Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna som kommer till oss på Jämtkraft.

De vanligaste frågorna

Varför kommer jag inte in på mina sidor?

Det kan bero på flera olika saker, här är några av de vanligaste anledningarna:

 • Alla kunder behöver aktivera sina konton innan de loggar för första gången. Efter aktiveringen kan man logga in som vanligt igen. Aktivera ditt konto.
   
 • Du är inte längre kund hos oss, eller har nyligen blivit kund och finns inte i våra kundregister ännu.
   
 • Du har glömt ditt lösenord, men får det inte skickat till dig när du klickar på "Glömt lösenord-länken". Då kan det bero på att vi har en gammal mejladress till dig. Kontakta oss på 063-14 90 00 så hjälper vi dig.

På min faktura finns avgifter för elsäkerhet, elberedskap och nätövervakning, vad är det?

Det finns tre lagstadgade avgifter som årligen ska betalas till staten: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering och finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet.

 • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete med säkerheten i elnätet.
 • Elberedskapsavgiften finansierar Svenska Kraftnäts arbete för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
 • Nätövervakningsavgiften finansierar Energimarknadsinspektionens arbete för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

Vilka olika sätt kan jag betala fakturan på?

Hur du vill betala din faktura väljer du förstås själv. Vår rekommendation är e-faktura, en elektronisk faktura som går till din bank.

E-faktura
För att anmäla e-faktura loggar du in på din internetbank och anger ditt kundnummer hos oss via bankens e-fakturaanmälning. Kundnumret hittar du på din faktura. Du kan också kontakta oss för att få reda på ditt kundnummer.

Autogiro
För att få autogiro kan du göra en anmälan via internetbanken eller skicka in vår blankett för autogiro.

Mejlfaktura
Vill du hellre ha mejlfaktura, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så hjälper vi dig.

Läs mer om olika betalningssätt

Kan jag ta med mitt elavtal i flytten?

Ja, du kan flytta med ditt nuvarande elavtal till din nya adress. Gör en flyttanmälan så hjälper vi dig. Du kan även anmäla flytten på Mina sidor.

Är Jämtkraft din nya elleverantör så behöver vi ditt elavtal fem arbetsdagar innan elnätsavtalet börjar gälla på din nya adress. Då kan vi börja leverera el till dig från start.

Samma person måste stå på elnäts- och elhandelsavtalet.

Faktura

 • Jag har pengar tillgodo, hur betalas de ut till mig?

  Har du pengar tillgodo kommer vi att betala ut till föranmält konto eller skicka en utbetalningsavi om beloppet överstiger 300 kr. Är beloppet under 300 kr överförs de till nästkommande faktura.

  Hör av dig till oss om du vill veta mer, 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

 • Hur betalar jag min faktura från utlandet?

  Ange SWIFT-adressen NDEASESS vid betalning till vårt bankkonto. Alla betalningar ska vara i svenska kronor.

  IBAN-konto: SE96 9500 0099 6034 0770 2665
  BIC: NDEASESS

  Läs mer om betalning via utländsk bank

 • Vilka olika sätt kan jag betala fakturan på?

  Hur du vill betala din faktura väljer du förstås själv. Vår rekommendation är e-faktura, en elektronisk faktura som går till din bank.

  E-faktura
  För att anmäla e-faktura loggar du in på din internetbank och anger ditt kundnummer hos oss via bankens e-fakturaanmälning. Kundnumret hittar du på din faktura. Du kan också kontakta oss för att få reda på ditt kundnummer.

  Autogiro
  För att få autogiro kan du göra en anmälan via internetbanken eller skicka in vår blankett för autogiro.

  Mejlfaktura
  Vill du hellre ha mejlfaktura, kontakta oss på 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se så hjälper vi dig.

  Läs mer om olika betalningssätt

 • Jag ska resa bort en längre period och undrar hur jag ska göra med min faktura?

  Om du är bortrest under en längre period rekommenderar vi betalning via e-faktura om du kommer ha tillgång till internet. En e-faktura kan även registreras med autobetalning och du behöver på så vis inte gå in och signera fakturan.

  Ett annat alternativ är att du ändrar fakturaintervallet innan du åker. Det gör du genom att kontakta oss på info@jamtkraft.se eller 063-14 90 00.

 • Hur läser jag fakturan?

  Eftersom det blir många uppgifter kan fakturan ibland kännas svår att förstå. Därför har vi tagit fram fakturaförklaringar för el och fjärrvärme som beskriver fakturans olika termer och priser. 

  Så läser du din faktura.

 • På min faktura finns avgifter för elsäkerhet, elberedskap och nätövervakning, vad är det?

