Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som kommer till oss på Jämtkraft.

De vanligaste frågorna

Faktura

 • Vilka olika sätt kan jag betala fakturan på?

  Hur du vill betala din faktura väljer du förstås själv. Vår rekommendation är e-faktura, en elektronisk faktura som går till din internetbank.

  E-faktura
  För att anmäla e-faktura loggar du in på din internetbank och anger ditt kundnummer hos oss via bankens e-fakturaanmälning. Kundnumret finns på din faktura.

  Läs mer om olika betalningssätt

 • Jag har pengar tillgodo, hur betalas de ut till mig?

  Har du pengar tillgodo betalar vi helst ut till ditt konto alternativt skickar en utbetalningsavi om beloppet överstiger 300 kronor. Är beloppet under 300 kronor överförs det till nästkommande faktura.

  Om du har sagt upp ditt avtal hos oss och har ett tillgodobelopp på slutfakturan så betalar vi naturligtvis ut pengarna även om beloppet är under 300 kronor.

  Har du inte föranmält något konto* eller vill veta mer, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

  *För utbetalning till bankkonto behöver vi även veta ditt clearingnummer.

 • Hur betalar jag min faktura via en utländsk bank?

  Ange SWIFT-adressen NDEASESS vid betalning till vårt bankkonto. Alla betalningar ska vara i svenska kronor.

  IBAN-konto: SE96 9500 0099 6034 0770 2665
  BIC: NDEASESS

  Läs mer om betalning via utländsk bank

 • Jag ska resa bort en längre period, hur jag ska göra med min faktura?

  Om du är bortrest under en längre period rekommenderar vi betalning via e-faktura om du har tillgång till internet. En e-faktura kan även registreras med autobetalning och du behöver på så vis inte gå in och signera fakturan.

  Ett annat alternativ är att du ändrar fakturaintervallet. Det gör du genom att kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se.

 • Hur läser jag fakturan?

  Eftersom det blir många uppgifter kan fakturan ibland kännas svår att förstå. Därför har vi tagit fram fakturaförklaringar för el och fjärrvärme som beskriver fakturans olika termer och priser. 

  Så läser du din faktura.

 • På min faktura finns avgifter för elsäkerhet, elberedskap och nätövervakning, vad är det?

  Det finns tre lagstadgade avgifter som årligen ska betalas till staten: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering och finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet.

  • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete med säkerheten i elnätet.
  • Elberedskapsavgiften finansierar Svenska Kraftnäts arbete för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
  • Nätövervakningsavgiften finansierar Energimarknadsinspektionens arbete för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

Elavtal

 • Hur gör jag om jag vill köpa el från Jämtkraft?

  Som privatperson kan du enkelt teckna elavtal direkt på vår webbplats. 

  För företag rekommenderar vi att ta kontakt med en företagssäljare eller att bli kontaktad om elavtal. Om företagets årsanvändning understiger 60 000 kWh går det dessutom att teckna elavtal direkt på vår webbplats. 

  Du kan också kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så hjälper vi dig.

 • Kan ni erbjuda timmätning på mitt elavtal?

  Ja det kan vi göra. Teckna elavtal med timmätning direkt på vår webbplats eller kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så hjälper vi dig.

 • Hur säger jag upp mitt elavtal?

  Om du vill säga upp ditt elavtal, kontakta oss på 063-14 90 00 eller 
  info@jamtkraft.se.

  Vi hoppas att du varit nöjd under din tid hos oss. Tipsa oss gärna om du har tankar och åsikter kring vad vi kan göra bättre.

Elnät

 • Jag ska gräva på tomten, vad behöver jag tänka på?

  När du ska gräva eller utföra markarbeten behöver du ta reda på var kablar och ledningar finns nedgrävda.

  Anmäl ditt ärende genom att boka en kabelanvisning på ledningskollen.se. Där får du även reda på andra företags eventuella kablar och ledningar som kan finnas i marken.

  Anmäl ärendet minst fem vardagar innan du vill få kabelanvisningen så kostar det inget. Anmäler du ärendet senare tar vi ut en avgift för sen förfrågan

  För akut hjälp med kabelanvisning, ring Geomatikk på 026-12 35 00.

 • Har jag rätt säkring och hur byter jag?

  Har du för låg huvudsäkring i din bostad kan strömmen gå. Är huvudsäkringen för hög betalar du en onödigt hög årsavgift (elnätsavgift).
  Mer information om säkringar.

  För att säkra upp eller ner kontaktar du en behörig elinstallatör som i sin tur kontaktar oss.

  Jämtkraft tar vanligtvis inte ut någon avgift för upp- eller nedsäkring*, men elinstallatören kan komma att ta ut en avgift.  

