • Hur läser jag fakturan?

  Eftersom det blir många uppgifter kan fakturan ibland kännas svår att förstå. Därför har vi tagit fram fakturaförklaringar för el och fjärrvärme som beskriver fakturans olika termer och priser. 

  Så läser du din faktura.

 • På min faktura finns avgifter för elsäkerhet, elberedskap och nätövervakning, vad är det?

  Det finns tre lagstadgade avgifter som årligen ska betalas till staten: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering och finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet.

  • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete med säkerheten i elnätet.
  • Elberedskapsavgiften finansierar Svenska Kraftnäts arbete för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
  • Nätövervakningsavgiften finansierar Energimarknadsinspektionens arbete för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

Elavtal

 • Hur gör jag om jag vill köpa el från Jämtkraft?

  Som privatperson kan du enkelt teckna elavtal direkt på vår webbplats. 

  För företag rekommenderar vi att ta kontakt med en företagssäljare eller att bli kontaktad om elavtal. Om företagets årsanvändning understiger 60 000 kWh går det dessutom att teckna elavtal direkt på vår webbplats. 

  Du kan också kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så hjälper vi dig.

 • Kan ni erbjuda timmätning på mitt elavtal?

  Ja det kan vi göra. Teckna elavtal med timmätning direkt på vår webbplats eller kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så hjälper vi dig.

 • Hur säger jag upp mitt elavtal?

  Om du vill säga upp ditt elavtal, kontakta oss på 063-14 90 00 eller 
  info@jamtkraft.se.

  Vi hoppas att du varit nöjd under din tid hos oss. Tipsa oss gärna om du har tankar och åsikter kring vad vi kan göra bättre.

Elnät

 • Jag ska gräva på tomten, vad behöver jag tänka på?

  När du ska gräva eller utföra markarbeten behöver du ta reda på var kablar och ledningar finns nedgrävda.

  Anmäl ditt ärende genom att boka en kabelanvisning på ledningskollen.se. Där får du även reda på andra företags eventuella kablar och ledningar som kan finnas i marken.

  Anmäl ärendet minst fem vardagar innan du vill få kabelanvisningen så kostar det inget. Anmäler du ärendet senare tar vi ut en avgift för sen förfrågan

  För akut hjälp med kabelanvisning, ring Geomatikk på 026-12 35 00.

 • Har jag rätt säkring?

  Har du för låg huvudsäkring i din bostad kan strömmen gå. Är huvudsäkringen för hög betalar du en onödigt hög årsavgift (abonnemangsavgift).
  Mer information om säkringar.

Fjärrvärme

 • Hur läser jag av fjärrvärmefakturan?

  Hur fakturan ska se ut bestäms av olika lagar, de allmänna avtalsvillkoren, Energimyndigheten och Konsumentverket.

  På fjärrvärmefakturan kan du bland annat se kostnaden uppdelad på fasta avgifter och det pris du betalar per använd MWh (megawattimme).

  Eftersom det blir många uppgifter kan fakturan ibland kännas svår att förstå. Därför har vi tagit fram en fakturaförklaring för fjärrvärme som beskriver fakturans olika termer och priser.

  Fakturaförklaring fjärrvärme

 • Varför skiljer fjärrvärmepriserna sig åt mellan olika områden?

  Det beror på flera saker. Bland annat används olika bränslen för att producera fjärrvärme och de kostar olika mycket. Markförhållandena där rören läggs varierar och det är olika långt att dra rör från fjärrvärmeanläggningar till områden som ska ha fjärrvärme.

 • Vad gör jag om det blir något fel på fjärrvärmen?

  Fjärrvärme är mycket driftsäkert. Om något skulle hända är det normalt lagat innan du hinner märka något. Skulle din värmeleverans trots allt avstanna, hör du av dig till oss så att vi kan åtgärda felet.

  Som fastighetsägare äger du din egen fjärrvärmecentral, men blir något fel på den kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

  Här kan du göra en felanmälan.

 • Varför varierar temperaturen på fjärrvärmevattnet under sommar och vinter?

  Temperaturen på fjärrvärmevattnet ut till dig som kund ändras beroende på utetemperaturen och är normalt inget du märker av.

  Under vintern när det är kallare ute håller vi en högre temperatur på vattnet i fjärrvärmenätet. På samma sätt sänker vi temperaturen på fjärrvärmevattnet under sommaren när behovet av värme minskar, för att hushålla med energin. När vi kan hålla nere temperaturen i nätet så minskar våra energiförluster i ledningarna vilket ger lägre kostnader.