  Det finns tre lagstadgade avgifter som årligen ska betalas till staten: elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift. Avgifterna är beslutade av riksdag och regering och finansierar olika delar av statens verksamhet inom elområdet.

  • Elsäkerhetsavgiften finansierar Elsäkerhetsverkets arbete med säkerheten i elnätet.
  • Elberedskapsavgiften finansierar Svenska Kraftnäts arbete för att klara av samhällets behov av el i kriser och krig.
  • Nätövervakningsavgiften finansierar Energimarknadsinspektionens arbete för övervakning av elnätet och elnätsföretagen.

Elavtal

Elnät

 • Jag ska gräva på tomten, vad behöver jag tänka på?

  När du ska gräva eller utföra markarbete på din tomt behöver du ta reda på var kablar och ledningar finns nedgrävda.

  Du anmäler ditt ärende genom att boka en kabelanvisning på ledningskollen.se. Där får du även med andra företags eventuella kablar och ledningar som kan finnas i marken.
  Om du anmäler ditt ärende minst fem vardagar innan du vill få kabelanvisningen kostar det inget. Anmäler du ärendet senare tar vi ut en avgift på 3 750 kronor. För återbesök tar vi ut en avgift på 1 687,50 kronor inklusive tre timmars arbete. Därefter är timpriset 687,50 kronor. Alla priser är inklusive moms.

  Behöver du akut hjälp med kabelanvisning eller har frågor, ring Geomatikk på 026-12 35 00.

 • Har jag rätt säkring?

  Har du för låg huvudsäkring i din bostad kan strömmen gå. Är huvudsäkringen för hög betalar du en onödigt hög årsavgift (abonnemangsavgift).
  Mer information om säkringar.

Fjärrvärme

 • Hur läser jag av fjärrvärmefakturan?

  Hur fakturan ska se ut bestäms av olika lagar, de allmänna avtalsvillkoren, Energimyndigheten och Konsumentverket. På fjärrvärmefakturan kan du bland annat se kostnaden uppdelad på fasta avgifter och det pris du betalar per använd megawattimme.

  Eftersom det blir många uppgifter kan fakturan ibland kännas svår att förstå. Därför har vi tagit fram en fakturaförklaring för fjärrvärme som beskriver fakturans olika termer och priser.

  Fakturaförklaring fjärrvärme

 • När blir det fjärrvärme i mitt område?

  Det beror på vart du bor, hur nära det ligger fjärrvärmenätet och hur stort intresset är i ditt område. Det bästa är att du hör av dig till oss och berättar att du är intresserad.

  Läs mer om att installera fjärrvärme

 • Varför skiljer fjärrvärmepriserna sig åt mellan olika kommuner och platser?

  Det beror på flera saker. Bland annat används olika bränslen för att producera fjärrvärme och de kostar olika mycket. Markförhållandena där rören läggs varierar och det är olika långt att dra rör från fjärrvärmeanläggningar till områden som ska ha fjärrvärme.

 • Vad gör jag om det blir något fel på fjärrvärmen?

  Fjärrvärme är mycket driftsäkert. Om något skulle hända är det normalt lagat innan du hinner märka något. Skulle din värmeleverans trots allt avstanna, hör du av dig till oss så att vi kan åtgärda felet.

  Du som fastighetsägare äger din egen fjärrvärmecentral, men blir något fel på den kan du kontakta oss så hjälper vi dig.

  Här kan du göra en felanmälan

 • Varför varierar temperaturen på fjärrvärmevattnet under sommar och vinter?

  Temperaturen på fjärrvärmevattnet ut till dig som kund ändras beroende på utetemperaturen och är normalt inget du märker av.

  Under vintern när det är kallare ute håller vi en högre temperatur på vattnet i fjärrvärmenätet. På samma sätt sänker vi temperaturen på fjärrvärmevattnet under sommaren när behovet av värme minskar, för att hushålla med energin. När vi kan hålla nere temperaturen i nätet så minskar våra energiförluster i ledningarna vilket ger lägre kostnader.

  Om du har källare i villan kan du uppleva att det blir kallare i källaren sommartid. Det beror på att värmesystemet stryper värmen eftersom huset är uppvärmt av sommar och sol. Vill du få mer värme till källaren går det att justera din fjärrvärmecentral. Du kan justera varmvattentemperaturen i centralen om du upplever att varmvattnet blir för varmt vintertid eller för kallt sommartid.

  Vill du ha hjälp att justera din fjärrvärmecentral, kontakta oss.

 • Varför är mitt vatten grönt?

  För att lättare och snabbare kunna hitta eventuella läckage i fjärrvärmesystemet är vattnet färgat grönt. Färgämnet som används, PyraGreen, är ofarligt och färgar inte av sig på hud, hår eller textilier. 