  *Om din anläggning är byggd för mätarsäkringar i intervallet 16-25A (25A servissäkring) får du betala för en serviceutökning för att kunna ha mätarsäkringar i intervallet 35-63A (63A servissäkring).

 • Jag har köpt en tomt och undrar om elanslutningen är betald?

  Det bör säljaren eller mäklaren kunna upplysa dig om. Om osäkerhet finns kan du kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så tar vi reda på det.

 • Hur nära en elledning får jag bygga?

  Beroende på typ av elledning så är avståndet 3–10 meter. kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så tar vi reda på vad som gäller i ditt fall.

 • Kan jag få elledningen på min tomt nergrävd?

  Ja, det kan du få i de flesta fall. Kostnaden är normalt mellan 10 000–20 000 kronor per spann (1 spann är ca 50–60 meter). Kontakta oss på 063-14 90 00 eller 
  info@jamtkraft.se så tar vi reda på vad som gäller i ditt fall.

 • Jag har byggström idag och undrar när ni gör den riktiga elanslutningen?

  Den riktiga elanslutningen gör vi efter det att din elinstallatör skickat in färdiganmälan.

 • Hur gör jag för att ta ner elmätaren eller avsluta mitt elnätsavtal?

  Kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så skickar vi en blankett för uppsägning av elanslutningen.

 • Hur gör jag för att återuppta mitt elnätsavtal?

  Om din anläggning har varit frånkopplad längre än 6 månader ska anläggningen besiktas av en behörig elinstallatör. Därefter skickar elinstallatören in en för- och färdiganmälan om återanslutning till oss.

  Kostnaden för återanslutning är 2500 kronor upp till 10 år efter nedtagningen, under förutsättning att anläggningen finns kvar och att elnätet klarar en återanslutning. Om anläggningen inte finns kvar blir det en nyanslutning enligt gällande prislista för nyanslutning.
  Anslutning till elnätet – Privatpersoner
  Anslutning till elnätet – Företag

 • Hur gör jag om jag vill flytta min elmätare?

  Kontakta behörig elinstallatör som i sin tur kontaktar oss för samordning av arbetet. Kostnad för flytt av elmätaren kan tillkomma. 

 • Hur gör jag för att sätta upp en till elmätare?

  Kontakta en behörig elinstallatör som kontrollerar om det är möjligt.

 • Hur gör jag om jag vill flytta min inkommande elledning?

  Kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så ser vi över om det är möjligt och till vilken kostnad.

Fjärrvärme

 • Hur läser jag av fjärrvärmefakturan?

  Hur fakturan ska se ut bestäms av olika lagar, de allmänna avtalsvillkoren, Energimyndigheten och Konsumentverket.

  På fjärrvärmefakturan kan du bland annat se kostnaden uppdelad på fasta avgifter och det pris du betalar per använd MWh (megawattimme).

  Eftersom det blir många uppgifter kan fakturan ibland kännas svår att förstå. Därför har vi tagit fram en fakturaförklaring för fjärrvärme som beskriver fakturans olika termer och priser.

  Fakturaförklaring fjärrvärme

 • Varför skiljer fjärrvärmepriserna sig åt mellan olika områden?

  Det beror på flera saker. Bland annat används olika bränslen för att producera fjärrvärme och de kostar olika mycket. Markförhållandena där rören läggs varierar och det är olika långt att dra rör från fjärrvärmeanläggningar till områden som ska ha fjärrvärme.

 • Vad gör jag om det blir något fel på fjärrvärmen?

  Fjärrvärme är mycket driftsäkert. Om något skulle hända är det normalt lagat innan du hinner märka något. Skulle din värmeleverans trots allt avstanna, hör du av dig till oss så att vi kan åtgärda felet.

  Som fastighetsägare äger du din egen fjärrvärmecentral, men blir något fel på den kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

  Här kan du göra en felanmälan.

 • Varför varierar temperaturen på fjärrvärmevattnet under sommar och vinter?

  Temperaturen på fjärrvärmevattnet ut till dig som kund ändras beroende på utetemperaturen och är normalt inget du märker av.

  Under vintern när det är kallare ute håller vi en högre temperatur på vattnet i fjärrvärmenätet. På samma sätt sänker vi temperaturen på fjärrvärmevattnet under sommaren när behovet av värme minskar, för att hushålla med energin. När vi kan hålla nere temperaturen i nätet så minskar våra energiförluster i ledningarna vilket ger lägre kostnader.

  Om du har källare i villan kan du uppleva att det blir kallare i källaren sommartid. Det beror på att värmesystemet stryper värmen eftersom huset är uppvärmt av sommar och sol. Vill du få mer värme till källaren går det att justera din fjärrvärmecentral. Du kan justera varmvattentemperaturen i centralen om du upplever att varmvattnet blir för varmt vintertid eller för kallt sommartid.