  Om du har källare i villan kan du uppleva att det blir kallare i källaren sommartid. Det beror på att värmesystemet stryper värmen eftersom huset är uppvärmt av sommar och sol. Vill du få mer värme till källaren går det att justera din fjärrvärmecentral. Du kan justera varmvattentemperaturen i centralen om du upplever att varmvattnet blir för varmt vintertid eller för kallt sommartid.

  Vill du ha hjälp att justera din fjärrvärmecentral, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se.

 • Varför är mitt vatten grönt?

  För att lättare och snabbare kunna hitta eventuella läckage i fjärrvärmesystemet är vattnet färgat grönt. Färgämnet som används, PyraGreen, är ofarligt och färgar inte av sig på hud, hår eller textilier. 

  Läckor på fjärrvärmenät och i värmecentraler är förhållandevis ovanliga. Men skulle du få grönt vatten i din varmvattenkran har det troligen skett ett läckage från varmvattenväxlaren, vilket måste åtgärdas. Om du bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt ska du kontakta fastighetsägaren. 

  Vid servicearbeten på fjärrvärmenätet behöver vi ibland tömma delar av vårt nät på grönt vatten. Vattnet släpps ut i dagvattensystem och där dagvatten går ut i sjön kan vattnet få grön färg. Men det är alltså helt ofarligt.

Flytt

 • Hur gör jag en flyttanmälan?

  Anmäl flytten i god tid hos ditt nuvarande elnätsbolag. Bor du inom Jämtkrafts elnätsområde behöver vi flyttanmälan senast 30 dagar innan flytt. Uppsägningstiden kan bli kortare om du övertar ett tidigare elnätsavtal.

  Flyttar du till ett nytt elnätsområde behöver du även anmäla flytten till ditt nya elnätsbolag.

  Fyll i vår flyttanmälan eller anmäl flytten på Mina sidor, så hjälper vi dig. 

 • Kan jag ta med mitt elavtal i flytten?

  Ja, du kan flytta med nuvarande elavtal till din nya adress. Fyll i vår flyttanmälan eller anmäl flytten på Mina sidor så hjälper vi dig.

  Är Jämtkraft din nya elleverantör så behöver vi elavtalet fem arbetsdagar innan elnätsavtalet börjar gälla på din nya adress. Då kan vi börja leverera el till dig från start.

  Samma person måste stå på elnäts- och elhandelsavtalet.

 • Hur gör jag med fjärrvärmen vid flytt?

  Är du fjärrvärmekund hos Jämtkraft och ska flytta behöver du anmäla det senast 14 dagar innan flytten. 

  Fyll i vår flyttanmälan eller anmäl flytten på Mina sidor så hjälper vi dig.

  Ska du flytta till ett hus med fjärrvärme så behöver du inte göra något. Men kontakta oss gärna om du har frågor om fjärrvärme eller vill boka en genomgång av din fjärrvärmecentral. Vi hjälper även till med serviceavtal för din nya fjärrvärmeanläggning.

Avbrott

 • Hur får jag information om strömavbrott?

  Planerade avbrott meddelar vi via brev.

  Inträffar ett oplanerat strömavbrott så uppdateras vår webbplats med information. Vår avbrottskarta över aktuella strömavbrott uppdateras när vi får vetskap om avbrottet.

  Om du har strömavbrott som inte visas avbrottskartan, ring och gör en felanmälan på 063-14 92 00. Läs mer om hur du gör en felanmälan

 • Kan jag avverka träd som hittas liggande mot ledning?

  Nej, absolut inte! Det kan innebära livsfara att röra trädet. Ring oss på 063-14 92 00 gör en felanmälan.

 • Vad gäller för avbrottsersättning och skadestånd?

  Rätten till avbrottsersättning gäller de kunder som enligt ellagen är elanvändare och som är anslutna till Jämtkrafts elnät.

  Avbrottsersättning baserar sig på avbrottets längd samt vilken årlig nätavgift du som kund betalar. Aktuell ersättning betalas ut som ett avdrag på din faktura. Läs mer om avbrottsersättning.

  Avbrottsersättningen hindrar dig inte från att få skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Ersättningen dras av från eventuellt skadestånd som betalas ut för samma avbrott. Om du redan fått skadestånd reduceras ersättningen med detta. Rätten till skadestånd är reglerad i ellagen. Läs mer om skadestånd.