  Läckor på fjärrvärmenät och i värmecentraler är förhållandevis ovanliga. Men skulle du få grönt vatten i din varmvattenkran har det troligen skett ett läckage från varmvattenväxlaren, vilket måste åtgärdas. Om du bor i hyreslägenhet eller bostadsrätt ska du kontakta fastighetsägaren. 

  Vid servicearbeten på fjärrvärmenätet behöver vi ibland tömma delar av vårt nät på grönt vatten. Vattnet släpps ut i dagvattensystem och där dagvatten går ut i sjön kan vattnet få grön färg. Men det är alltså helt ofarligt.

Flytt

 • Kan jag ta med mitt elavtal i flytten?

  Ja, du kan flytta med ditt nuvarande elavtal till din nya adress. Gör en flyttanmälan så hjälper vi dig. Du kan även anmäla flytten på Mina sidor.

  Är Jämtkraft din nya elleverantör så behöver vi ditt elavtal fem arbetsdagar innan elnätsavtalet börjar gälla på din nya adress. Då kan vi börja leverera el till dig från start.

  Samma person måste stå på elnäts- och elhandelsavtalet.

 • Hur flyttar jag mitt elnätsabonnemang?

  Anmäl din flytt i god tid hos ditt elnätsbolag. Har du Jämtkraft elnät behöver vi din flyttanmälan senast 30 dagar innan du flyttar. Uppsägningstiden kan bli kortare om du övertar ett tidigare abonnemang. Det krävs då att du ringer och bekräftar detta i god tid.

  Gör en flyttanmälan så hjälper vi dig. Du kan även anmäla flytten på Mina sidor.

  Flyttar du ditt abonnemang till en ny elnätsleverantör behöver du också anmäla flytten till ditt nya elnätsbolag.

 • Hur gör jag med fjärrvärmen vid flytt?

  Är du fjärrvärmekund hos Jämtkraft och ska flytta behöver du anmäla din flytt senast 14 dagar innan ditt flyttdatum. 

  Gör en flyttanmälan så hjälper vi dig. Du kan även anmäla flytten på Mina sidor.

  Ska du flytta till ett hus med fjärrvärme så behöver du inte göra något. Men du får gärna kontakta oss om du har frågor om fjärrvärme eller vill boka en genomgång av din fjärrvärmecentral. Vi hjälper även till med serviceavtal för din nya fjärrvärmeanläggning.

Avbrott

 • Hur får jag information om strömavbrott?

  Planerade avbrott meddelar vi via brev.

  Inträffar ett oplanerat strömavbrott så uppdateras vår webbplats med information. Vår avbrottskarta över aktuella strömavbrott uppdateras när vi fått vetskap om avbrottet.

  Om du har strömavbrott som inte visas avbrottskartan kan du ringa och göra en felanmälan på 063-14 92 00. Läs mer om hur du gör en felanmälan

 • Kan jag avverka träd som hittas liggande mot ledning?

  Nej, absolut inte. Det kan innebära livsfara att röra trädet. Ring oss och gör en felanmälan på 063-14 92 00.

 • Vad gäller för avbrottsersättning och skadestånd?

  Rätten till avbrottsersättning gäller de kunder som enligt ellagen är elanvändare och som är anslutna till Jämtkrafts elnät.

  Avbrottsersättning baserar sig på avbrottets längd samt vilken årlig nätavgift man som kund betalar. Aktuell ersättning betalas ut till dig som ett avdrag på din faktura.
  Här kan du läsa mer om avbrottsersättning

  Avbrottsersättningen hindrar dig inte att få skadestånd för eventuella skador i samband med elavbrott. Ersättningen dras av från eventuellt skadestånd som betalas ut för samma avbrott. Om du redan fått skadestånd reduceras ersättningen med detta. Rätten till skadestånd är reglerad i ellagen.
  Mer information om skadestånd

 • Hur sker utbetalningen av min avbrottsersättning?

  Din avbrottsersättning betalas i första hand ut till dig via ett avdrag på din faktura från oss. Avbrottsersättning utbetalas senast sex månader efter Jämtkraft fått kännedom om avbrottet. Om du får din avbrottsersättning för sent betalar vi dröjsmålsränta.
  Läs mer om avbrottsersättning

Solel

 • Jag är intresserad av att veta mer om solel, hur gör jag?

  Börja med att fundera vilken storlek av solpaneler som passar dig och hur stor yta du har tillgång till på tak eller mark. Fundera även över hur mycket el du vill producera.

  Du behöver också ta kontakt med det bolag som äger elnätet där du vill sätta upp din solcellsanläggning. Elnätsbolaget hjälper dig att kontrollera om din anläggning går att ansluta till elnätet och vad det kostar per år.