  Vill du ha hjälp att justera din fjärrvärmecentral, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se.

 • Varför är mitt vatten grönt?

  För att lättare och snabbare kunna hitta eventuella läckage i fjärrvärmesystemet är vattnet färgat grönt. Färgämnet som används, PyraGreen, är ofarligt och färgar inte av sig på hud, hår eller textilier. 

  Läckor på fjärrvärmenät och i värmecentraler är förhållandevis ovanliga. Men skulle du få grönt vatten i din varmvattenkran har det troligen skett ett läckage från varmvattenväxlaren, vilket måste åtgärdas. Om du bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt ska du kontakta fastighetsägaren. 

  Vid servicearbeten på fjärrvärmenätet behöver vi ibland tömma delar av vårt nät på grönt vatten. Vattnet släpps ut i dagvattensystem och där dagvatten går ut i sjön kan vattnet få grön färg. Men det är alltså helt ofarligt.

Flytt

 • Hur gör jag med elnätsavtalet vid flytt?

  Avtalet med elnätsbolaget är kopplat till din adress och vilket elområde du bor i. Du kan alltså inte välja elnätsbolag.

  Meddela ditt nuvarande elnätsbolag i god tid innan du ska flytta och kontakta sedan ditt nya elnätsbolag.

  Är du elnätskund hos Jämtkraft och ska flytta behöver vi din flyttanmälan senast 30 dagar innan flytt. Fyll i vår flyttanmälan så hjälper vi dig.

  OBS! Du måste själv anmäla din flytt. I annat fall behöver du skicka in en fullmakt till oss. Observera att strömmen stängs av dagen efter ditt angivna flyttdatum, eller dagen efter att din uppsägningstid går ut.

 • Hur gör jag med elavtalet vid flytt?

  Ett elavtal tecknar du med valfritt elbolag. Om du själv inte tecknar ett elavtal när du flyttar får du automatiskt det som kallas anvisningsavtal, vilket ofta är dyrare än andra typer av avtal. 

  Om du redan har ett elavtal hos Jämtkraft kan du därför välja att ta med det till din nya adress, oavsett vart i landet du flyttar. Fyll i vår flyttanmälan så hjälper vi dig. 

  OBS! Du måste själv anmäla din flytt. I annat fall behöver du skicka in en fullmakt till oss.

 • Hur gör jag med fjärrvärmen vid flytt?

  Ska du flytta till ett hus med fjärrvärme så behöver du inte göra något. Men kontakta oss gärna om du har frågor om fjärrvärme eller vill boka en genomgång av din fjärrvärmecentral. Vi hjälper även till med serviceavtal för din nya fjärrvärmeanläggning.

  Ska du flytta från ett hus med fjärrvärme hos Jämtkraft behöver du anmäla det senast 14 dagar innan flytt. Fyll i vår flyttanmälan så hjälper vi dig.

  OBS! Du måste själv anmäla din flytt. I annat fall behöver du skicka in en fullmakt till oss.

 • Kan jag göra min flyttanmälan bakåt i tiden?

  Nej, det kan du inte. Om du bor inom vårt elnätsområde och har glömt att anmäla flytten till oss så ska du göra det så fort som möjligt. Det kan ta upp till 30 dagar innan vi kan göra en slutavläsning. Till dess är det du som är betalningsansvarig för elen som används i bostaden.

 • Vad händer om jag inte anmäler flytten i tid?

  Om du inte anmäler din flytt i tid står du som betalningsansvarig för elanläggningen fram till dess att flytten har registrerats och elmätaren har lästs av.

 • Kostar det något att göra en flyttanmälan?

  För flytt inom eller till vårt elnätsområde tar vi ut en avgift på 200 kronor som läggs på första fakturan.

Avbrott

 • Hur får jag information om strömavbrott?

  Planerade avbrott meddelar vi via brev.

  Inträffar ett oplanerat strömavbrott så uppdateras vår webbplats med information. Vår avbrottskarta över aktuella strömavbrott uppdateras när vi får vetskap om avbrottet.

  Om du har strömavbrott som inte visas avbrottskartan, ring och gör en felanmälan på 063-14 92 00. Läs mer om hur du gör en felanmälan

 • Kan jag avverka träd som hittas liggande mot ledning?

  Nej, absolut inte! Det kan innebära livsfara att röra trädet. Ring oss på 063-14 92 00 gör en felanmälan.

 • Vad gäller för avbrottsersättning och skadestånd?

  Rätten till avbrottsersättning gäller de kunder som enligt ellagen är elanvändare och som är anslutna till Jämtkrafts elnät.

  Avbrottsersättning baserar sig på avbrottets längd samt vilken årlig nätavgift du som kund betalar. Aktuell ersättning betalas ut som ett avdrag på din faktura. Läs mer om avbrottsersättning.