 • Hur sker utbetalningen av min avbrottsersättning?

  Avbrottsersättningen betalas i första hand ut till dig via ett avdrag på din faktura från oss. Utbetalninegn görs senast sex månader efter Jämtkraft fått kännedom om avbrottet. Om du får din avbrottsersättning för sent betalar vi dröjsmålsränta. Läs mer om avbrottsersättning.

Solel

 • Kan jag sälja min el till er?

  Jämtkraft kan köpa ditt överskott av el. För att vi ska göra det behöver du vara elhandelskund hos Jämtkraft och ha ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag. Läs mer om att sälja din el.

  Du kan även välja att lagra ditt överskott av el med tjänsten Dela vattnet. Läs mer om att lagra din el.

 • Hur ansluter jag min anläggning till elnätet?

  För att installera och ansluta din småskaliga elproduktion till elnätet finns några att tänka på:

  • För att installera anläggningen, kontakta en behörig elektriker som gör en föranmälan hos Jämtkraft Elnät. Komplettera föranmälan med blanketten Anmälan om anslutning av mikroproduktion.
  • Jämtkraft Elnät kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen. Om elnätet behöver förstärkas får du ett kostnadsförslag från oss.
  • När elektrikern fått medgivande från Jämtkraft Elnät sker installation. Elektrikern skickar sedan en färdiganmälan till Jämtkraft Elnät, som kostnadsfritt installerar en ny elmätare i din fastighet.
  • Du behöver även teckna ett elhandelsavtal med en elhandlare för att sälja den överskottsel som du producerar.

  Läs mer om att ansluta småskalig elproduktion till elnätet.

Mina sidor

 • Hur gör jag om jag glömt lösenordet till Mina sidor?

  Du kan beställa ett nytt lösenord vid inloggningen till Mina sidor. Fyll i person- eller organisationsnummer så skickas ett lösenord till din angivna mejladress.

  Logga in på Mina sidor

  Om du glömt vilken mejladress som finns registrerad hos oss, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

 • Hur loggar jag in på mina sidor?

  För att logga in på Mina sidor behöver du ditt personnummer eller organisationsnummer samt ett lösenord.

  Första gången du ska logga in måste du också aktivera ditt konto. När kontot är aktiverat skickas ett lösenord till din mejladress.

  Logga in på Mina sidor

 • Vad är Mina sidor?

  Mina sidor är till för dig som är kund hos oss. Det är din personliga del av Jämtkraft. På ditt konto kan du se fakturor och avtalsuppgifter, hålla koll på energistatistik, förnya elavtal och mycket annat.

  Läs mer om Mina sidor.

 • Varför kommer jag inte in på mina sidor?

  Det kan bero på flera olika saker, här är några av de vanligaste anledningarna:

  • Alla kunder behöver aktivera sina konton innan de loggar för första gången. Efter aktiveringen kan du logga in som vanligt. Aktivera ditt konto.
    
  • Du är inte längre kund hos oss, eller har nyligen blivit kund och finns inte i våra kundregister ännu.
    
  • Du har glömt ditt lösenord, men får det inte skickat till din mejladress när du klickar på "Glömt lösenord-länken". Då kan det bero på att vi har en gammal mejladress till dig. Kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

Jämtkraft

 • När bildades Jämtkraft?

  Jämtkrafts föregångare Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag, ÖEB, startades i liten skala redan 1889. Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag jobbade i första hand för att få el till belysning.

  På samma sätt bildades det en rad lokala elföreningar i Jämtland. Kraftstationerna var ofta små, och försörjde en by eller bara några gårdar. Ledningsnätet som byggdes räckte till belysning i ett mindre antal bostäder och butiker samt enkel gatubelysning i centrala Östersund.

  Här kan du läsa mer historik

 • Hur gör jag för att ansöka om sponsring?

  Fyll i och skicka in vår sponsringsansökan. Vi tar endast emot sponsringsansökan via detta formulär. 

 • Hur jobbar Jämtkraft med miljön?

  Jämtkraft har allt sedan starten 1889 producerat enbart förnybar energi. Vi vill att all energi ska vara förnybar och gör vad vi kan för att det ska bli så. Det är ett sätt för oss att bidra till ett lite mer hållbart samhälle.

  Vi jobbar också med energieffektivisering och satsar på hållbara kommunikationer. Självklart är vi miljöcertifierade enligt ISO14 001.

  Läs mer om vårt miljöarbete