  Annat att tänka på:

  • Kolla med din kommun om du behöver bygglov.
  • Elinstallationer ska göras av en behörig elinstallatör.

  Mer information om egen solel

  Du kan också ringa oss på 063-14 90 00 så hjälper vi dig vidare.

 • Kan jag sälja min el till er?

  Jämtkraft kan köpa ditt överskott av el. För att vi ska göra det behöver du vara elhandelskund hos Jämtkraft och ha ett inmatningsabonnemang hos ditt elnätsföretag.
  Läs mer om att sälja din el

  Du kan även välja att lagra ditt överskott av el med tjänsten Dela vattnet.
  Läs mer om att lagra din el

  Hör gärna av dig till oss om du har frågor. 063-14 90 00 eller info@jamtkraft.se

 • Hur ansluter jag min anläggning till elnätet?

  När du ska installera och ansluta din småskaliga elproduktion till elnätet finns några saker du behöver tänka på.

  • För att installera anläggningen, kontakta en behörig elektriker som gör en föranmälan hos Jämtkraft Elnät. Komplettera föranmälan med blanketten Anmälan om anslutning av mikroproduktion.
  • Jämtkraft Elnät kontrollerar att elnätet är dimensionerat för att kunna ansluta produktionen. Om elnätet behöver förstärkas får du ett kostnadsförslag från oss.
  • När elektrikern fått medgivande från Jämtkraft Elnät sker installation. Elektrikern skickar sedan en färdiganmälan till Jämtkraft Elnät, som kostnadsfritt installerar en ny elmätare i din fastighet.
  • Du behöver även teckna ett elhandelsavtal med en elhandlare för att sälja den överskottsel som du producerar.

  Här kan du läsa mer om att ansluta småskalig elproduktion till elnätet

Mina sidor

 • Hur gör jag om jag glömt lösenordet till Mina Sidor?

  Vid inloggningen till Mina sidor kan du även beställa ett nytt lösenord. Då skickas det till den mejladress som vi har registrerat för dig.
  Logga in på Mina sidor

  Om du glömt vilken mejladress du har hos oss eller om du inte längre kommer åt den, kontakta oss på 063-14 90 00. 

 • Hur loggar jag in på mina sidor?

  För att logga in på Mina sidor behöver du ditt personnummer eller organisationsnummer samt ett lösenord.

  Första gången du ska logga in måste du också aktivera ditt konto. När du aktiverar kontot skickas ett lösenord till den mejladress som vi har registrerat för dig.
  Logga in på Mina sidor

 • Vad är Mina Sidor?

  Mina Sidor är till för dig som är kund hos oss. Det är din personliga del av Jämtkraft. På ditt konto kan du se fakturor och avtalsuppgifter, hålla koll på din energistatistik, förnya ditt elavtal och mycket annat.

  Här kan du läsa mer om Mina sidor.

 • Varför kommer jag inte in på mina sidor?

  Det kan bero på flera olika saker, här är några av de vanligaste anledningarna:

  • Alla kunder behöver aktivera sina konton innan de loggar för första gången. Efter aktiveringen kan man logga in som vanligt igen. Aktivera ditt konto.
    
  • Du är inte längre kund hos oss, eller har nyligen blivit kund och finns inte i våra kundregister ännu.
    
  • Du har glömt ditt lösenord, men får det inte skickat till dig när du klickar på "Glömt lösenord-länken". Då kan det bero på att vi har en gammal mejladress till dig. Kontakta oss på 063-14 90 00 så hjälper vi dig.

Jämtkraft

 • När bildades Jämtkraft?

  Jämtkrafts föregångare Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag, ÖEB, startades i liten skala redan 1889. Östersunds Elektriska Belysningsaktiebolag jobbade i första hand för att få el till belysning.

  På samma sätt bildades det en rad lokala elföreningar i Jämtland. Kraftstationerna var ofta små, och försörjde en by eller bara några gårdar. Ledningsnätet som byggdes räckte till belysning i ett mindre antal bostäder och butiker samt enkel gatubelysning i centrala Östersund.

  Här kan du läsa mer historik

 • Hur gör jag för att ansöka om sponsring?

  Du fyller i och skickar in vår sponsringsansökan som finns här på vår webbplats. Vi tar endast emot sponsringsansökan via detta formulär. 

  Gör en ansökan om sponsring

 • Hur jobbar Jämtkraft med miljön?

  Jämtkraft har allt sedan starten 1889 producerat enbart förnybar energi. Vi vill att all energi ska vara förnybar och gör vad vi kan för att det ska bli så. Det är ett sätt för oss att bidra till ett lite mer hållbart samhälle.

  Vi jobbar också med energieffektivisering och satsar på hållbara kommunikationer. Självklart är vi miljöcertifierade.

  Läs mer om vårt miljöarbete