  Avbrottsersättningen hindrar dig inte från att få skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Ersättningen dras av från eventuellt skadestånd som betalas ut för samma avbrott. Om du redan fått skadestånd reduceras ersättningen med detta. Rätten till skadestånd är reglerad i ellagen. Läs mer om skadestånd.

 • Hur sker utbetalningen av min avbrottsersättning?

  Avbrottsersättningen betalas i första hand ut till dig via ett avdrag på din faktura från oss. Utbetalningen görs senast sex månader efter Jämtkraft fått kännedom om avbrottet. Om du får din avbrottsersättning för sent betalar vi dröjsmålsränta. Läs mer om avbrottsersättning.

Solel

 • Kan jag sälja min el till er?

  Jämtkraft kan köpa ditt överskott av el. För att vi ska göra det behöver du vara elhandelskund hos Jämtkraft och ha ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag. Läs mer om att sälja din el.

  Du kan även välja att lagra ditt överskott av el med tjänsten Dela vattnet. Läs mer om att lagra din el.

 • Hur ansluter jag min anläggning till elnätet?

  För att installera och ansluta din småskaliga elproduktion till elnätet finns några att tänka på:

  • För att installera anläggningen, kontakta en behörig elektriker som gör en föranmälan hos Jämtkraft Elnät. Komplettera föranmälan med blanketten Anmälan om anslutning av mikroproduktion.
  • Jämtkraft Elnät kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen. Om elnätet behöver förstärkas eller om du behöver höja huvudsäkringen, får du ett kostnadsförslag från oss.
  • Först när elektrikern fått medgivande från Jämtkraft Elnät kan installation ske. Elektrikern skickar sedan en färdiganmälan till Jämtkraft Elnät, som kostnadsfritt installerar en ny elmätare i din fastighet.
  • Du behöver även teckna ett elhandelsavtal med en elhandlare för att sälja den överskottsel som du producerar.

  Läs mer om att ansluta småskalig elproduktion till elnätet.

Mina sidor

 • Hur gör jag om jag glömt lösenordet till Mina sidor?

  Du kan beställa ett nytt lösenord vid inloggningen till Mina sidor. Fyll i person- eller organisationsnummer så skickas ett lösenord till din angivna mejladress.

  Logga in på Mina sidor

  Om du glömt vilken mejladress som finns registrerad hos oss, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

 • Hur loggar jag in på mina sidor?

  För att logga in på Mina sidor behöver du ditt personnummer eller organisationsnummer samt ett lösenord.

  Första gången du ska logga in måste du också aktivera ditt konto. När kontot är aktiverat skickas ett lösenord till din mejladress.

  Logga in på Mina sidor

 • Vad är Mina sidor?

  Mina sidor är till för dig som är kund hos oss. Det är din personliga del av Jämtkraft. På ditt konto kan du se fakturor och avtalsuppgifter, hålla koll på energistatistik, förnya elavtal och mycket annat.

  Läs mer om Mina sidor.

 • Varför kommer jag inte in på mina sidor?

  Det kan bero på flera olika saker, här är några av de vanligaste anledningarna:

  • Alla kunder behöver aktivera sina konton innan de loggar för första gången. Efter aktiveringen kan du logga in som vanligt. Aktivera ditt konto.
    
  • Du är inte längre kund hos oss, eller har nyligen blivit kund och finns inte i våra kundregister ännu.
    
  • Du har glömt ditt lösenord, men får det inte skickat till din mejladress när du klickar på "Glömt lösenord-länken". Då kan det bero på att vi har en gammal mejladress till dig. Kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

Jämtkraft

 • När bildades Jämtkraft?

  Jämtkrafts föregångare Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag, ÖEB, startades i liten skala redan 1889. Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag jobbade i första hand för att få el till belysning.

  På samma sätt bildades det en rad lokala elföreningar i Jämtland. Kraftstationerna var ofta små, och försörjde en by eller bara några gårdar. Ledningsnätet som byggdes räckte till belysning i ett mindre antal bostäder och butiker samt enkel gatubelysning i centrala Östersund.

  Här kan du läsa mer historik

 • Hur gör jag för att ansöka om sponsring?

  Fyll i och skicka in vår sponsringsansökan. Vi tar endast emot sponsringsansökan via detta formulär. 

 • Hur jobbar Jämtkraft med miljön?

  Jämtkraft har allt sedan starten 1889 producerat enbart förnybar energi. Vi vill att all energi ska vara förnybar och gör vad vi kan för att det ska bli så. Det är ett sätt för oss att bidra till ett lite mer hållbart samhälle.

  Vi jobbar också med energieffektivisering och satsar på hållbara kommunikationer. Självklart är vi miljöcertifierade enligt ISO14 001.

  Läs mer om vårt miljöarbete